Ochrana při práci

Ki - životní energie > Ochrana při práci

Světelná přísaha; ochrana při práci s energií

Aby ti mohla být poskytnuta pomoc, je zde popsán rituál světelné přísahy. Když ho složíš svobodně a vědomě, otevře ti bránu k hlubokému spojení…

Nikdo není a nebude dokonalý. Proto je v obsáhlé spirituální výchově běžné poskytnout žákovi jemnohmotné pomocné síly a možnost složit přísahu, jež ho může ochránit před tím, aby z nevědomosti nebo momentální slabosti nezpůsobil při energetické práci škodu. Převzetí odpovědnosti, jednoznačná volba cesty, po níž se chceš vydat – to jsou základní pilíře lidské zralosti.

Aby ti mohla být poskytnuta pomoc, je zde popsán rituál světelné přísahy. Když ho složíš svobodně a vědomě, otevře ti bránu k hlubokému spojení s mocnostmi světla a lásky, jemnohmotnými silami, chránícími život a podporujícími zdokonalování světa. Zamysli se důkladně nad smyslem přísahy a pokud se s ní ztotožňuješ, slož ji.

Je důležité, abys nepočítal/a s tím, že díky světelné přísaze už nebudeš muset na nic dbát, protože tví jemnohmotní pomocníci zabrání jakékoli škodě. Tak tomu není, neboť takto by byl znevažován princip vlastní zodpovědnosti.

Nasaď všechny prostředky, jež máš k dispozici, abys zabránil/a škodám, abys nedělal/a chyby – jak nejlépe dovedeš – chraň život a podporuj jeho růst. Pak pros o pomoc a ochranu síly světla a lásky, aby mohlo být řízeno rozumným způsobem vše, co přesahuje tvoje možnosti. Pokud nenasadíš všechny své síly nebo nebudeš prosit o pomoc, nebude světelná přísaha v dané situaci účinná.

Světelná přísaha

Pro úplné složení světelné přísahy potřebuješ alespoň hodinu času. Připrav si koupel a dej do ní několik kapek přírodního santalového oleje. Očisti se důkladně s vědomím, že se nezbavuješ jen hmotné nečistoty, ale i energetických vzorů, s nimiž nechceš mít nic společného. Vychutnávej tu příjemně teplou vodu a vůni santalu. Připravuješ se na něco mimořádného. Nakonec se osprchuj vlažnou vodou.

Po koupeli se zabal do pohodlného koupacího pláště a se svou oblíbenou dekou zaujmi místo, kde nebudeš po dobu rituálu rušen. Nic neuspěchej, soustřeď se na vnímání svého okolí, abys v něm opravdu byl/a. Pak se vzpřímeně postav, chodidla asi jednu a půl šířky ramen od sebe. Měl/a bys být bosý/á abys dobře cítil/a podlahu pod chodidly.

Zvedni paže k nebi,jdi trochu do kolen a obrať i obličej k nebi. Ciť půdu pod svýma nohama, jež tě spolehlivě nese a spojuje tě s ostatními součástmi světa. Zůstaň několik vdechů a výdechů při této představě. Pak vnímej prostor nad svou hlavou, dokud do tebe neustále proudí boží životní síly a podporují tvou vitalitu. Prociťuj i tento kontakt po několik nádechů a výdechů.

Nyní zaměř pozornost na proudění svého dechu. Představuj si při nádechu světlý proud energie, vnikající do tebe tvým temenem z nebe a zcela vyplňující tvé tělo. Při každém výdechu do sebe chodidly vtahu proud temné zemské energie a nechej se i touto silou úplně vyplnit. Opakuj toto očistné a oživující dechové cvičení pomalu a vědomě nejméně 30krát.

Takto se vyrovnají tělesné energie a zlepší se i vztah ke tvému vnitřnímu dítěti. Po ukončení dechového cvičení se na okamžik vciť do svého těla a ducha, jestli se něco změnilo.

Poté zapal tři svíčky – jednu světlou pro tvé Vyšší Já, jednu tmavou pro tvé Vnitřní Dítě a jednu fialovou pro tvé Střední Já – a vonnou tyčinku s přírodní vůní santalu. Tato zvláštní vůně ti pomůže se uvolnit a ještě více se otevřít pro přítomnost tvého vnitřního dítěte. Znovu se na okamžik vciť do svého těla a ducha. Co se změnilo?

Vezmi prázdný list papíru, třeba pergamenu, či nějakého dekorativního, abys zdůraznil/a význam tohoto dokumentu. Ke psaní použij nejlépe fialový inkoust nebo fialovou tužku. Máš-li všechno připraveno, polož na okamžik ruce do klína, zavři oči a vciť se do proudu svého dechu. Pak řekni  tiše: „Jsem ve svém středu, jsem u sebe a teď vstoupím  svým jednoznačným a jasným rozhodnutím do nového, nádherného úseku života.“
Převrať list a začni psát…

Je hezké slavit tento rituál s několika přáteli. Světelnou přísahu sice potřebuješ složit jen jednou, ale nic nemluví proti tomu provést ho i častěji. Například proto, že se ti líbí, protože se v duši mnohé vrátí na správné místo nebo chceš ještě jednou přímo zažít spojení s boží energií. Rituál světelné přísahy má hluboké, energeticky očistné účinky a podporuje duchovní rozvoj.

Je také vhodný k očistě léčebných kamenů, vonných olejů, tarotových karet či podobných nástrojů energetické práce a k jejich nabití spirituálními silami.

V tomto případě doplň text světelné přísahy o patřičné názvy, polož ke svíčce předměty, určené k zasvěcení a pros o to, aby se jim dostalo požehnání sil světla a lásky a aby mohly být nasazeny jen v jejich smyslu k podpoře života.

Když složíš takto doplněnou světelnou přísahu čtyřikrát do roka, totiž při zimním a letním slunovratu a při jarní a podzimní rovnodennosti, dostane se ti trvalého přísunu duchovních sil. Tvoje práce a pomocné prostředky jsou posvěceny.

______________________________________________________________________________
Použité zdroje: Lübeck Walter; Práce se životní enegií; Pragma; ISBN 80-7205-622-0

Autor:24. května 2010 14:34