Runy a kouzla

Runy > Runy a kouzla

Runy a jejich kouzelná moc

Runová magie je hluboké vědění o kosmických a skrytých přírodních silách, nebeských i zemských proudech, vlnách, bytostech a mocnostech. Všechna vznešená moudrost, všechno tajné vědění…

runová magieRunová magie je hluboké vědění o kosmických a skrytých přírodních silách, nebeských i zemských proudech, vlnách, bytostech a mocnostech. Všechna vznešená moudrost, všechno tajné vědění světa je jen kusé. Byloť během dob větším dílem znetvořeno a pokaženo, ale právě magie run obsahovala to vše v původních panenských hodnotách. Praví se, že všechny řeči světa vyšly z božské řeči run.

Metodika věštění z run není posána nijak přesně – jisté je pouze to, že runy, vyryté do kousků dřeva či kamene se házely (metaly) na čisté plátno. Posléze se pravděpodobně poslepu vybíraly tři nebo devět run, jejichž pořadí a význam se vykládal.

V současnosti se můžete setkat s mnoha návody, jak runy vykládat. Hojně se nyní využívá jiná – o něco jednodušší metoda – náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Losuje se jedna runa pro rychlé zodpovězení otázky, tři pro lepší orientaci u složitějších problémů a devět (někdy postupně po trojicích) pro úplný výklad situace.

Moudrost run

Runy

„Na světě neexistuje kniha, v níž najdete vše, co chcete o runách znát. Jejich znalost je výrazně osobní záležitost, neboť se musíte samostatně rozhodovat, a navíc potřebujete čas a intuici, bez nichž runy zcela nedoceníte.

Runy skrývají pozoruhodný vnitřní potenciál, o němž nepochybuje nikdo, kdo se s nimi ocitl v úzkém kontaktu. Jejich moc se stane vaší mocí, pokud ovšem prokážete dostatek úsilí a osobní flexibility.

Oddat se runám a víře, která za nimi stojí, znamená objevit zcela nový život. Všechny vlastnosti prastarého písma nebyly dosud poznány, takže ti z vás, kteří se jimi míní vážněji zabývat, mohou pokračovat v odhalování jejich tajemství.

— Bernard King

Runy se pochopitelně používaly nejen k věštění, ale i na amulety (předměty sloužící pro ochranu před negativními silami) a talismany (předměty určené k přivolání např. štěstí či zdraví). V následujícím seznamu naleznete významy run pro výrobu amuletů a talismanů. U spousty run však tyto dva pojmy splývají dohromady.

Fehu Runa je prospěšná pro dovedení rozdělaných věcí ke konci, případně „popostrčení“ táhnoucích se řízení apod. Odstraňuje únavné průtahy (např. na úřadech). Podporuje pozitivní výsledky. Chrání před lidmi se zlými úmysly. Přitahuje peníze, dodává energii.
Uruz Podporuje dobré zdraví fyzické i psychické, přitahuje nové příležitosti v životě, pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám.
Thurisaz Poskytuje celkovou ochranu před neznámem. Vytváří ochranný štít proti nám nepřátelským silám. Dává nám sílu odrazit negativní věci.
Ansuz Zesiluje komunikativní a tvůrčí energie. Pomáhá při zkouškách a prověrkách, poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky. Je vhodná např. při vstupním pohovoru při hledání nové práce.
Raido Chrání na cestách – ať již skutečných či duchovních. Udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám. Dodává energii k cestě kupředu.
Kaunaz Posiluje tvořivé energie, poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému, čistí myšlenky. Napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřebné. Je spojována s ohněm a proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti.
Gebo Runa Gebo je symbol pro dar. Proto se používá k přivolání pozitivních událostí. Zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí (např. grantu) či jiného materiálního zabezpečení. Můžete také získat informaci, která povede k výše uvedeným ziskům. Runa díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti. Přivolává šťastné partnerství.
Wunjo Přináší obecný úspěch. Runa koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí. Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí.
Hagalaz Duchovní rozvoj, ponaučení, prohlédnutí a získání moudrosti – to je základní použití runy Hagalaz. V nepříznivé, až beznadějné situaci přináší štěstí. Zmírňuje těžké časy a dává naději na jejich brzký konec. Posiluje intuici, která vás pak bude varovat před nebezpečím.
Nauthiz Nauthiz naplňuje touhy, ukončuje období osamělosti a neuspokojení. Pomáhá při léčení závislostí. Zprostředkovává věci, kterých je vám zapotřebí. Ty však ne vždy jsou to, co chcete!
Isa Obecně zklidňuje situaci, pomáhá pozastavit nežádoucí děje, uchovává současný status quo. Ovládá netrpělivé a chladí horké hlavy.
Jera Povzbuzuje plodnost, odměňuje za vynaložené úsilí a pozitivně ovlivňuje právní záležitosti. Podporuje cyklické střídání práce/odměna a napomáhá vzniku nových pracovních projektů.
Eihwaz Mocná ochranná runa. Brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch od škodlivých emocí. Odstraňuje překážky a nevraživost. Pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativních vibrací načerpaných od druhých lidí.
Pertho Používá se pro rozvoj senzibility, sebezdokonalení a osvícení. Pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti a vědomosti; odkrývá tajemství. Prospívá při získávání tajného vědění.
Algiz (Elhaz) Nejvšestrannější symbol celkové ochrany. Zajišťuje pomoc bohů a ochranu jejího nositele. V období zranitelnosti (např. nemoci) se používá pro posílení vlastní obrany. Do života vnáší mír, pokoj a pořádek.
Sowulo Velmi silná ochranná runa. Obdařuje sebevědomím a osobní silou. Zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování. Je však velmi agresivní, proto se její síla může vymknout kontrole. Pak se člověk stává arogantním. V tom případě je vhodné přejít na Algiz.
Teiwaz Týrova runa podporuje vítězství. Bojovníci ji ryli na své zbraně, aby vyhráli svůj boj. V běžném životě zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.
Berkana Runa ochrany pro naše blízké – rodinu, přátele, zvířata či domov. Zvlášť vhodná je pro ochranu dětí – trojitá Berkana. Též ochrana pro rodičky.
Ehwaz Vyvolává popud k zásadní změně, např. k přestěhování či ke změně zaměstnání. Usnadňuje přivykání období po změně. Zvyšuje adaptabilitu a vynalézavost.
Mannaz Mannaz představuje lidstvo a obecně pak příslušnost k lidem. V situaci, kdy jsme osamělí, nám dává na srozuměnou, že nejsme sami a že ostatní lidé jsou stále tady. Žákům hledajícím učitele, jej přivede do cesty. Hledáte-li přátele, lásku, či přítele, Mannaz vám pomůže najít to správné a šťastné spojení.
Laguz Velmi vhodná pro ty, kteří chtějí rozvinout své okultní schopnosti či senzibilitu, nebo je posunout na vyšší úroveň. Dále zvyšuje empatii a intuici.
Inguz Podporuje plodnost (zejména u mužů), pozitivní kreativní energie a pomáhá dotáhnout rozdělané věci do úspěšného konce.
Othila Chrání finance a majetek. Je vhodné ji umístit např. doma nebo do auta.
Dagaz Zvěstuje svítání, nový začátek. Staré věci jsou přeneseny do minulosti, aby uvolnily místo těm novým. Pomáhá zbavit se našich zlozvyků (např. kouření). Též ochrana proti negativním vibracím.

Autor:24. května 2010 09:30