Mantra Buddhy medicíny

Mantry > Mantra Buddhy medicíny
Mantry

Medicine Buddha (video)

Buddha medicíny je učitel léčení a král lazuritového světla. Jeho zářivé tělo je azurově modré. Levou ruku drží v mudře meditace a v klíně má vázu plnou nektaru dlouhého života.

mantry

Buddha medicíny (sans. Bhaišadža Guru, tib. Sangže Menla) je v Tibetu považován za zdroj umění léčit. Jeho učení je ztělesněno v textu Gjüži (Čtyři lékařské tantry), který je MedicineBuddhazákladem tibetské medicíny. Tibetská medicína je jedním z nejstarších systémů medicíny na světě.

Buddhistický pohled říká, že ve vesmíru existuje nepřetržitý stav proudění, že všechny jevy jsou charakterizované nestálostí a že jejich jediný stálý znak je pomíjivost. Jedná se o onu nestálost projeveného světa, která je příčinou utrpení každé bytosti, ať už se nachází v té či oné sféře vesmíru.

Podle Buddhova učení je příčinou veškerých problémů základní nevědomost, která zatemňuje mysl, a tak brání pochopení skutečné povahy všech jevů. Z tohoto základního nepochopení vznikají tři rušivé emoce, kterým se tradičně říká tři jedy: chtění (touha), nevědomost (ignorance) a hněv (averze). Podle textu Gjüži (Čtyři lékařské tantry), základního textu tibetské medicíny, může být hlavní příčina každého onemocnění nalezena v těchto třech rušivých emocích, jež způsobují nerovnováhu ve třech hlavních principech tělesných energií: lung, tripa a beken (vítr, žluč a sliz/hlen). Společně s nimi působí pět přídatných okolností – výživa, klimatické podmínky, karma, vliv postavení planet a místní energie – které přispívají ke zvýšení nebo snížení těchto energií. Nerovnováha ve třech hlavních tělesných energiích se potom projevuje na kůži, hromadí ve svalech, šíří se do cév, kostí a nakonec vstupuje do plných i dutých vnitřních orgánů těla.

Buddhové, jako je Buddha Šákjamuni a Buddha medicíny, jsou považováni také za výborné lékaře, protože mají soucit, moudrost a dovedné prostředky, jak diagnostikovat a léčit příčiny všech duševních a fyzických potíží.

Buddha medicíny (Bhaišadžjaguru, Sangže Menla, Vaidúrja) je učitel léčení a král lazuritového světla. Jeho zářivé tělo je azurově modré. Levou ruku drží v mudře meditace a v klíně má vázu plnou nektaru dlouhého života. Jeho pravá ruka je natažená v gestu dávání a drží v ní „velký lék“ – rostlinu myrobalán (a-ru-ra) – což je symbolem toho, že Buddha medicíny ochraňuje před nemocemi.

Jeho přítomnost, vlastnosti a aktivita jsou vyjádřeny dlouhou nebo krátkou mantrou, která se recituje během meditačních praxí souvisejících s Budhou medicíny, při užívání drahocenných pilulek a při dalších příležitostech.

mantry

Dlouhá mantra Buddhy medicíny:

mantra buddhy mediciny

Óm Namó Bhagavaté Bhaišadžjája guru Vaidúrja prabhá Rádžája Tathágatája Arahaté Samjasambuddhája tadjathája Arahaté Samjasambuddhája Tadjátha
Óm Bhaišadžja Bhaišadžjája Mahábhaišadžjája Bhaišadžjája Rádžája Samudgaté svahá

mantry

Krátká mantra Buddhy medicíny:

Téjatá óm békandzé békandzé mahá békandzé randza samudgaté só há

Následující verše jsou přetištěny z Čagmed Rinpočheho chvalozpěvu na Buddhu medicíny:

Namó Mahábhaišadžjája

Klaním se velkému Buddhovi medicíny!
Kdokoliv kvůli špatným úmyslům a postojům
je nucen upadnout do stavů utrpení,
dokonce i když uslyší zvuk Tvého posvátného jména,
nezrodí se znovu do utrpení a bolesti
a dosáhne stavu prvotní čistoty.

separator01

Článek byl převzat z webu Tibetská medicína – http://www.tibetskamedicina.estranky.cz/stranka/buddha-mediciny-

Autor:23. května 2010 23:24