Tajemství orákula

Ki - životní energie, Magie & Tarot > Tajemství orákula

Jak co nejlépe pokládat otázky

Každé orákulum má svou vlastní řeč. Většinou obsahuje i mytologické obrazy a příběhy, souvislosti s historickými událostmi kultury, z níž pochází…

Každé orákulum má svou vlastní řeč. Většinou obsahuje i mytologické obrazy a příběhy, souvislosti s historickými událostmi kultury, z níž pochází a filozoficko-náboženské vzory, které se s ním v průběhu času nějak propojily.

Chce-li člověk jen získat nějakou zprávu a hned jí rozumět, zažije většinou notné zklamání. Tak jednoduché to není. Právě proto poskytuje orákulum tak mnohé báječné možnosti poznání, neboť spočívá na komplexním základu vzájemných vztahů a řetězců představ. Musí se jím tedy hlouběji zabývat, aby s ním pak mohl úspěšně pracovat.

Dalším důležitým krokem ke správnému chápání věštby je najít její smysl ve všedním dni. V něm se stává neskutečně skutečnou. Moudrost z knih se probouzí k životu. Při veškerém zkoumání pramenů vždy zůstane něco nepochopeného, co lze doplnit právě tímto způsobem.

Dávejte orákulu denně, týdne, měsíčně i ročně pár jednoduchých otázek. Tato metoda se stane pro vás klíčem ke skutečnému pochopení jakéhokoli orákula, které si vyberete.

Jak pokládat otázky:

Například: „Jak se vyvíjí dnes můj den?  Jak se bude vyvíjet situace (v tomto týdnu, měsíci, roce?)“

1. všeobecně?
2. v oblasti partnerství?
3. v oblasti přátelství?
4. v oblasti zaměstnání?
5. v oblasti zdraví?

Vědomě pak sledujte tento vývoj. Pokud se vám vývoj událostí nelíbí, ptejte se sami sebe:

Jaký bych měl/a vést život (v souladu se zaměřením univerza; pro moje nejvyšší dobro) a jak bych se mohl/a zbavit některých zábran? Ptejte se i po skrytém smyslu svých problémů.

Jaké otázky ti může věštba zodpovědět?

1. Srozumitelné otázky: otázky musí být jednoznačně formulovány. Chceš-li např. vědět, jestli je pro tebe lepší dovolená v Indii, Peru nebo Austrálii, potřebuješ tři otázky a tři odpovědi.

2.Otázky ano/ne nejsou přípustné: zdokonaluj svou vlastní zodpovědnost a vědomí. Toto jsou dva nejdůležitější duchovní cíle. Nebude ti zodpovězena otázka, položená jen proto, abys přesunul/a na orákulum zodpovědnost za nějaké rozhodnutí. Pokud tě vůbec nezajímá o co ve tvém životě jde, ale zajímá tě jen správná odpověď, nechá tě určitě každé orákulum na holičkách, protože tvé Vyšší Já bere duchovní pravidla velmi vážně.

3. Žádné otázky na zkoušku: neopakuj nikdy jednu otázku „na zkoušku“. Nemůžeš dvakrát skočit do stejné řeky. Řeka se změnila a ty také. Ale je možné pracovat na jedné otázce s různými druhy věštby. Samozřejmě, měl bys dostat podobné odpovědi. Řeč věšteckých systémů je rozdílná, odpovědi se tudíž vzájemně doplňují, takže někdy pochopíš souvislosti, které by ti za určitých okolností ušly, kdybys použil/a jen jeden druh věštby.

4. Jen mravně zdůvodnitelné otázky: neptej se na život a smrt, konkrétní budoucnost, abys ostatní přímo nebo nepřímo poškodil/a, abys získal/a informace o osobách, které ti nepřísluší nebo ses obohatil/a bez ohledu na duchovní principy.

5. Nejlepší otázky se týkají smyslu: tedy vývoje určité situace. Například, jak by ses měl/a chovat tento měsíc v zaměstnání, abys byl/a v souladu s kosmickým řádem a v čem spočívá smysl tohoto zaměření.

6. Urči si časový rámec: v každé otázce si stanov časové omezení, abys věděl/a, kdy se odpověď uskuteční. Např.:
Jak se bude v tomto roce (měsíci, týdnu) vyvíjet můj vztah, když všechno půjde dál tak, jak doposud?

7. Zapsat si otázky i odpovědi: vždy si otázku a odpověď zapiš a opatři datem. Odpovědi vykládej jen v souvislosti s danou otázkou, jinak jsou rychle ve hře obavy a silný vliv přání.

8. Veď si statistiku: vyskytují se v některé životní oblasti stále znovu podobné odpovědi? To by mohlo upozorňovat na nějaké zábrany. Zřejmě se nemůžeš zbavit nějakých komplexů. Ptej se, jak se od nich můžeš osvobodit a důsledně využij takto získanou odpověď.

Udržuj si svou svobodu:

nezapomeň, že budoucnost není neměnná! Neexistuje žádný nezmě- nitelný osud. V každém okamžiku nově utváříš svou budoucnost rozhodováním v přítomnosti. Jsi vypočitatelný/á jen na základě svých zvyklostí.

Položíš-li otázku jako v bodě 6, předpoví ti věštba toho času nej- pravděpodobnější vývoj. Ale tvoje budoucnost se může utvářet i jinak. Když v pravý čas strhneš kormidlo své lodi života, můžeš uniknout nebezpečným hloubkám a vírům. Neobejdeš se samozřejmě ani bez schopnosti správně se rozhodovat a vytrvat. Nikdy není lehké se vymanit z vyjetých kolejí. Orákulum nám pomáhá vytušit nepříjemnosti dřív, než se uskuteční a vypracovat na jeho základě rozumné varianty řešení.

A pak jsou nutné i dostatečné zkušenosti. Pokud to vypadá, že se budoucnost bude vyvíjet tak, jak si to nepřeješ, zeptej se, jak se máš v dané době chovat, abys jednal/a v souladu s kosmickými zákony nebo co bys mohl/a učinit, aby sis vytvořil/a příjemnější budoucnost.

______________________________________________________________________________
Použité zdroje: Lübeck Walter; Práce se životní enegií; Pragma; ISBN 80-7205-622-0

Autor:24. května 2010 18:36