Léčení těla přes emoce

Člověk a harmonie > Léčení těla přes emoce

Čištění a léčení těla přes emoce

Lidská zkušenost je popoháněna hledáním. Chceme zlepšit svou finanční situaci nebo prožít naplněný partnerský vztah. Říká se tomu, že jsme na cestě, která však konce nemá…

Lidská zkušenost je popoháněna hledáním. Chceme zlepšit svou finanční situaci nebo prožít naplněný partnerský vztah. Říká se tomu, že jsme na cestě. Je to jakási motivace. Zdá se, že tato cesta nikde nekončí. Jsme stále v pohybu. Představuji si to tak, že máme jakousi energetickou trubici, která začíná nad hlavou, prochází celým tělem a končí pod nohama. Naše nejvyšší poslání na Zemi je přijímat éterické informace, nechat je projít skrze tuto trubici, aby mohla tato energie projít na Zem a dát jí tvar. Je to definice tvoření. Tato energetická trubice je výborným nástrojem k tvoření. Dává naší myšlence, vizi, formu, tvar. Naše energetická trubice se rozšiřuje a vtahuje více energie z vyššího Já do našeho těla. Čím více se vyvíjíme, tím silnější máme spojení s vyšším Já. Ta největší naše část leží mimo fyzické tělo. Je to naše vyšší Já.

Energetický matrix a energetická stopa. Jsou tu dva způsoby, jak naše vyšší Já působí na naše nižší Já. Je to energetický matrix, což je stav našeho energetického těla, který si vybereme před narozením. Je to způsob, jakým jsme energeticky nastaveni. Vede nás k životním zkušenostem. Toto nastavení s námi zůstává celý život, nebo více životů, do té doby, než ho ovládneme. Nemůže být vyléčen, změněn, pouze ovládnut. Je to část naší nekonečnosti a není měřitelný naší současnou technologií.

Dalším způsobem, jakým naše vyšší Já působí na nižší Já, je na základě energetické stopy. Tato stopa je nám vtisknuta jako výsledek určitých událostí, které se nám v životě udály, většinou v dětství, v našem současném životě. Tyto zkušenosti nás označkují specifickým energetickým vzorcem, který zapříčiňuje, že se chováme určitým způsobem a na specifické situace reagujeme určitým způsobem znovu a znovu do té doby, než se něco stane a my změníme tento způsob chování.

Energetická stopa s námi nemusí zůstat celý život, může být uvolněna a nahrazena novým, vhodnějším a produktivnějším vzorcem chování. Vyléčení tohoto vzorce je skutečné osvobození, které vychází z empowermentu. Pokud ho změníme, tato stopa se vymaže v celé časové linii. Pokud tuto stopu vyléčíme, může to změnit i charakter člověka, který nás v minulosti tzv. zneužil. Odpuštění tomuto člověku má vliv na časové osy obou zúčastněných. Osvobodíme dotyčného člověka od hraní této role. Všichni jsme spojení, tvoříme jednotu, proto každá věc, kterou uděláme, má vliv na druhé. Je časově ohraničená.

Všichni tuto energetickou trubici pociťujeme přes emoce. Užití emocí je nejjednodušší způsob jak záměrně ovlivnit změny v naší trubici. Hlavní záměr této trubice je nechat nést energii, energii lásky, ve fyzickém těle, a uzemnit ji na Zemi. Nabírat energii z vesmíru, nechat ji proudit fyzickým tělem a manifestovat ji na Zemi. Problém je, že to někdy z různých podvědomých důvodů neuděláme, a proto si vytvoříme situace, které v životě nechceme, a ve kterých se necítíme dobře. V tomto období máme přístup k tomu, abychom z nevědomé manifestace přešli k vědomé.

Rozšiřování energetické trubice. V minulosti jsme měli omezený přísun energie do této trubice, a proto síla manifestace byla omezena. V současné době naše energetické trubice se rozšiřují proto, abychom mohli nést energii vyšší vibrace, světla. Proto se spousta lidí cítí ve stresu, protože emoce jsou spojením mezi vyšším a nižším Já. Vyšší energie touží po jejím projevení. Energetická stopa je nesena vně energetické trubice. Pokud vstoupíme do situace, která v nás vyvolá ty samé pocity, jako např. v dětství, kdy nám někdo ublížil, v naší energetické trubici se stane to samé, jako kdyby někdo vstoupil na stříkající hadici na zahradě.

Cokoliv, co v nás vyvolává pochyby, kdy nenecháme lásku volně proudit, energie se v trubici zadrhává. Tato situace blokuje tvorbu a vyvolává proud negativních emocí a strachů. Toto omezení zapříčiňuje vytvoření si strachů, které máme. Je spousta systémů, které uvolňují tuto bolest, tyto omezení. Po uvolnění bloku si můžeme v životě tvořit, co chceme, bez této bolesti. Je důležité čistit svou energetickou trubici, abychom mohli ve svém těle nosit více světla. Je třeba vědět, že není možné rozšířit tuto trubici, pokud máme energetickou stopu. Klíčem ke spirituálním růstu je dělat vše, co je nezbytné ke zlepšení bezproblémového rozšíření energetické trubice. Nechat do svého těla projít co nejvíce energie duše a ducha. Čím více uvolníme blokace, tím více světla můžeme v sobě nést. Pokud námi prochází kreativní energie, všechny nevyřešené věci a překážky zapříčiňují emoční bolest.

Energie je. Není možné energii vytvořit nebo ji zničit. Je možné ji přeměnit z jedné formy do druhé. Všechny nás spojuje univerzální energie. Tuto energii zažíváme jako nepodmíněnou lásku. V nižších vibracích bylo možné žít v prostředí, které nepodporovalo naše energetické pole. Ve vyšších vibracích může toto prostředí vést ke snižování proudu životní energie a k nemoci. Je nutné žít v prostředí, které podporuje naše pole. Každá zkušenost, cokoli, co projde naším energetickým polem, nás mění. Ve skutečnosti jsme souhrnem všech dosavadních zkušeností. Tomu říkáme, že je naše osobnost, a neseme si ji z jednoho života do druhého. Posouváme se do našeho světelného těla.

Naše osobnost je souhrn všech zkušeností, které jsme si zvolili zahrnout do naší kořenové osobnosti. Zůstává s námi i po smrti. Tuto kořenovou osobnost vyjadřuje naše speciální příchuť, příchuť Boha, který sídlí uvnitř nás. Sami si vybíráme, kterou zkušenost zahrneme do naší osobnosti. Vždy máme svobodnou vůli. Jak ovládneme lekci svého života? Když změníme negativní atributy lekce na pozitivní. Náš život nás vede k ovládnutí svého energetického pole, k mistrovství. Mistrovství není cíl života, ale způsob života, který praktikujeme, a vždy v tom samém životě se můžeme nechat vykolejit z tohoto mistrovství. Pokud ho zvládneme, poté zažíváme život s tímto mistrovstvím. Je to jako třešnička na dortu. Vždy ale budeme mít blind spot, tedy místo, které ve svém běžném životě nevidíme.

Staré duše jsou duše, které jsou velmi dobré ve zvládání energetických matrixů. Pokud se podíváme do očí některých novorozeňat, uvidíme moudrost a mistrovství, se kterým se narodily. Jako rodičové je naším úkolem pomoci dětem si vzpomenout na své mistrovství. Rádi se díváme na staré duše, protože se rádi díváme na lidi, kteří absorbovali kvalitu mistrovství do své osobnosti, a vidíme v nich část sami sebe.   Někteří lidé si vybrali se narodit do této doby, aby zažili evoluční skok. Tito lidé se rodí s vyššími atributy (indigoví a křišťáloví lidé), kteří rádi žijí na Zemi. Říkáme jim lidé, kteří se sem narodili naposled. Některé energetické stopy se přenášejí z generace na generaci do té doby, než někdo z rodiny se vědomě rozhodne přetrhnout řetěz nefunkčních systémů, a udělá nezbytnou vnitřní práci, která uvolní tento řetězec. Když se to stane, tato stopa je ihned uvolněna, v minulosti i budoucnosti, v linii času, u babiček i dcer.

V posledních padesáti letech jsme si více vědomi toho, že je důležité si přiznat svou sílu a být v ní. Je to jednodušší zvládat tyto lekce. Během jednoho roku můžeme zvládnout lekci, kterou jsme dříve řešili 20 životů. Můžeme na sebe být pyšní, protože to ukazuje sílu našeho výběru. Spousta bytostí z jiných galaxií je nám nakloněna. Skupinová karma se rozpouští, protože už není důvod se posouvat na základě skupinových lekcí. Stále máme karmu, ale ta se rozpouští rychleji než dříve. Čím dál víc bude k dispozici její rozpuštění a osvobození od začarovaného kruhu příčin a následků.

Když lidé hledají hlubší smysl života, zvyšují své vědomí, zvyšují svou vibraci. Nemůžeme soudit druhé. Ty, co soudíme, mohou mít za sebou zvládnuty lekce, které jsou úkolem pro nás. Lidé, kteří čtou tento článek, se často rodí do rodin, kde je hodně léčitelů. Je to velká citlivost, která je typickým prvkem těchto lidí a která umožňuje být citliví k druhým. Pouze tehdy, kdy léčitelé zvládnou svou lekci tím, že postaví sebe na první místo, a určí, kde končí jejich energie a začíná energie druhého, pak mohou plně vstoupit do své role léčitele.

Pokud budeme spolu otevřeně komunikovat, můžeme ve vztazích překonat překážky, například když se jeden partner „posune“ dříve než ten druhý. Pokud se jeden posouvá, a druhý tomu vzdoruje, vztah bude mít problémy, i když je stabilní, a to tím, že nějaká vnější síla je rozdělí, pokud každý z partnerů je delší dobu na jiné vibrační úrovni.

(Zdroj článku: http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10084)

separator01Autor:31. května 2010 00:44