Pro léčení a sílu

Mantry > Pro léčení a sílu
Mantry

Mantra pro léčení a sílu. (video)

Tato mantra plná síly přináší zářivé zdraví. Stimuluje imunitní systém a je zvlášť dobrá pro plíce a komunikaci.

mantry

Pro léčení a sílu

ÓM HAM HANUMATE
NAMAHA

(óm ham hanumaté namahá)

Účel:
Tato mantra plná síly přináší zářivé zdraví. Stimuluje imunitní systém a je zvlášť dobrá pro plíce a komunikaci. Literární překlad je „Pozdravy Pánu Hanumanovi.”

Mytologie:
Daleko a před dávnými časy, unesl Ravana, král démonů Sítu, krásnou manželku krále Rámy. Hledání Síty bylo obtížné a Ráma potřeboval zvláštní pomoc. Na břehu velkého oceánu shromáždil své přátele a všechny pohlaváry opic, kteří mohli přeskočit velké vzdálenosti. Ale jenom jediný opičák měl sílu přeskočit oceán: Hanuman. Jako malý skočil téměř do slunce, když si myslel že je to zralé ovoce a chtěl je sníst. Měl diamantové tělo a moc učinit se nekonečně velkým nebo nekonečně malým. Hanuman miloval Rámu tak silně, že se cítil schopný překonat jakoukoliv překážku, aby našel Sítu.

Po mnoha velkých dobrodružstvích přišel k branám Ravanova hlavního města na ostrově Lanka. Přestrojený za malou opičku, proklouzl za strážemi a našel Sítu v bezpečí, ale smutnou. Bála se, že už nikdy neuvidí Rámu. Hanuman ji ujistil o Rámově lásce a odhodlání ji zachránit. Vysvětlil jí, že ačkoliv by rád zničil celé město démonů a přenesl ji do bezpečí, slíbil Rámovi, že ji pouze vypátrá, uklidní a řekne Rámovi, kde je.

Síta se smála, myslíc si, že je pouze malá hloupá opice a že se bláznivě vychloubá. Hanuman se jí zeptal, jestli chce vidět, jak ve skutečnosti vypadá. Když Síta řekla “ano”, ukázal jí své nezměrné diamantové tělo, obsahující galaxie ve vzdálených místech vesmíru. Síta pochopila a pobídla Hanumana, aby se okamžitě vrátil k Rámovi. Před tím, než odešel, požádal ji, aby mu dovolila zažertovat s démony. Když opatrně souhlasila, začal Hanuman kácet oblíbené Ravanovy stromy. Když přišly stráže, nechal se chytit a přivést před Ravanu.

hanuman-ramaHanuman jej varoval, že Síta musí být vrácena Rámovi, nebo bude rasa démonů vyhubena. To Ravanu tak rozzuřilo, že nařídil svým strážím upálit Hanumanovi ocas. Když stráže ponořili jeho ocas do oleje, nechal jej růst, dokud nebyl pryč veškerý olej ve městě. Když démoni nakonec zapálili pochodní jeho ocas, smál se a tancoval městem, všechno zapalujíc. Když věže démonů plápolaly, vyskočil Hanuman a mihnul se vzduchem přes oceán, aby dokončil svoje poslání a vrátil se ke svému milovanému Rámovi.

Ráma vděčně děkoval Hanumanovi a ujistil jej, že kdokoliv od této chvíle uslyší tento příběh, nebo bude zpívat Hanumanovy chvály, bude požehnán vítězstvím, silou a zářícím zdravím.

Komentář:
Mysl je často symbolizována jako opice. Netrénovaná mysl je úplně divoká jako opilá opice bodnutá včelou. Když je mysl zkoncentrovaná, může dosáhnout všeho. Hanumanova oddanost Rámovi mu dává sílu překonat všechny překážky. Symbol Hanumanova nalezení Síty, aby mohla být osvobozena z rukou démona Rávany a mohla se znovu připojit k Rámovi odkazuje na jógovou pránajámu (rytmické dýchání), probouzející životní energii, osvobozuje od ega a znovu nás spojuje s duší. Může to být interpretováno také tak, že pránajáma osvobozuje duši od těla a znovu ji spojuje s Bohem. Prakticky řečeno, láska je léčivá síla, která ve spojení s rytmickým dýcháním léčí plíce, posiluje imunitní systém a znovu vrací zářivé zdraví.

Pravdivý příběh:
Žena s diagnosou zhoubného nádoru mozku přišla na Playshop a doufala, že se zbaví svých depresí. Dělala intenzivní terapeutickou práci a uvolnila v sobě uzavřenou zlobu, která ji především disponovala k vývoji rakoviny. Později jsme provedli léčivou ceremonii s použitím “ÓM HAM HANUMATE NAMAHA”, abychom vytvořili uklidňující atmosféru, ve které by mohla úplně odstranit stres z onemocnění. Ležela uprostřed skupiny a ostatní zpívali. Několik minut plakala a potom se začala postupně uvolňovat a radovat sama ze sebe. Odešla z Playshopu šťastná a optimistická. Ať se to zdá jakkoliv podivné, na následující lékařské prohlídce nebyla nalezena ani stopa po nádoru. Ani nyní, dva roky po té, není v jejím těle ani stopa po nádoru.

(zdroj: Mantry – Henry Marshall)

separator01

Autor:24. května 2010 09:21