Šamanská věštba

Ki - životní energie, Magie & Tarot > Šamanská věštba

Řešení problému s pomocí našeho VJ

Je mnoho dobrých věšteckých metod, ale nejlepší z nich je sám život. Informace můžeš získat kdykoli a ještě k tomu bez zvláštních pomůcek. I jejich výrazové prostředky jsou dobře známé…

Je mnoho dobrých věšteckých metod, ale nejlepší z nich je sám život. Informace můžeš získat kdykoli a ještě k tomu bez zvláštních pomůcek. I jejich výrazové prostředky jsou dobře známé.

Ptáš se: „Ale jak se můžu ptát a jak je získat?“

Napřed musíš podle pravidel popsaných v článku „Učte se chápat tajemství orákula“ položit nějakou otázku. Poté stanov nějakou oblast svého života jako dotazové pole. Může to být zcela jednoduše určitý den.

Připrav si vonnou tyčinku a svíčku. Najdi si klidné a příjemné místo. Pohodlně se usaď a prones modlitbu zhruba následujícího obsahu:

„Vyšší Já, mám jeden problém (…… nyní popiš své těžkosti a polož otázku, formulovanou podle zásad věšteckého umění). Prosím tě o pomoc. Dej mi v době od… do… jasnou odpověď na mou otázku. Abys k tomu měl dost energie, zasvěcuji ti tuto svíčku a vonnou tyčinku.“

Nyní vezmi obě do rukou a podrž je před svým srdcem. Pak hluboce vdechni do svého hara (místo dva prsty pod pupkem) a foukni na ně. Nasměruj tak s proudem svého dechu sílu hara k obětovaným předmětům. Zapal je a nech je dohořet.

Nejlépe je dělat tento malý rituál před usnutím. Jedná-li se o něco důležitého, opakuj ho třikrát po sobě jdoucí dny, než začne doba předávání informací. Pak má tvoje Vyšší Já víc času a energie předat ti správná poselství a ty tím dokazuješ, jak ti tato věc leží opravdu na srdci.

Když nastane tebou stanovená doba, dávej velmi dobrý pozor na to, co se děje. Zapisuj si tyto události, abys nic nezapomněl/a a vyhodnoť je po jejím uplynutí. Většinou obdržíš symbolické odpovědi, ale s trochou snahy jim lehce porozumíš.

Samozřejmě je zpočátku nutný cvik a přípravy výše popsaného rituálu, aby šamanské orákulum plnilo svůj účel. Ale když se naučíš takto svému Vyššímu Já dodávat mnohem více síly a všímat si lépe toho, co se s tebou děje, když se stane tato metoda pro tebe naprosto přirozenou, můžeš s ní skoro bezděčně úspěšně pracovat. Dobu přijímání informací lze za těchto okolností zkrátit dokonce na 60 či 30 minut.

Postupem času se naučíš vážit si jeho jednoduché, hluboké moudrosti a stále více vnímat život z duchovní perspektivy. Že neexistují žádné náhody, to už jistě víš.

Šamanská věštba ti kromě toho dává schopnost na základě přímé zkušenosti lépe chápat smysl každé náhodnosti, smysl života a tvoje místo v něm a učí tě lépe spolupracovat s tvým Vyšším Já. Což je jejím největším přínosem.

Život je jedním velkým duchovním rituálem. Když ho pochopíš, můžeš se podílet na jeho utváření, tančit v reji božích sil, které se stále znovu spojují a oddělují, a tak vědomě uskutečňují boží vůli.

______________________________________________________________________________
Použité zdroje: Lübeck Walter; Práce se životní enegií; Pragma; ISBN 80-7205-622-0

Autor:24. května 2010 19:13