Štěstí a bohatství

Mantry, Člověk a harmonie > Štěstí a bohatství
Mantry

Bohatství, tvořivost, bezpečí. (video)

Bohyně Mahalakšmí, vesmírná Matka a síla (Šakti), která udržuje vše v chodu. Někdy se její jméno také překládá jako Bohyně bohatství, která žehná štěstím.  Sarasvatí odstraňuje hloupost, Durga ochraňuje…

mantry

Pro tvořivost, vznešené bohatství a bezpečí

SARASVATI, MAHALAKŠMI /
DURGA-DEVI NAMAHA

„Sílo Bohyně tvořivé inspirace,
sílo Bohyně vznešeného bohatství a hojnosti,
sílo Bohyně nepřemožitelného bezpečí,
buďte pozdraveny.“

Lakshmi

Tato mantra oslavuje Bohyni ve třech aspektech: Sarasvati, zářící bílým světlem odstraňuje hloupost a lenost, a dává tvořivost. Mahalakšmí, královna nebe, vyzařující zlaté světlo, odstraňuje chudobu a dává vznešené bohatství. Tříoká Durga-Devi, kolem jejíž strašné podoby se blýská karmínové světlo, odstraňuje nebezpečí a zlo a ochraňuje.

Desítky tisíc roků před patriarchálním náboženstvím naši předkové uctívali Bohyně. Když zpíváte, ze srdce vzývejte jména Bohyně, a vyciťujte její přítomnost jako vír energie v lidské podobě s proměnlivou tváří, zářící inspirující, pomáhající a ochrannou silu. Tato mantra je vhodná jak pro muže, tak i pro ženy, aby uctívali a těšili se z aspektů mnohostranného božství.

separator01

mantry

Pro zdraví, štěstí a hojnost všeho

ÓM ŠRÍM MAHA LAKŠMIJÉ NAMAHÁ

Pozdravy mocné Bohyni hojnosti

Toto je tradiční védský text, oslavující bohyni Mahalakšmí, vesmírnou Matku a sílu (Šakti), která udržuje vše v chodu. Někdy se její jméno také překládá jako Bohyně bohatství, která žehná štěstím. V jiném smyslu znamená její požehnání to, že naplníme své poslání, aniž bychom padli do pasti lakoty a touhy po hromadění věcí.

Doporučení:
představte si zářící bohyni Mahalakšmí, v zářící žluté róbě vlající okolo jejích širokých prsou a plných boků, jak kráčí směrem k vám po hladině oceánu mléka, v každé stopě po ní vykvete lotos, zatímco jí mezi prsty cinkají zlaté mince.

separator01

mantry

Požehnání Bohyně Lakšmí

MAHALAXMI MANTRA

Pokud budete poslouchat tuto mantru, získáte požehnání Bohyně Lakšmí.

separator01

mantry

Shreem Brzee

Mantra, která otevírá, přitahuje, aktivuje a zvyšuje bohatství ve Vašem životě, jak na fyzické úrovni, tak i citové.

separator01

mantry

Om Shreem Om Hreem Shreem Hreem
Kleem Shreem Kleem Vitteswaraaay Namah

Mantra prý přináší bohatství, pokud ji opakujete 108 x za den. Vizualizujte pomocí třetího oka, tolik, kolik potřebujete a uvolněte tento obraz s důvěrou Vesmíru.

Kubera Jantra slouží jako „nástroj“ k přilákání energie bohatství. Otevírá cestu pro nové zdroje příjmů, podporuje růst v oblasti obchodu.

separator01

Autor:23. května 2010 21:33