Achát

Achat

Rozmanitý a kouzelný

Přináší štěstí, přátelství, dlouhověkost a úspěch. Podle různých pramenů se mu připisuje schopnost přitahovat dědictví a upozorňovat na skryté poklady. Je často používán v kouzlech lásky.


AchátBožstvo
: Asklépios
Síly: síla, odvaha, dlouhověkost, zahradničení, láska, léčení, ochrana
Magické užití: Obecně se používá v kouzlech a magických rituálech, které se týkají síly, odvahy, ochrany

Je kamenem štěstí, přátelství, talismanem umělců, ochraňuje. Byl nošen jako amulet zajišťující dlouhý život, úspěch, štěstí a dobré přátele, ale současně byl ordinován proti moru, horečnatým infekcím, epilepsii a náměsíčnosti. Jako amulet pomáhá léčit zrak, žaludeční a střevní potíže, a zmírňuje bolest.  Zmírňuje následky kouření a zpomaluje působení jedovatých látek na organismus. Posiluje dásně a chrání zrak. Celkově posiluje organismus. Pomáhá při odstraňování neklidu nebo apatie, při dýchacích potížích a skleróze.

O jeho pomoc můžeme poprosit při:

bolestech žaludku, břicha (zklidňuje), problémech močového měchýře, očních nemocích, horečkách, zánětech mozkových blan,nemocí kůže, popáleninách, usnadnění porodu, tvorbě mléka u kojících žen, náměsíčnosti, epilepsii, sexuálním selhání mužů, čištění těla od škodlivých látek (jedu) včetně nikotinu, negativním vyzařování televize a počítačů.

Podporuje:
náklonnost a přízeň lidí, též odvahu. Svou vibrací upozorňuje na dobré i falešné přátele. Čištění všech čaker (zvláště solar plexu), aktivitu meridiánu žlučníku.

Existuje mnoho různých forem, většinou jsou různobarevné nebo pruhované. Ovlivňuje základní a krční čakru. Je spojován s planetou Merkur. Achát spojuje naši duši s vibracemi Země, jež nám pomáhají udržet rovnováhu ve zmatcích a útrapách každodenního života, zůstat sami sebou a dokázat odvahu a vytrvalost. Propůjčuje nám vyrovnanost a chrání naší bytost před nežádoucími vlivy. Tímto způsobem posiluje sebeúctu a dává schopnost porozumět vlastnímu tělu i cit pro skryté duševní pochody v nás samých i v ostatních lidech. Pomáhá při rozjitřené psychice a některá psychická onemocnění dovede zmírnit.

Podle různých pramenů se mu připisuje schopnost přitahovat dědictví a upozorňovat na skryté poklady. Doporučuje se také upevnit destičku s vrostlicemi na okno tak, aby byla prosvícená. V moderní lithoterapii je využíván také při léčení bolestí hlavy a kožních nemocí. Má příznivé účinky proti skleróze.

achátAcháty často tvoří drůzy, jakési jeskyňky, v jejichž středu se nacházejí krystaly křišťálu, ametystu nebo záhnědy. Podle kresby v achátu se určují i jeho jména – jako obláčkový, okatý, zřítelnicový atd. K achátu patří i sardonyx, který má proužky červenohnědé a bílé a onyx, který je pruhovaný černě a bíle. My se můžeme na krásné acháty podívat v naší nejsvatější místnosti – kapli Svatého Václava v katedrále sv. Víta, která je celá obložena acháty a v jejichž žilnatině je prý vidět celá historie naší země. Hned za dveřmi se ukazuje v žilnatině achátu hlavička Hitlera.

Achátu se také používalo pro rytiny a jeho vrstevnatost byla využívána při tvorbě gem (glyptika), kdy se odstraňují některé části vrstvy a vznikají vynikající umělecká díla. Tato tvorba byla rozšířena hlavně v renesanci a umělecká díla byla velmi drahá. Je známo, že císař Rudolf II. koupil pro svou sbírku sardonyx s rytinou znázorňující triumf nevlastního vnuka římského císaře Augusta Germanika za 12 tisíc dukátů. Tato gema je známa jako Gemma Augustea a je uložena v muzeu ve Vídni.

Některé acháty jsou pórovité, hlavně pocházející z Brazílie, a toho se využívá při umělém přibarvování. Toho využívali už staří Řekové a Římané, jak nám sděluje historik Plinius starší. Umělým barvením můžeme dosáhnout téměř všech barevných odstínů. Nejstarší je barvení na černo, tím vzniká černě a bíle zbarvený onyx. Prakticky se to provádělo tak, že se vhodný achát máčel několik týdnů v medu. Med pomalu vnikal do vrstviček, až je úplně prostoupil, pak se ponořil do kyseliny sírové a cukr z medu se změnil na černý uhlík. U nás se nacházejí krásné a velmi tvrdé acháty (ty nejdou barvit) v okolí Lomnice nad Popelkou a Nové Paky. Nejznámější jsou ale naleziště v Podkrkonoší, zejména v nalezišti Kozákov, kde se nacházely již v době Karla IV.. Ten prý dokonce sám (jak píše Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české z r. 1547) v roce 1357 strávil několik dnů v kraji pod Kozákovem, aby mohl sám poznati a dohlédnouti na sběr drahých kamenů, které se na jeho rozkaz tam sbíraly. Zřejmě chtěl sám dohlédnout na obklady svatováclavské kaple.

V žilkách achátu lidé hledali božské bytosti a připisovali mu různé magické schopnosti, například jak odvrátit špatné počasí, nebo původně ve starověku pomáhat závodníkům při sportovních výkonech. V ranokřesťanském spise Physiologus se uvádí, že lovci perel, přivazují kousek achátu na provázek a háží jej do moře. Perly a achát se prý vzájemně přitahují a potápěčům pak stačí jen sledovat motouz a perly vytáhnout. Perly jsou symbolem Ježíše Krista, zatímco achátachát symbolizuje sv. Jana, protože on nám ukázal perlu ducha a řekl: „Pohleďte, toto je Beránek, který snímá hříchy světa.“ Středověký přírodovědec Lonicerus připisoval achátu v souvislosti s jeho pestrým zbarvením schopnost přinášet pestré a rozmanité sny. Podle některých mystiků achát pomáhá získat svému nositeli výřečnost a duchaplnost. Pseudo Albertus Magnus uvádí, že achát s černými žilkami pomáhá překonávat těžkosti „posiluje srdce, dodává člověku sílu, oblíbenost, veselost a lásku a pomáhá překonávat nepříjemnosti“.

Sen o achátu se vykládá podle zbarvení kamene. Pokud má oko, tak znamená hmotné štěstí, je-li černý, můžeme očekávat nesoulad v mezilidských vztazích.

Léčení drahými kameny je založeno na vzájemné interakci biopole (aury) člověka s vibrací kamene. Jelikož každý achát je jedinečný, je třeba individuálně změřit, zda onen kámen je vhodný pro dotyčného člověka nebo ne. Nevhodný kámen může i uškodit. Pokud to neumíme změřit, použijeme svou intuici a vybereme si ten kámen, který si náš „přitáhne“. Nesmíme ale zapomenout na časový faktor. Kámen je vhodný pro nás v tomto okamžiku, ale za nějakou dobu už může být indiferentní (neškodí ani nepomáhá) nebo dokonce škodlivý. Proto trénujte svoji intuici nebo si jej nechte změřit od někoho, kdo s tím má zkušenosti.

Achát nošený na ruce nebo u sebe při zahradničení vede k vyšší úrodnosti a bohatosti květů. Nejvhodnější se jevil mechový achát. Nabité acháty se mohou v zahradě zasadit či pověsit na stromy, aby zvýšili úrodnost.

Achát se často užívá v kouzlech lásky. Nosí se také, aby se člověk vyvaroval nepříjemných myšlenek a zbavil zášti vůči jiným, aby nositele učinil laskavým a milým. Také se nosí jako amulet pravdy, abyste se ujistili, že jsou vaše slova čistá.

Achát držený v ústech tiší žízeň. Přikládáním na čelo se používá ke zmírnění horečky. Držený v ruce zklidňuje a posiluje tělo a pomáhá léčit menší zdravotní problémy.

Na Středním východě byl achát populárním talismanem, zajišťoval svému nositeli zdravý stav krve. Ve staré Británii se nosil k ochraně před kožními chorobami. Trojúhelníkové acháty se v Sýrii používaly k předcházení střevních obtíží.

Achát se také někdy používá v ochranných kouzlech a rituálech. Kdysi se považoval za nejvyššího ochránce před čarodějnictvím, démony a posedlostí ďáblem. Početné druhy achátu – matně rozlišeny podle barvy nebo skvrn – se používají v různých typech magie. I když můžeme použít jakýkoli druh achátu, tak každý má svou specifickou energii.

Například:

Černobílý achát, onyxachát

Element: země
V podobě amuletu chrání před fyzickým nebezpečím.

Černý achát, černý onyx

Element: oheň
Používá se na ochranu, pro získání odvahy a úspěchu v soutěžení.


Hnědý nebo zlatohnědý achát, sardonyx

Element: oheň
Nosí se pro úspěchy v podnikání, nošený válečníky pro vítězství v boji. V Itálii a Persii byl ceněn jako ochránce před zlým okem. Je také talismanem bohatství.

Mechový achát

Element: země
Je jedinečným zahradnickým talismanem, a to kvůli svým nezvyklým skvrnám, jež evokují mech či stromy. Nosí se k uvolnění strnulé šíje, dále k tomu, aby vyčerpanému člověku propůjčil energii a také pro léčivé účely. Používá se také v kouzlech týkajících se bohatství, štěstí a dlouhověkosti. Nosí se, aby člověk nalezl nové přátele a objevil „poklad“.

Modrá krajka

Element: voda
Nosíme-li ho při sobě, zajišťuje nám pocit klidu a štěstí. Držíme-li jej v ruce, zbavuje nás stresu. Ve stresových situacích jej položíme na stůl či jiné pracovní místo a upřeně jej pozorujeme. Achát modrá krajka obklopený plápolajícími světlemodrými svícemi zklidňuje psychickou atmosféru domova, zmírňuje rozepře v domácnosti či rodině.

Pruhovaný achát, obecný achát

Element: oheň
Ochranný kámen.
Obnovuje tělesnou energii a zmírňuje stresové stavy.

Rudý achát, karneol-achát

Element: oheň
Známe jej také pod názvem „Krvavý achát“, který se ve starověkém Římě nosil k ochraně před hmyzím bodnutím, k léčbě krve a k podpoře klidu a vyrovnanosti.achát

Zelený achát

Element: země
Nosí se hlavně ke zlepšení zraku. V minulosti byl často používán jako ochrana neplodnosti. Žena, jež vypila vodu, v níž se smočil prsten se zeleným achátem, byla chráněna před neplodností.

Autor:16. října 2009 23:47