SRT

SRT

O léčebné metodě Spiritual Response Therapy (dále jen SRT) by se toho dalo napsat spoustu. Ale já se pokusím být stručná a vystihnu hlavně to, co tato metoda dovede a jaký přínos pro člověka, který ji využije, může mít.

Zakladatelem této metody je pan DR. Robert E. Detzler. Vytvořil systém speciálních tabulek, zahrnujících mnoho životních témat, s jejichž pomocí a kyvadla, se dají velmi přesně najít programy, běžící na nevědomé úrovni. SRT je tedy pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů, sloužící k odhalení a uvolnění skrytých bloků na cokoli, co člověka brzdí v jeho rozvoji a růstu, v jakékoli oblasti života.

Někdy se také můžete setkat s metodu, které se říká Léčení skrze Vyšší Já (LSVJ). Je to v podstatě to samé léčení, s tím rozdílem, že SRT je pod ochrannou známkou pana Roberta Detzlera. Ke své práci používám obě tyto metody + jsem přidaly tabulky, které mi byly sděleny duchovními průvodci.

Při obou těchto metodách, terapeut pracuje s kyvadlem a jednotlivými tabulkami. Pracuje také s Vyšším Já a Vyšším Já klienta. Vyšší Já terapeuta vede pomocí kyvadla jednotlivými tabulkami a postupně, podle důležitosti, odkrývá potřebné záznamy duše a vy se postupně dozvídáte o příčinách svých nesnází. Například: Proč nemůžu najít partnera? Proč nemůžu otěhotnět? Proč je mi ubližováno? Proč mám strach z výšek? Proč se mi stal tento úraz? Proč nemám peníze? A tak dále…

Vhodně položenými otázkami, tedy dostáváte skrze Vyšší Já terapeuta, přesné informace, díky nimž můžete mnohé pochopit. A nejen to. Všechny programy a blokující energie, které doprovázejí nalezené traumatické zážitky, jsou Vyšším Já ihned vyčištěny. Když Vyšší Já vyčistí nežádoucí blokující program, znamená to, že vymaže z vašeho podvědomí a duševních záznamů negativní energetický vzor, podle kterého jste podvědomě jednali. Po takovémto léčivém zásahu, už nemusíte být v zajetí svých podvědomých přesvědčení a jste volní.

Po terapii pomocí SRT, jste tedy v podstatě postaven/a na novou startovní čáru, v té oblasti, kterou momentálně řešíte. Dostáváte možnost vystoupit z kruhu a začít si tvořit svou realitu nově. Tak jak si přejete. Záleží tedy na tom, jak se k dalším výzvám ve vašem životě postavíte a jak této šance využijete dál.

Metoda SRT může například pomoci s:

 • Odstraněním či zmírněním překážek v početí miminka, v nalezení partnera, sebelásce…
 • Odstraněním či zmírněním překážek v prosperitě
 • S určením příčiny nemoci; problému
 • S depresí, energetickou nevyvážeností, nespavostí…
 • Dokáže vyčistit předprogramované nemoci
 • Dokáže pomoci s aktivací a podporou léčebných sil člověka, po operaci, úrazu, jakékoli nemoci…
 • Sladit partnerské a mezilidské vztahy, neboť vymazává vzájemné negativní energie.
 • Pročistit a sladit do hamonie čakry, jemněhmotná těla…
 • Odvést tzv. přivtělené duše z aury, z těla i z okolí (bytu, domu, práce)
 • Léčí také rostliny i zvířata
 • Je možné také provést restrukturování mozku, čaker, vyčištění neg. základny života a její přeměnu na pozitivní…

Je třeba ale také počítat s tím, že proces uvolnění bloků, léčení a následného usazení je u každého člověka individuální.

Léčivé brány a energie.

Ke každé terapii pomocí SRT, otevírám tzv. léčivé brány (kanály). Přístup k nim mi byl umožněn po intenzivní práci na sobě.  Z těchto léčivých bran, po celou dobu, kdy budete se mnou v kontaktu, k vám proudí mix rozmanitých energií, jako jsou například andělské energie, archandělské energie, energie nanebevztatých mistrů, komyo reiki, shamballa a nové multidimenzionální energie, kristal reiki, runa reiki, energie některých Bohyň a Bohů, elementálů, víl… Zkrátka vypsat je všechny, nelze.

Při terpapii pracuji se Světelnými bytostmi, které energie řídí, vybírají, bezpečně směrují a „dávkují“. K zjišťování příčin problémů (nemocí) používám nejen kyvadlo, ale také čakrové karty, tarotové karty, andělské karty a léčivé afirmace. Léčba je tím pádem velmi hluboká a efektivní. Společně  lze již při jedné terapii, člověka zbavit velké zátěže „negativních programů“. Týká se to hlavně programů, které máte například již zpracovány, ale tíží vás na některé z rovin bytí, protože se jich neumíte sami zbavit a rozpustit je. Následněsrt_energie pak společně pracujeme na blokujících programech, které jsou pro Vaše pochopení důležité. Ty rozpouštíme společným rozborem a dalším působením energií.

Závěrem:

Jak jsem psala v úvodu, metoda SRT je úžasná věc. Ale nečekejte, prosím, že je zázračná sama o sobě, bez vašeho přičinění. S andílky a léčivými energiemi vám pomohu shodit pomyslný balvan destruktivních programů, ale jestliže si ho znovu na svá bedra naložíte, například negativním myšlením, to již bude záležet na vás.

Po této terapii je tedy důležité vědět, že jste zodpovědní za to, jak se k možnosti, definitivně se osvobodit od řešeného problému, dál postavíte.  Zjistila jsem totiž, že není ani tak problém omezující programy odbourat a vyčistit, ale problém nastává v tom, že si nevíte rady s tím, jak začít znovu a jinak, a jak se smířit s tím, že už jste volní.  Takže bych i doporučovala, abyste se na tuto možnost také předem připravil/a. 😉

Přeji každému, kdo touto alternativní léčbou podstoupí, mnoho radosti, lehkosti, navrácené síly a zázračných uzdravení.

S láskou  a andílky, Iwča.


13. prosince 2009 03:35
Autor: