Bezpečí a ochrana

Mantry > Bezpečí a ochrana
Mantry

Pro bezpečí a ochranu. (video)

Tvrdí se, že velký světec Prahlada tuto mantru obdržel, když byl ještě v bříšku své maminky, a když se narodil, okamžitě si ji zpíval.

mantry

Zažít přítomnost božského
Pro ochranu a světlo

ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDÉVAJA
ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ PANDURANGAJA

Pozdravy vše pronikajícímu pánovi.
Pozdravy bílému Božímu světlu.

První část textu je dvanáctislabičnou mantrou Vasudévy (nebo Višnua), pomocí které mnozí světci dosáhli osvícení.Tvrdí se, že velký světec Prahlada tuto mantru obdržel, když byl ještě v bříšku své maminky, a když se narodil, okamžitě si ji zpíval. Jeho otce, démona, synova oddanost Vasudévovi tak rozzlobila, že chtěl syna dokonce i zabít. Později syna přesvědčil, že Vasudéva sídlí ve sloupu na nádvoří. Když však syn mantru na dvoře zpíval, ze sloupu ve tvaru muže – lva vyšlehl božský plamen a démona zničil. Sant Kešavada přidal k tradičnímu textu další verše, oslavující Pandurangu, boha bílého světla.

Doporučení:
zpívejte v sedě, se zavřenýma očima, a představte si že Bůh je všude a ve všem. Pak trošku pootevřete oči a zkuste uvidět boží světlo.

separator01

separator01

mantry
Pro bezpečí a ochranu
Pro překonání strachu ze smrti

ÓM TRAYAMBAKAM JADŽAMAHE
SUGHANDHIM PUŠTI VARDHANAM
URVÁRUKAMÍVA BANDHANÁM
MRITJORMUKŠÍJA MÁMRITÁT

Ó, tříoký pane Šivo, medituji na tebe
Žehnej mi zdravím a nesmrtelností.
Tak snadno jako se odloupne okurka ze stvolu,
zbav mne chapadel bolesti a smrti.

 

Ze všech slavných a klasických manter je právě tahle, vedle Gajatrí mantry a Maha Mritjondžaja mantry, asi ta nejslavnější. Říká se, že se kdysi jeden vznešený pár modlil k Šivovi, aby jim dal syna. Mohli si tedy vybrat, jestli chtějí velmi zbožného a hodného syna, který ale bude žít jen šestnáct let, nebo neposlušného syna, který bude žít sto let. Vybrali si hodného a dali mu jméno Markandeja. Chlapec se už v dětství stal známým světcem. Rodiče mu nikdy neřekli, že v šestnácti zemře, jen ho naučili denně se modlit k Šivovi. Poslední den před šestnáctými narozeninami se Markandeja modlil, když se před ním zjevil Jama, bůh smrti. Když začal Jama vysávat duši z chlapcova těla, Markandeja začal zpívat tuto mantru. Pán Šiva boha smrti odehnal a z chlapce se stal navěky žijící himálajský světec.

Doporučení:
z počátku při zpěvu text čtěte, abyste si osvojili přesnou výslovnost. Jakmile vám to půjde automaticky, představte si, že mantra kolem vás vytváří ochranný energetický štít.

(zdroj: Mantry – Henry Marshall)

separator01

separator01

Autor:24. května 2010 09:28