Sběr léčivých bylin

Bylinky > Sběr léčivých bylin
sber_bylin

Sběr rostlin

Pro sběr je důležité nejen rostliny dobře znát, ale i dbát na to, aby se sbíraly ve správný čas, na správném místě a správným způsobem.
Nejlepší léčivé účinky mají rostliny čerstvě nasbírané.

02Sběr rostlin

sběrBudete-li dbát na správný okamžik sběru, zpracování a použití, účinky byliny se tím umocní a pomohou zmírnit a vyléčit i vleklé, chronické poruchy a nemoci, které odolávají tradičním léčebným metodám. Pochází-li bylina z vašeho okolí, její léčební síla se navíc zvyšuje.

Při sběru léčivých bylin bychom měli dodržovat následující pravidla:

listecekDůkladně se seznámit s bylinou, kterou chceme sbírat, s jejími typickými rozlišovacími znaky, požadavky na sběr, sušení a skladování;

listecekNesbírat najednou několik druhů, může tak snadno dojít k velice nepříjemným záměnám;

listecekNesbírejte stylem „Po nás potopa.“. Ponechejte vždy na místě několik jedinců, které zajistí následné uchování rostliny, nebo několik listů na rostlině, na které provádíte sběr.

listecekNesbírejte byliny za deště nebo ihned po dešti, když jsou ještě mokré.;

listecekPro přenos nasbíraných bylin nepoužívejte igelitové sáčky, ve kterých se mohou snadno zapařit. Umělé hmoty by se při sběru bylin neměly vůbec vyskytovat, mohou léčebné účinky bylin snadno znehodnotit.

listecekPro přepravu nasbíraných bylin používejte vhodné nádoby, či obaly. Např. košíky, papírové sáčky, apod.

listecekZ chemicky ošetřovaných ploch by neměly být byliny sbírány.Ani sběr provedený po uplynutí ochranné doby nemusí být vždy naprosto bezpečný.

listecekStejná zásada platí pro sběr v okolí továren, rušných komunikací, různých skládek, apod.

jmeliSnažte se sbírat byliny v době, kdy je jejich síla největší. Je vhodné se řídit podle polohy Měsíce. Obecně platí, že při dorůstajícím Měsíci se sbírají nadzemní části bylin, a při ubývajícím Měsíci kořeny, oddenky, či cibule.

Stejné platí i pro uchování byliny. Byliny nasbírané při přibývajícím Měsíci mají delší trvanlivost, kdežto při ubývajícím menši. Mimoto snadno plesniví.

Stejné byliny sbírané na různých lokalitách se mohou lišit ve svém účinku a obsahu účinných látek.

03K dosažení magičtějšího působení bylin je vhodné přizpůsobit jejich sběr dni, který ovládá jejich planeta:

01byliny Slunce v neděli,

01byliny Měsíce v pondělí,

01byliny Marsu v úterý,

01byliny Merkuru ve středu,

01Jupiterovi byliny ve čtvrtek,

01byliny Venuše vpátek,

01Saturnovi byliny v sobotu.

Kořeny se obyčejně sbírají na jaře, kdy se síla byliny ještě neprobudila nebo na podzim, kdy je síla byliny již stažena do kořenů. Pokud tuto zásadu nelze dodržet, měly by být sbírány alespoň při ubývajícím Měsíci, nejlépe novoluní (zatmění Měsíce), kdy se síla rovněž stahuje do kořenů. Nejpříhodnější denní dobou je časné ráno, navečer a noc. Kořeny a oddenky omyjeme pouze studenou vodou.

Kůra se loupe na jaře před rašením nebo na podzim po opadnutí listů.

bedrnikNať se sbírá obvykle v době květu. Není to však stoprocentní pravidlo. Některé byliny trhané v plném květu se při sušení znehodnotí tím, že dozrávají (Zlatobýl obecný, Vrbka úzkolistá). Jestliže lodyha dřevnatí, sbírá se část nad zdřevnatělým stonkem. Tuhé lodyhy je vhodnější řezat než trhat.

Pozdní dopoledne, kdy rosa již oschla, je nejvhodnější dobou pro sběr listů. Lze je sbírat během celého vegetačního období. Podzimní sběr je však méně hodnotný než jarní.

Květy se sbírají počátkem rozkvětu, plně rozvité a za slunečního počasí. Krátce před odkvětem se jejich léčebná síle snižuje.

Cibulky se sbírají po odkvětu bylin, v době, když nať částečně zavadne.

Při sběru se obvykle provádí zaříkávání, požehnání a poděkování bylinám za jejich existenci a za to, že mohou být sbírány.

Autor:19. března 2010 09:34