Jemnohmotné síly

Ki - životní energie > Jemnohmotné síly

Úvod pro práci se životní energií

Člověk není živ jen chlebem a není jen z hmotných částí. K tomuto poznání se neprobojovává jen moderní věda, která je dokládá pečlivým zkoumáním a ostrovtipnými teoriemi…

Člověk není živ jen chlebem a není jen z hmotných částí. K tomuto poznání se neprobojovává jen moderní věda, která je dokládá pečlivým zkoumáním a ostrovtipnými teoriemi, ale také stále více „obyčejných lidí“, vědou zdaleka nezatížených, zato poznamenaných vlastními zkušenostmi. A tak je možná zbytečné diskutovat o tom, jestli se život skládá jen z hmotných nebo i jemnohmotně-energetických součástí, jestli skutečně existuje práce se životní energií a nadsmyslové vnímání a jestli se dají s jejich pomocí řešit skutečné problémy. Mnohem napínavější je zkoumání životních energií a s jejich použitím odstraňování malých i velkých potíží.

Životní energie se vyskytuje všude, má vliv na mnoho věcí, ale co to vlastně je?

Životní energie je širší pojem pro různorodé jemnohmotné síly, nutné k organizaci a udržování životních procesů. V japonštině se tento pojem nazývá „ki“, v indické tradici „prána“ v Číně „čchi“ a v germánské duchovní tradici „önd“.

Už odedávna vytvářeli moudří lidé s jemnými rozdíly symbolická zobrazení, popisující různé životní energie, jejich význam pro běh světa a vzájemné souvislosti tak, aby byli schopni rozlišovat životní síly, chápat je do hloubky a ovládat je. Tyto modely se sice vyznačují řadou kulturně podmíněných rozdílů, ale jejich základní výpověď je vždy stejná. Musí tomu tak být, protože se konec konců jedná o pojetí stejné věci – jednoty světa a zákonů, jimiž se řídí.

Co se však přesně odehrává v této jemnohmotné sféře života? Čeho lze skutečně dosáhnout cílevědomým zacházením se životními silami a jejich rozlišováním? Kde hrozí nebezpečí? A jaký má vlastně práce se životní energií účinek?

I když je zde ještě mnoho nejasností a celá řada velkých a malých pochyb i nedorozumění, pokusme si udělat si jasno malým nahlédnutím do dějin:

Skoro ve všech starých kulturách světa, pravděpodobně od začátků lidské existence, se systematicky pracovalo se životní energií. Už po tisíciletí zkoumají mystici, mágové, šamani, přírodní i duchovní léčitelé, medicinmani, mudrci a zasvěcenci jemnohmotné pozadí života a používají své znalosti k řešení skutečných problémů. Ve velkých, starých klášterních školách v Himalajích trvá až 20 let vzdělání v oboru umění energetického léčení.

Tisíce knih na toto téma napsaných v téměř zapomenutých řečech, čekají na to, až je přeloží pokrokoví lidé ze Západu a učiní je přístupnými i pro ostatní. Mnoho důležitých vědomostí o životní energii se znovu dostalo na Západ i ústním a písemným podáním. Škoda, že to vůbec bylo nutné, protože i Evropa oplývala bohatstvím těchto pokladů. Ale stoletým nemilosrdným pronásledováním vědoucích křesťanskou církví, která nebyla schopná jednat podle nejvyšších duchovních zákonů svého náboženství „Miluj bližního svého jako sebe samého“ a „nezabiješ“, byl skoro uhašen plamen moudrosti, tak dlouho přenášený a lidem udržovaný při životě, až se  ve společnosti rozšířil strach, pověry a nesnášenlivost.

Dnes žijeme, díky bohu, v lepších časech. Mnozí lidé znovu objevují vědění o životní energii, toto cenné bohatství svých předků a používají je za účelem léčení a rozvoje vlastní osobnosti. A to je právě teď tak důležité. Vzhledem k rozdílu mezi vysokou technickou vyspělostí a v porovnání s ní směšně nízkou charakterovou vyzrálostí a moudrostí civilizace se lidstvo ocitlo na okraji propasti. Ekologické katastrofy, hrozící války se zbraněmi, páchajícími stěží napravitelné škody, chronické nemoci, vůči nimž je oficiální lékařství bezbranné, nakažlivé choroby, osamělost lidí a jejich hluboká nespokojenost se vkrádají tím či oním způsobem do všedního života nás všech.

Stále více se však zesiluje i opačné hnutí, založené na komplexním myšlení a jednání. Vzniká nová spiritualita, která se obejde i bez úředních kněží a správců víry a je pro každého osobně dostupná. Zatím není tato společenská skupina schopna ve větší míře ovlivňovat různé zvraty, ale i to se krůček po krůčku mění.

Kdo vážně začne zkoumat práci se životní energií, nemůže se zastavit na hranici teoretických vědomostí, protože práce s energií je ve své podstatě velmi praktická. Člověk se jí může naučit jen na základě patřičných zkušeností a přesvědčit se, že je účinná. A nemusí být ani osvíceným ani duchovně nijak pokročilým,  aby s ní mohl účinně pracovat.

Na druhé straně může práce se životní energií pomoci skutečně včlenit duchovnost do života a šířit bohatství a harmonii. Ať již jde o „oživení“ zahrady, v níž nic nerostlo, svěření malého dítěte křtem pod ochranu a péči mocností lásky a světla, nalezení „správného“ partnera a vybudování pevného vztahu nebo vyřešení finančních či pracovních problémů tak, aby nikdo neutrpěl škodu, a v neposlední řadě o zachování zdraví, nebo jeho nové nabytí.

Však mělo by se předejít nedorozumění: přirozeně, že by práce s životní energií neměla nahrazovat žádné „normální“ snahy při zdolávání úkolů, protože lidé konec konců přicházejí na svět se dvěma rukama a ne s kouzelnými hůlkami, aby je používali k vykonávání praktické práce. Ale pro všechno, čeho nelze dosáhnout běžnými způsoby, poskytuje práce s životní energií možnosti, umožňující šťastný zvrat osudu, uzdravení nebo vyšší životní kvalitu.

Na prahu éry Vodnáře lidstvo zřejmě stojí před největší historickou překážkou. Celkový nesoulad dosáhl takového rozsahu, že my všichni máme zapotřebí co nejúčinnější pomoc, abychom se společně vymanili z této slepé uličky, v níž jsme uvízli vlastní vinou. Země se klidně obejde i bez lidí, pokud nejsou schopni rozumně zacházet se svým životním prostorem. Záleží tedy jen na člověku, aby se jeho bytí stalo užitečným i pro ostatní tvory, aby ho mateřská planeta dále mohla živit a poskytovat mu půdu pod nohama.

Závěrem:

Chceš-li proniknout s hravou vážností do fascinujícího světa jemnohomotných sil, rozšiřuj své vědomosti a využívej je k rozvoji svých schopností. Chop se svého štěstí v souladu s celým vesmírem.

Přichází doba návratu kouzel do našeho světa a tak povolejme zpět anděly, skřítky, dobré víly… dávno vyhnané nepochopením omezených lidí do smutného exilu. Život se stane snesitelnějším, když tě obklopují jemnohmotné bytosti, které ti pomáhají cítit teplé světlo slunce i za šedých, deštivých dní.

Éra Vodnáře začíná, když dostaneš odvahu ji žít…

_________________________________________________________________________
Použité zdroje: Lübeck Walter; Práce se životní enegií; Pragma; ISBN 80-7205-622-0

Autor:24. května 2010 14:30