Barvy a zdraví

Magie barev > Barvy a zdraví
barvy_duha

Barvy a jejich účinek na zdraví

Barvy jsou živoucí zdroje sil zdraví a posilnění. Můžeme z nich získat aktivující a harmonizující energie, když máme porozumění pro jejich léčivé působení a když je správně používáme.

Léčivá energie barev

barvy_web

Barvy jsou živoucí zdroje sil zdraví a posilnění. Můžeme z nich získat aktivující a harmonizující energie, když máme porozumění pro jejich léčivé působení a když je správně používáme.

Fyziologický zázrak světla a barev nás obklopuje stále svým dalekosáhlým účinkem na zdraví, spokojenost a radost ze života, protože působí velmi různorodě na tělo i duši.
Barvy jsou jevy, které v člověku vyvolávají city, protože energetické vyzařování barvy je přijímáno stejně tělem, duchem i duší.

O Goethovi je známo, že se snažil vypátrat podstatu barev a zkoumal jejich zvláštní působení na duši člověka. (jeho nauka o barvách byla publikována v roce 1810). Také moderní věda zkoumala působení barev na lidské tělo a výsledkem byl poznatek, že barvy vyzařují energie, které mohou při správném použití ovlivnit velmi podstatně tělesné a duševní blaho člověka.

Každá buňka produkuje jemný, bioelektrický proud poněvadž je svou látkovou výměnou podrobena různým přeměnám. Tato energie přichází jednak z elektrolytů krve a lymfy a jednak z univerza – ze slunce, světla, barev.

Barvy jsou nejjemnější sluneční síly, které působí v těle léčivě. Též i člověk je barevný – vkaždé buňce jeho těla je vidět tato schopnost ve všech odstínech duhy. Kmitavá síla barev může tedy podnítit samoléčebné schopnosti těla tím, že aktivuje a harmonizuje jeho vlastní vibrace.

Vnímání barev

Když vstoupí nevidomý do místnosti, která je studeně modrá, klesne jeho tělesná teplota. Pokud však vstoupí do červeně nebo oranžově natřené místnosti, teplota se mu zvýší, ačkoli je pokojová teplota vobou případech stejná. Je to potvrzeno experimentálně. Energetické vyzařování barvy je tedy lidským tělem vnímáno zcela jasně, jak ukazuje tento příklad. Prof. Nils Finsek dokázal na základě provedených pokusů, že barvy jsou samostatné síly, které nesmějí být zaměněny se silami sugesce. Za své práce o působení světla a barev obdržel vroce 1903 Nobelovu cenu za medicínu.

Červená, oranžová a žlutá jsou teplé, šířící se barvy. Červené barevné vibrace mají oteplující, vitalizující a povzbudivý účinek.

Vibrace oranžové barvy jsou nepostradatelné pro zdraví a vitalitu. Vibrace žluté barvy mají povzbudivý účinek, dodávají duchu elán a působí pozitivně při únavě, i když člověk nemá chuť do práce.

Zelená probouzí touhu, která nutí kaktivitě. Pohled do zeleně, jak řekl Goethe, pociťujeme jako reálné uspokojení. Tato barevná vibrace symbolizuje rovnováhu a harmonii a je důležitá pro celý nervový systém.
Modrá působí chladně a ochlazuje. Podporuje vyléčení a její účinek je uvolňující a uklidňující.

Chladící, uklidňující léčivé prostředky se zpracovávají z modrých rostlin. Tento poznatek se využívá vpřírodním lékařství.
Prastarý zvyk v lidovém léčitelství – zakrýt obklady modrým šátkem – má hluboký smysl, protože modrá barva má antiseptický, chladivý a stahující účinek.
Dříve nosili rolníci obilí určené k setbě v modré zástěře, poněvadž věděli, že modrá barva podporuje vyklíčení semene a růst rostlin.

Barva indiga má značný vliv na nervový systém a na ducha, zatímco vibrace fialové barvy jsou účinné zvláště v duchovní a spirituální oblasti.
Zajímavá je také informace, že někteří duševně nemocní pokládaní za nevyléčitelné byli vyléčeni pouze působením barev.

S pomocí energie barev je tedy možné uvést lidský organismus, který se ocitl ve z matku, opět do zákonitého řádu.

__________________________________________________
(zdroj: Waltraud-Maria Hulke. Základní kniha léčivých energií.
r.v.1998. ISBN 80-7205-620-4)

Autor:23. května 2010 15:17