Smíření se smrtí

Smrt a znovuzrození > Smíření se smrtí

Pomoc od andělů

Pro Emilku a všechny lidičky, kteří zažili, nebo zažívají ve svém životě ztrátu svých blízkých. S láskou věnují andělé a Iwanka.

Už velmi dlouho jsem jemně „tlačena“ andílky i vašimi příběhy, napsat nějaký článek na téma „Smrt“. Svým způsobem jsem se ale tomuto tématu vyhýbala. Dnes, kdy je článek hotov, už chápu proč. Nebyl to totiž pro mne vůbec lehký úkol, napsat ho, sestavit a energeticky naprogramovat tak, aby lidem, kteří tímto obdobím procházejí, pomohl najít opět klid na duši.

Smrt do našeho života patří, ať chceme, nebo ne. Každý den ji svým způsobem zažíváme.  Například, když jdeme večer spát. Ráno vstáváme do nového dne, předcházející je nenávratně pryč a někdy máme i pocit, když se na sebe koukneme do zrcadla, že jsme dokonce někdo jiný.:) Toto nás ale tak nebolí…

Jednoho dne se však se s smrtí setkáme i na jiné, hlubší úrovni. Jednoho dne změníme formu bytí kompletně a tak je lépe být vědomý si tohoto transformačního procesu, než být nevědomý.

Smrt je součástí života. Skrytým, velikým potenciálem smrti je transformace a znovuzrození. Pokud ale někdo blízký zemře, tak všechny teorie, řeči, rady… jsou nám k ničemu, protože nás ochromí nesmírný smutek, zoufalství, bolest, prázdno… Najednou jsme zasaženi velmi silnými emocemi – lítostí, beznadějí, bezmocí… Voláme do vesmíru o pomoc a říkáme si: „Proč!!!?“ „Proč se to stalo!?“

Sama moc dobře vím, jak ztráta blízkého člověka nesmírně zasáhne a dlouho bolí. Někdy i několik let. Člověk bývá velmi otřesen, ochromen a bohužel, ne vždy v okolí nachází potřebnou útěchu, či informace, které by mu pomohly toto období rychleji a snáze překlenout.

Proto bych velice ráda přispěla touto cestou ke zmírnění bolesti a utrpení všem „pozůstalým“. V článku i léčebném rituálu jsou informace a doporučení přes channeling od Archanděla Azraela a dalších bytostí, ale i moje zkušenosti.

S láskou bych ráda věnovala článek a léčebný rituál všem lidem tímto údolím právě procházejícím, a hlavně naší věrné návštěvnici Emilce, kterou tato nelehká životní zkouška potkala. Protože právě bolest v duši Emilky, mne k tomuto článku inspirovaly a konečně „donutily“  ho napsat a dát na web.

Děkuji, milá Emilko za popostrčení a přeji, ať vše, co zde s andílky napíši, doporučím a předám, Vám pomůže najít opět klid, jistotu, stabilitu a mír ve své dušičce, srdíčku  i v životě. Samozřejmě totéž přeji i každému z vás, kdo tímto nelehkým obdobím procházíte.  Věřte si, zvládnete to!

Věřte, nejste v tom sami. Láska, soucit a podpora, jsou všude kolem vás. Vaším úkolem je „jen“ smířit se ztrátou milovaného člověka, znovu se otevřít životu, a říci mu… ANO, jdu zas dál!

Poselství od Archanděla Azraela –
„ten jemuž pomáhá Bůh“:

Milovaní. Jsem Azrael, anděl smrti i života. Přicházím k vám, abych vám pomohl pochopit, zmírnit a uzdravit bolest, která vás momentálně provází. Jsem s vámi na počátku i na konci vaší pozemské cesty. Miluji život i vše, co bylo, je a bude stvořeno.

Mým úkolem je soucitně pomáhat zemřelým přejít na druhou stranu. Ale také těším láskou, něhou a obejmutím, pozůstalé. Kdo mne zavolá, tomu pomáhám si uvědomit, že milovaní je neopustili, ale pouze změnili formu bytí, aby mohli pokračovat dál ve svém procesu poznávání, učení a tvoření v různých formách a dimenzích.

Jsem tzv. prostředníkem a převaděčem různých energetických forem života mezi světem fyzickým a duchovním. Jsem strážce brány zrození, i smrti – přechodu do jiných dimenzí bytí… Zaujímám s radostí, láskou, pokorou a odpovědností tento, někdy velmi nelehký úkol prostředníka, správce a utěšitele mezi oběma světy…

Všem, kteří mi chtějí naslouchat a vnímat energie lásky, soucitu a něhy, přináším pohlazení, útěchu, moudrost, pochopení a duchovní poznání o smrti.

Jsem si vědom, že smrt vašich blízkých, je velmi bolestná. Ale prosím, uvědomte si, že bez smrti, života není a bez života, smrti…

Život a smrt je nerozlučná dvojice, tak jako nádech a výdech vašeho fyzického těla… Vše má svůj božský řád, úkol a plán, svou potřebu, záměr, své poslání, hlubokou moudrost…

Lidé oddělují smrt od života jako něco, čeho se bojí, co velmi bolí, je nepochopitelné, tajemné, neslučitelné s životem a nepředstavitelné… Ale já vám s láskou a něhou říkám, že smrt člověka nebolí. Zrození člověka bolí daleko víc.

To ZTRÁTA milovaného a vaše nevědomost o smrti, vás nesmírně zraňují a „trhají“ vám vaše srdce a duše na kusy.

Však uvědomte si prosím, že vy svého milovaného „ztrácíte“ pouze ze světa fyzického. Ne světa jemnohmotného. V duchovním světě jsou s vámi vaši zemřelí blízcí, stále. Když budete chtít, můžete se je naučit svými duchovními smysly vidět, vnímat, komunikovat s nimi. Oni neodcházejí definitivně, tak jak si myslíte. Oni jen mění formu energie svého bytí.

Vaši milovaní k vám promlouvají skrze různé komunikační kanály a prostředníky. Když je třeba, tak se s vámi snaží spojit tak dlouho, dokud nepochopíte, dokud je „neuslyšíte“. Chtějí vám velmi pomoci, hlavně když se nacházíte v těžkých obdobích života… A bývá pro ně nesmírně těžké, když nemohou vaši pozornost získat (přitáhnout k sobě vaše vědomí), abyste rozuměli jejich sdělení, pomoci, poselství…

S láskou se vás snaží vést na jakékoli cestě k vyřešení problému, nemoci, k získání lásky, štěstí, spokojenosti, bohatství… čehokoli… S radostí s vámi sdílí vaši radost i štěstí; se soucitem, láskou a podporou sdílí vaši bolest a životní trampoty.

Věřte, že vás milují a podporují, ať byly vaše vztahy za života ve světě pozemském, jakékoli…  Trápí se, pokud museli náhle z tohoto světa odejít a nemohli vám říci, jak vás milují…  Trápí se, pokud zůstaly nedořešené vztahy mezi vámi. Trápí se, pokud z vás cítí vůči sobě nenávist, hořkost či pohrdání.

Z těchto důvodů se mohou „zastavit“ (bloudit) v tzv. meziprostoru, a nemohou ke Světlu – tam, kam touží každá duše dojít. Zastavili se v tomto prostoru, protože touží nedorozumění, které zůstaly mezi vámi dořešit, uvolnit a uzdravit.

Proto vás velice prosím, dořešte mezi sebou vztahy, pokud cítíte, že nejsou dořešeny. Nevadí, že nejsou již mezi vámi fyzicky. Oni vaše slova „slyší“ a vnímají.  Řekněte svým blízkým zemřelým, jak jste je milovali, odpusťte jim jejich „chyby“. Odpusťte je i sobě. Odpusťte jim i sobě, pokud máte pocit, že vám ublížili nebo vy jste ublížili jim. Protože pokud jste svůj vztah k nim nedořešili, neodpustili jim, ale i sobě… je to pro vás, i pro zemřelého velikou bolestí a utrpením. Ano, vy tomu říkáte Peklo. Ale to Peklo tvoříte vy, například svým odmítavým postojem ke smíření se s dotyčným člověkem nebo nesmířením se s jeho ztrátou. Pak ho zažívá nejen jeho (její) duše, ale i vy ve svém životě, aniž si to uvědomujete.

Prostředníkem a pomocníkem pro vaše spojení je Láska, vaše duše a také my andělé. Poproste Lásku v sobě, ať vám pomůže nedořešený vztah mezi vámi dořešit, pochopit, uvolnit, uzdravit… Uvidíte a pocítíte, jak se vám nesmírně uleví a vašim zemřelým blízkým rovněž… Smiřte se, prosím, se ztrátou a přijde pro obě strany úleva, uzdravení, mír, osvobození a znovuzrození….

Pokud mne zavoláte, věřte, že jsem s vámi velmi rád v každé transformující situaci. Skrze Iwanku vám zasíláme očišťující a harmonizující rituál. Rozhodnete-li se, spojte se skrze něj s námi a my vám pomůžeme navázat spojení s vašimi blízkými, pročistit váš vztah, zmírnit bolest a trápení a toto období lehčeji a snáze překlenout.

S láskou, něhou, pohlazením a podporou, Váš milující a ochraňující archanděl Azrael.

Autor:5. září 2011 09:46
 1. Dejv
  16. srpna 2023 v 08:31 | #1

  „Vaším úkolem je „jen“ smířit se ztrátou milovaného člověka, znovu se otevřít životu, a říci mu… ANO, jdu zas dál!“
  Každý má svobodnou volbu a když nás někdo opustí, koho jsme milovali, můžeme se rozhodnout jít za ním. Je to jen a jen naše volba. Sice lidi sebevraždu odsuzují, ale není na ní nic špatného, je to láskyplné a odvážné řešení. Jen pro příklad.. kolik lidí se zabíjí pomalu, třeba drogama a alkoholem, ale i jídlem. Nebo kolik lidí třeba dostane infarkt a zemře poté, co mu zemřela milovaná bytost.
  Se smrtí je to tak, že je prostě „totální konec“, to že se někde inkarnujete je k ničemu, už to nebudete VY, nebudete si nic pamatovat! Moc to sice nechápu, jak to doopravdy je, protože na toto téma se mi z duchovního světa dostalo dost informací, ale nic mě nějak nepřesvědčilo a nevyjasnilo se mi, co a jak tedy je…..
  Jakmile opustíme své fyzické schránky, když dosáhneme určité úrovně, již se dále nainkarnujeme NIKDY, ale vědomě procházíme jemnohmotnými dimenzemi. Je to něco podobného, jako inkarnace na zem do fyzického těla, ale s tím, že si bytost stále vše pamatuje.
  Což je naprosto jiný levl, než jsme nyní zde.
  Nechci se tady nijak moc rozepisovat o tom, co a jak…. ale asi jsem měl tento článek objevit, nějak na mě vybafl z netu 🙂
  Ŕeším již řadu let SMRT, jak svou tak bytosti kterou mám moc rád a je to těžké. Taky je těžké kontrolovat svou mysl, protože na co myslíme, to přitahujeme a to je problém, když mysl člověka je zkalena smutkem, úzkostí a depresí…

 2. Iva u
  29. listopadu 2017 v 11:27 | #2

  Hezký článek.. před půl rokem opustil tento fyzický svět můj stále milovaný tatínek. Byl nemocný. Nikdy jsem si nedokázala představit, jaké to bude, až se to stane. Měli jsme možnost s celou rodinou být na jeho cestě ke konci tohoto života. Bylo těžké vidět chřadnout tatínka před očima, ale to, že by měl zemřít jsme si nikdo nepřipouštěl. A stalo se. Odvezli jsme ho do nemocnice den před jeho odchodem v domnění, že mu udělají jen výměnu drénu a pojedeme dál v alternativní léčbě. Kdybych tušila, že to přijde tak bychom ji nechali doma. I když, já to vlastně věděla. Vjel do mě jakýsi pocit a já vedela,že tatínek zanedlouho odejde. Ten pocit blízké smrti. Tatínek do třiceti minut kdy jsem měla tento pocit zemřel. První dny byly strašné. Plné prázdnoty, smutku, beznaděje. Asi po měsíci jsme jela autem a hrála v rádiu písnička, kterou měl na pohřbu. Plakala jsem a prosila ať mi dá vědět, že je v pořádku. Od té doby tatínek chodí do snů. Každá otázka jemu kladená byla zodpovězena. Ale není to tak, že si řeknu „taťko přijď za mnou“ musí to být opravdové, ze srdce, spontánní a rozhodně to nesmí být „na sílu“. Vím, že taťka je v pořádku. Oplývá nyní nekonečnou moudrostí, klidem a láskou. Ty sny vím, že nejsou jen výmysl mysli. Vypráví mi o tom jaké to tam je. Že je teď mnohem moudřejší a více věcí umí. Snažím se tuto komunikaci mezi námi prohlubovat. Včera jsem myla okna a jen tak z ničeho nic jsem k němu začala promlouvat, ale ne ve smutku, ale v míru a přátelském duchu. Za chvíli jsem začala cítit jeho přítomnost v místnost, jak kdyby tam byl se mnou, jen jsem ho fyzicky neviděla. Cítila jsem jeho vůni. Nemám pochyb o tom, že je s námi. Od té doby si zjišťuji více informací a jsem klidnější

 3. Iva
  24. října 2017 v 05:40 | #3

  Zdravím paní ivanko mam velkou bolest že mi zemrel pritel je tomu už pul roku a porad to moc bolí byl mlady a chtel zit spousta planu mel a presto mi ho buh vzal nevim a neumim se smirit se smrti jsem nastvana kazdy den predstava že tady chtel byt se mnou a zit

 4. petra
  16. března 2016 v 23:06 | #4

  Také Vám Iwanko děkuji za tyto stránky,vím že smrt je součástí života,ale když odejde vám někdo hodně blízký tak si stejně kladete otázku proč?! Zemřel mi tatínek je tomu měsíc a já ač vím že ted už jemu dobře nemůžu se zbavit pocitu jestli jsem udělala dost ke spokojenosti mého milovaného tatínka.Snad je příliš brzy a čas vše zahojí.

 5. Monika
  19. ledna 2016 v 06:09 | #5

  Dobrý den Iwanko. Chtela jsem se s vámi podělit o svou skušenost. V říjnu loňského roku mi zemřela maminka.Měla jsem tovelké štěstí,že jsem mohla být u ní ahlaďit ji v ten okamžik na ruce. Ten denjsebylaceličký umaminky. Trpěla rakovinou prudušek. Mělavelké bolesti apřesto byla moc statečná. Vten den jsem prosila archanďela Azraela,aby ji pomohl. Pár hodin,nebo asicelé odpoledne ež přesňe nevím mě zalíval příjemný a krásný pocit,který si neumím vysvětlit. V okamžik kdy maminka zemřela,jsem videla jeji dušičku odcházet. Nezmohla jsem se napláč,ani na vstek dnes setrápím,že jsem uďelala neco špatně,že jsem ji mohlanechat resuscitovat,nebo uďelat něco jiného a přesto vím,že bylo vše tak jak mělo. Dodnes se nezmohu na slzy apláč. Maminka zemřela doma slíbila jsem ji,že ji do nemocnice nedám. S pozdravem Monika

 6. V.
  7. prosince 2015 v 21:07 | #6

  Ahoj umrelo mi v zivote moc lidi kazdou noc se trapim a kdyz sem si ka precetla strankybylo mi lip pored si rikam proc si mi. Je vzal:-(
  😐 prosim odpovez

 7. Lenka
  19. března 2015 v 21:55 | #7

  Ivanko,moc se trápím moje maminka odešla zbytečně brzy,chtěla pouze lásku a pochopení od svých nejbližších ale dostávala jen bolest a utrpení a ona je milovala můj hlas neslyšela stále zůstávala v područí toho nejhoršího zla které si málo kdo umí představit,já ji nedokázala pomoci ona nechtěla a ž pár týdnů před smrtí ale to jsem já už psychycky ani fizicky nedokázala,nikdo z jejich milovaných mě nepomohl a ona zemřella na bolest v srdci ted se mi o ni zdá a je mi strašně proč když je tak milovala ji delali to nejhorší nebránila se a pokorně odešla a já jsem z toho hodně špatná 30 let jsem ji zachranovala a stejně skončila vždycky u nich.Chci aby vědela že i když mi nikdy neprojevila lásku tak já ji stejně miluji a všechno ji odpouštím moc mi v životě maminka chyběla chci aby mi také odpustila že jsem se nedokázala o ni postarat jsem slabá

 8. Šárka
  7. listopadu 2014 v 01:48 | #8

  Velké poděkování Iwanko, jsem též vesmírný kanál pro tento SVĚT..a musím konstatovat, že nic tak silného jsem dlouho neviděla..stručně..jasně a hezky podané s láskou ..

 9. Renča
  6. dubna 2014 v 09:42 | #9

  Dnes čtu poprvé tyto stránky. Chci jen poděkovat za krásné čteni.:-):-)

 10. Milenn
  10. října 2013 v 14:46 | #10

  Když zdtaríme velmi blízkou osobu,je to krutá bolest.To si uvědomíme,že jsme ji toho chtěli tolik říci,dali bychom kdoví co,jen,aby tu byla. Ikdyž se s ní zřejmě setkáme na druhém břehu,chceme ji tady a teď a prostě nám chybí,chybí tolik,že bych nejraději už byla s ní.Ano,život jde dál,ale nikdy už to nebude ono…nemohu se radovat z vánočních svátků,prostě to nejde.. Děkuji za tyto stránky,které tiší bolest a dávají naději,že se někde někdy tam setkáme,tam bude
  veseleji… Díky…

 11. Hana
  20. srpna 2013 v 14:03 | #11

  Dobrý den Iwanko, velmi často chodím na Vaši stránku se radit s kartami a když je mi smutno,Přede dvěma roky umřel můj exmanžel,sice jsme byli rozvedení,ale já ho miluji dodnes,i když jsme mu odpustila a sobě taky,pořád za ním pláču.Jelikož mám tři děti tak nemám chvilku pro sebe abych mohla tohle zkusit,ale pokusím se to nějak zařídit.Můžu potvrdit to,že nás neustále hlídá a ochraňuje,jak mě tak i naše děti.V každém případě jsem Vám za tyhle stránky chtěla upřímně poděkovat s přáním všeho dobrého Hana.

 12. veronika
  1. srpna 2013 v 22:04 | #12

  Krasa.

 13. Markéta
  4. června 2013 v 18:25 | #13

  Moc děkuji, za to co jste napsala v článku a také Archanděli Azraeli, hodně mi to pomohlo, abych se dokázala smířit se smrtí mého nejlepšího přítele.

 14. Emilka
  31. května 2013 v 11:18 | #14

  Taky mi náhle odešel manžel s tohotosvěta a nevím jestli mi nectěl říct všechno co měl a nemohl nevím jestli jestli ho to tarápí ,ale já se trápím ,že se nám to nepodařilo si říct co jsme ještě měli ze začátku jsem cítila ,že mě potporoval ve všem ,ale teť už to není necítím nic i když prosím o pomoc je to moc těžké když někdo odejde s tohoto světa moc rychle nevím jestli vidí jak se trápím to z nás živých nikdo neví milovala jsem ho miluji a milovat budu stále mu to opakuji i když už tady není i když se stalo cokoli a nestačili jsme si všechno říct Emilka.

 15. 21. ledna 2013 v 03:23 | #15

  Věřte, že vás milují a podporují, ať byly vaše vztahy za života ve světě pozemském, jakékoli… Trápí se, pokud museli náhle z tohoto světa odejít a nemohli vám říci, jak vás milují… Trápí se, pokud zůstaly nedořešené vztahy mezi vámi. Trápí se, pokud z vás cítí vůči sobě nenávist, hořkost či pohrdání.

 16. marki
  16. srpna 2012 v 17:31 | #16

  Marki doufam,ze ti to prijde a najdes tam i ty sve poznani 🙂

 17. Vrba mlátička
  31. března 2012 v 09:50 | #17

  Milá Iwanko,
  děkuji za podpůrný článek. I já se te´d potýkám se ztrátou blízké, velmi velmi blízké osoby.
  Moc děkuji za článek, bylo to velké pohlazení na duši 🙂

 18. Anonym
  7. září 2011 v 15:59 | #18

  Drahá Iwanko. Dnes jsem byla poprvé navedena na Tvé stránky-možná andílky, možná moji dcerkou… Moc Ti děkuji za rubriku Smrt a znovuzrození. Víš je zvláštní, že jsem „zabloudila“ na Tvé stránky zrovna až dnes, a Tvůj článek uveřejňuješ 5.9. Víš, před dvěma lety mi zemřela moje nejmilejší dcerka. Necelých 27 let mi byla světlem v mém životě. Darovala mi tolik lásky, krásy, poznání, moudrosti.Pak mi 2.6.2011 nečekaně odešla.Byla v nekrásnějším období svého života. Dokoničla vysokou školu, prožívala nejkrásnější lásku, a pak si sedla poprvé v životě do auta k cizímu řidiči, 500 m před našim domem – domovem, ten řidič havaroval, auto narazilo na strom, a ona, i když připoutaná vzadu za řidičem, utrpěla zranění mozku a po 5 dnech zemřela. Já byla jako v agonii, ten 5. den mi řekli, že zemřela, byla jsem nad jejím lůžkem, odkryla jsem očka, která byla vždy tak plná jasu, života – teď byla mrtvá. Zeptali se mě, zda souhlasím s dárcovstvím orgánů. Já jsem souhlasila. V tu chvíli jsem to cítila tak, že bude žít dál. Nechtěla jsem jí dát smrti.Iwanko, víš, to přeci není možné chtít na matce takové rozhodnutí. Já jednala snad pod vlivem vyšších vlivů -zcela bez emocí jsem podepsala souhlas. Několik dní jsem žila v euforii, že moje holčička žije dál. Teď to vidím úplně jinak. Mučím se představou, že jsem jí ublížila.V tu dobu jsem neměla žádné tušení o přežívání duše, ani jsem moc nevěřila v existenci duchovního světa. Ale když jsem se skláněla nad tělíčkem mé nejkrásnějí dcerky, všude jsem vnímala bílé krásné světlo,takový klid, usmíření. Všichni kolem mne plakali, já neplakala, zpívala jsem jí písničku, kterou měla tak ráda – Ó hřebíčku zahradnický, ó rrůžičko voňavá, kterak na tě zapomenout, když to není věc možná…To byla tenkrát..,jsou to přes dva roky, a já jsem stále napřijala její smrt. Vyčítám si to rozhodnutí. Ale v té nemocnici, jako bych nejednala já, ale za mne někdo jiný. Je to vůbec možné Iwanko?? Pak jsem se dozvěděla, vlastně mi to zavolal nejvýznamnější český kardiochirurg, kdo to její srdíčko dostal. Byl jím obdarován mladý – 18-letý klučík z Brna, který již umíral,,, dále byla obdarována 24 letá dívka, 17-letá dívka a děťátko v Motolské nemocnici.Mám ještě 20-letého syna.Moc měpotřebuje, je to přetěžké mít jedno děcko TAM a jendo tady….

 19. Jaroslava Mezírková
  5. září 2011 v 19:36 | #19

  Přeji hezký den.
  Iwanko, moc děkuji. Škoda, že jsem Vás neznala v době, kdy zemřel můj manžel. Asi by to bylo „|lehčí“.
  Manželova smrt mi „pomohla“ v tom, že dnes vím, že jsou Andělé, tyto webové stránky a spoustu jiných, krásných věcí, na Zemi.
  Vždy, když je mi ouvej, tak jdu za Andílkama,a vždy, se mi uleví.
  Opravdu to chce s Andílkama mluvit,probrat s nimi svá trápení…
  Děkuji, moc děkuji, za tyto stránky. Moc mi pomáhají.
  P.S. Když je hodně ouvej, volám Iwanku přes Skype,a ta mi vždy poradí. Zkrátka to funguje.
  Děkuji Jája

 20. Emilka
  5. září 2011 v 12:07 | #20

  Velké poděkování Iwanko budu se řídit Váší radou bude to moc těžké ,ale věřim,že s Vaší pomoci to zvládnu velký dík Vám i andílku Azraeli Emilka.