Pomocní andělé

Andělská magie > Pomocní andělé

Archandělé a jejich pomocní andělé

Modlitby, které vám mohou pomoci v nejrůznějších život- ních situacích. Např.: v lásce, harmonii, početí, plodnosti, věrnosti, duchovním poznání, moudrosti, trpělivosti, podnikání, ale i při ochraně před zlem a také žalu.

 
Sňatek
 
Ochrana před zlem
Harmonie
 
Sucho
Vášeň
 
Věrnost
 
Srdce
Přivábení milence
 
Všeobecné léčení
 
Vyléčení nemocí
Početí
 
Paměť
Porod
 
Plodnost
 
Podnikání
Žal
 
Zkoušky
 
Sport
Duchovní poznání
 
 
Moudrost
 
 
Trpělivost
 
 
 
 
 

Andělé lásky

choirangelstitle1

Všichni andělé jsou ve své podstatě anděly lásky, protože odrážejí světlo Všemocného, které je láskou, a neustále pracují na harmonickém vývoji vesmíru. Ze všech andělů je však archanděl Hagiel, planetární vládce Venuše, základním andělem lásky, v mezilidských vztazích a pomáhá v harmonii, lásce a náklonnosti mezi lidmi. Spolupracuje s ním mnoho andělů a každý z nich zodpovídá za určitý aspekt lásky a vztahů.

Sňatek

Anael

pzale1-2217751dtAnael je jiné jméno pro archanděla Hagiela, vládce Venuše, která je planetou lásky. Anael přeje veškerému vyjádření lásky a náklonnosti mezi lidmi, ale víře a oddanosti požadovaným při sňatku žehná obzvláště. Pokud doufáte ve sňatek jako v naplnění vztahu, v němž žijete vy nebo lidé, na nichž vám záleží, můžete si na pomoc volat anděla Anaela. Anael se nemůže lidem plést do osudu, ale v případě, že je možné, aby se vaše přání splnilo, si můžete být jisti, že vám anděl Anael otevře všechny nezbytné dveře vedoucí na radnici. Předkládám rituál na vzývání Anaelovi pomoci:

„Ve jménu Všemocného stvořitele, v němž všechno má svůj začátek i konec, Tě vzývám, archanděli Anaeli, zasvěcený anděli sňatku, abys požehnal vztahu mezi ……… a ……… (doplňte jména) a hájil ho a abys mu dovolil rozkvést ve skutečnou oddanost, posvěcenou manželským svazkem.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

Harmonie

Itqal

Itqal je jedním z andělů sféry Venuše a znamení Vah, který spolupracuje s archandělem Hagielem. Tradičně se volá k urovnání rozporů a utišení hádek. Konflikty míváme nejčastěji s našimi nejbližšími, hlavně s příbuznými. Bývá tomu tak proto, že se často chceme dostat druhému pod kůži. Když to vede k vážným hádkám, často zapomínáme nebo dokonce i popíráme, jak máme jeden druhého rádi.

Itqal pomáhá takového konflikty urovnat a znovu nastolit harmonii. To ale neznamená, že přestaneme vyjadřovat, jak se ve skutečnosti cítíme, protože to je základem pro větší pochopení. Spíše nám je připomínáno, že laskavost a ohleduplnost je prospěšnější než hněv a obviňování. Itqala můžete volat kdykoli, ale v případě dlouhotrvajících problémů je nejvhodnější pátek. Zapalte šest svící, protože šestka je číslem harmonie. Nejlepší vonnou esencí je santalové dřevo:

„Ve jménu láskyplného Stvořitele, z nějž prýští veškerá dokonalost, Tě vzývám, milý anděli Itqali, princi harmonie a míru, abys urovnal spory, které nás rozdělují.

Nechť bolest a nepřátelství nahradí láska a pochopení.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Vášeň

Jelial

Jelial je prý serafínem, jehož jméno je napsáno na Stromu života. Serafíni jsou nejvyšším kůrem andělů a s nižšími bytostmi, kterými jsme, obvykle nepracují. Jelial se nicméně vzývá, aby zažehl plameny vášně v pevném svazku a aby zajistil věrnost – pravděpodobně proto, aby postel milenců nevychladla a partneři neměli potřebu hledat jinde náhradu.

K oživení vášně ve vztahu si můžete volat anděla Jeliala, aby vám pomohl vznítit plameny lásky. Přitahuje ho vůně exotického koření, jako je skořice a zázvor, které vzrušují také nás. Dejte několik kapek esenciálního oleje do aromaterapeutické lampičky a zapalte svíčky. Červené svíčky symbolizují muže a modré ženu. Také představují vášeň a věrnost. Než svíčky zapálíte, opatrně na jejich horní část špičatým předmětem vyryjte Thébskou abecedou Jelialovo jméno. Do pokoje svého milého nebo milé dejte také několik sytě rudých růží. Nejlepší dobou je páteční noc kolem desáté hodiny. To je planetární hodina vášnivého Marse v den láskyplné Venuše.

Věrnost

Tezalel

vernostii

Ze všech problémů, které podrývají milostný vztah, je překonání nevěry patrně tím nejobtížnějším. Pocity zranění a zrady, které utrpěla jedna strana, mohou zabraňovat znovunastolení důvěry. Někdy se partneři rozejdou a není důvodu, proč vztah udržovat dále. To není nezbytně špatně, protože ne všechny vztahy mají trvat stále. Ovšem pokud jste rozhodnuti, že vztah udržíte, můžete si volat určité anděly, kteří tu jsou od toho, aby vám v tom pomohli.

Pokud máte konkrétní obavy, že by se vám partner mohl někam zatoulat, pak volejte měděným drátkem v podobě osmičky. Měď je kovem Venuše a osmička symbolizuje věčnost. Svíce zapalte a položte je na bezpečné místo, aby nic nevznítily. Zapalte také santalové dřevo nebo kadidlo a odříkejte následující modlitbu – případně si vytvořte na pomoc Tezalela, který zodpovídá za manželskou a partnerskou věrnost. K invokaci Tezalela vezměte dvě modré svíce – modrá znamená věrnost – a spojte je svou vlastní – ve směru čtyř světových stran, přičemž začněte na východě.

„Ve jménu Všemcného, jehož láska k nám je neochvějná, Tě vyvolávám(e), velký anděli Tezaleli, jako anděla věrnosti,abys požehnal našemu vztahu. Pomoz nám zůstat si vždycky věrní a nikdy druhého nezradit. Nechť oba vzájemnou láskou rosteme, nechť jsme nerozluční a silní, nechť jsme milenci na věky.

Děkuji(eme) Ti a ctím(e) Tě za vyslyšení mé (naší) modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Přivábení milence

Theliel

vasen

Theliel je andělem lásky, který se v rituální andělské magii zpravidla vyvolává k přivábení milence, a mnoho mágů se pokoušelo využít jeho pomoci k tomu, aby získali objekt své touhy. Theliel však nemůže lidi ovlivňovat proti jejich vůli nebo se vměšovat do osudů druhých lidí. Pokud si přejete přitáhnout někoho konkrétního a získat jeho lásku, pomůže vám Theliel navodit nejlepší příležitosti, při nichž mezi vámi může přeskočit vzájemná jiskra. Ale víc pro vás neudělá.

Pokud si však přejete přivábit do svého života lásku jako takovou a nepřemýšlíte o žádném konkrétním kandidátovi, pak se můžete na Theliela spolehnout, že vám přivede někoho, kdo v této oblasti vaše potřeby uspokojí nejlépe. Tato osoba se k vám bude hodit takovým způsobem, který nemusí být hned na první pohled patrný.

Theliel je jedním z andělů Venuše, takže se nejlépe vyvolává v pátek, přednostně za dorůstající Luny a ideálně za východu slunce. Odříkejte tuto nebo podobnou modlitbu ve směru čtyř světových stran, začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček:

„Ve jménu Všemocného stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, velký anděli Thelieli, princi lásky, abys do mého života dovedl vhodného milého (milou); někoho s kým moje láska bude růst, abych já mohl(a) růst blízko této Božské lásky, jež je zdrojem a osudem mého bytí.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

Andělé narození a smrti

Archanděl Gabriel je andělem narození a smrti. Prý dává pokyny ještě nenarozenému dítěti a při umírání pomáhá duším při velkém přestupu. Existují i další andělé, kteří mají konkrétní úkoly při pomáhání lidstvu na začátku i konci jejich životního cyklu. V této části najdete anděly, kteří vám mohou poskytnout útěchu a pomoc v otázkách plodnosti, početí, porodu a umírání.

Početí

Lailahl

poceti

Ti, kdo se cítí připravení na přijetí velké zodpovědnosti a oběti, které vyžaduje výchova dětí, mohou vyvolávat anděla Lailaha, aby jim pomohl k početí. Lailah je andělem početí, jehož energie je velice ženská. Jeho jméno je patrně synonymem Lelahiaha, což je podle kabalistického učení jeden ze 72 andělů nesoucích písmena mystického jména Boha. Nejvhodnější dobou k vyvolání Lailahovy pomoci při početí je noc, nejlépe noc páteční a za novoluní. Důležitým faktorem bude také menstruační cyklus.

Zapatle tři svíce, jednu červenou, druhou bílou a mezi ně postavte zelenou, symbolizující dítě počaté ze spojení muže a ženy. Vhodnou vůní je santalové dřevo. Modlitba k vyvolání anděla může znít například následovně:

„Ve jménu Všemocného, který dává život všem, Tě vyzývám, velký anděli Lailahu, jako anděla početí, abys mě/nám pomohl získat dar dítěte, které budu/budeme milovat, povzbuzovat a poskytovat mu veškeré příležitosti,

aby bylo svým skutečným já.

Děkuji Ti a ctím Tě za uskutečnění tohoto přání, a to ve jménu Všemocného.“

Porod

Armisael

spiritual-sculpturesa

Podle Talmudu by měla žena při porodních bolestech devětkrát recitovat dvacátý žalm, čímž si zajistí snadný porod. Jako alternativu si můžete zavolat pomoc andělů. Zatímco Gabriel a Temeluch se starají o nenarozené dítě v lůně, anděl Armisael tradičně pomáhá od porodních bolestí. Měli byste si předem naplánovat situaci tím, že si před určeným termínem napíšete andělským písmem petici. Pokud je zapotřebí další pomoci nebo pokud situace začne být kritická, můžete vykonat následující invokaci. (Není-li nastávající matka schopna invokaci sama provést, může být pochopitelně vykonána v zastoupení).

Zelená je barvou iniciace a porodu, takže nejprve zapalte zelenou svíci. Pokud na místě, kde se dítě rodí, není dovolené zapalovat oheň, představte si při recitaci těchto slov ve směrech 4 světových stran jasně zelené světlo (začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček):

„Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, stvořitele nás dvou, Tě vzývám velký anděli Armisaeli, jako ochránce matky i rodícího se dítěte, abys zabezpečil bezpečný příchod dítěte na svět a uchránil mě (matku) před poraněním a zbytečnou bolestí.

Ctím Tě a děkuji Ti za vykonání Tvé povinnosti a to ve jménu Všemocného.“

Síla invokace může být umocněna předchozím vykropením slanou vodou porodního sálu. V naléhavém případě můžete vykonat rituál Pentagramu a požádat o pomoc čtyři velké archanděly.

Plodnost

Samandiriel

bab6b_1gif

Požehnání dětmi je v manželství často bráno jako samozřejmost, ale pro ty, kterým to je odepřeno, může představovat veliký žal. V dřívějších dobách byla neplodnost považována za prokletí. Členové staré gnostické sekty známí jako mandejci, kteří přežili do dnešních dob v jižním Iráku, se domnívali, že celibát je hříchem a že plození dětí je náboženskou povinností.

Pravidelně byl tehdy vzýván anděl plodnosti Samandiriel. Protože Samandiriel je úzce spjat s mandejskými zvyky, obsahuje tento rituál některé z jejich praktik. Minimálně 24 hodin před invokací nejezte maso a vyhněte se povzbuzujícím látkám. Samandiriel by měl být vzýván před východem slunce nejlépe prvního dne novoluní. Udělejte očistnou koupel a podobně jako při křtu si do ní třikrát ponořte hlavu, nejprve obličej. Oblečte si jednoduché bílé šaty z hedvábí a zapalte tři bílé svíce. Kouty místnosti vykropte slanou vodou a zapalte kadidlo nebo myrhu. Svoji žádost směrujte pouze na sever.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává život všemu a všem, Tě vzývám, anděli Samandirieli, s Tvojí silou obnovit plodnost a požehnat nám/mě darem dítěte. Tento důkaz Tvé velké lásky k nám a k Jedinému, co nás všechny stvořil, vychováme v lásce a pravdě jako drahocenný poklad.

Ctím(e) Tě a děkuji (děkujeme) Ti za vyslyšení mé/naší modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Žal

Jehudiah

Smrt blízkého přítele, partnera nebo příbuzného může být velice skličujícím a bolestným prožitkem. Nejprve pocítíme obrovský pocit ztráty, kdy se důležitá součást našeho života náhle stala minulostí. Řekli jsme a udělali všechno, co bylo třeba? Věděla ona osoba, jak moc jsme ji milovali? A milovali jsme ji dost?

Smrt může být velikou zkouškou víry, především, když někdo zemře „předčasně“ při nehodě nebo onemocní. Můžeme pociťovat, že život ztratil smysl, že je nevypočitatelný a krutý. Pozůstalí často popírají realitu spravedlivého a milujícího Boha, jako kdyby smrt blízkého člověka dokázala, že život nemá žádný smysl.

Je důležité být pokorní, připomínat si, že existují velká mystéria života, kterým nemůžeme rozumět. Když k naplnění bolestivého prázdna přestane stačit poezie a modlitby, můžeme hledat útěchu ve všech dávných tradicích, které vyprávějí o nesmrtelnosti duše. Zmínka o smrti jako zapomnění je nedávným produktem bezduchého materialismu. Podle mandajské nebo tibetské tradice může přestup duše trvat až 49 dní. V tomto období lze tedy kdykoli vyvolávat vlastním osobním způsobem anděla Jehudiaha, aby vašemu drahému pomohl k bezpečnému přestupu.

Andělé milostí

Milost je v náboženském smyslu požehnáním nebo ctností, která nás duchovně povznáší a přibližuje k Bohu. V tomto smyslu jsou ctnosti (jak například moudrost, spravedlnost a soucit) milostmi, kterých se nám od Všemocného dostává prostřednictvím andělů.

Duchovní poznání

Haamiah

Haamiah je andělem kůru mocností. Tento kůr zodpovídá za odolání démonům, ktečí nás chtějí odvrátit ze správné cesty, a ochraňují prý náboženství před zhoubným vlivem. Haamiah zodpovídá za náboženské kulty a je ochráncem těch, kdo hledají duchovní poznání. To je velice důležitá činnost. Mnoho z nás je zranitelných manipulací „falešných proroků“, kteří se prohlašují za různé guru neboli duchovní vůdce. Býváme také kořistí vlastních slabostí. Můžeme se o sobě domnívat, že jsme na duchovní cestě, zatímco ve skutečnosti pouze hledáme síly, kterými bychom nafoukli své ego.

Pokud chceme být v hledání duchovní pravdy úspěšní, je nezbytná pokora. Anděl Haamiah nás na této cestě může vést a zajistit, abychom se ocitli ve správných rukách. Volat ho můžeme kdykoli. Zapálit bychom měli jednu bílou svíci a trochu očistné myrhy.

„Ve jménu Všemocného stvořitele, jehož Pravda je univerzální a absolutní, Tě vzývám, veliký anděli Haamiahu, s upřímností a otevřeným srdcem, abys mě vedl při hledání duchovního poznání. Nechť rozeznám pravdu od nepravdy a nenechám se oklamat podvodníky.

Ctím Tě a děkuji Ti za zajištění mojí ochrany, jak je Tvou pravoplatnou povinností. Ve jménu Všemocného.“

Moudrost

Sagnessagiel

owl-lady

Sagnessagiel je princem moudrosti. Henoch jeho jméno uvádí jako jedno z mnoha jmen Metatrona, který je některými tradicemi považován za nejvyššího anděla, prince serafínů, a je také strážcem lidstva.

Moudrost se od chytrosti liší v mnoha ohledech. Když je někdo chytrý, znamená to, že v průběhu studia nasbíral mnoho faktů a detailů. Moudrý je na druhé straně ten, kdo má dar chápání a posuzování založený na inteligenci a prožitku.

Pokud si přejeme větší moudrost k tomu, abychom pochopili mystéria života nebo dokázali lépe posuzovat svůj běžný život, pak můžeme vzývat anděla Sagnesagiela, aby nám udělil svoji milost.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož moudrost je bez poskvrny a absolutní, Tě vzývám veliký anděli Sagnessagieli, a pokorně prosím, abys mi dal milost většího chápání.

Nechť svůj život vedu moudřeji a vidím věci takové, jakými skutečně jsou.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Tato invokace, případně vaše vlastní, by měla být vyslána do čtyř posvátných směrů, na východ, jih, západ a sever. Zapalte trochu šalvěje a devět svící – devítka symbolizuje pravdu, která je odměnou moudrého.“

Trpělivost

Achaiah

Achaiah je andělem trpělivosti. Netrpělivost je běžným utrpením, které bereme za samozřejmost. Když věci neprobíhají tak rychle nebo hladce, jak bychom si přáli, máme tendenci se mračit nebo šklebit z frustrace. Netrpělivost pramení z naší touhy věci řídit a z neochoty poddat se proudu života. Měli bychom vlastně příležitost zpomalit a více si všímat světa okolo nás raději vítat.

Achaiah je také nazýván odhalitelem přírodních tajemství – dalších klíčů k prospěchu z trpělivosti. Trpělivost nám dopřává čas k pozorování a poznávání přírodních rytmů a vzorců. Ocenění je magickým procesem, který probíhá obousměrně, neboť příroda nás ráda pustí do svého tajemství, když se cítí být uznávána.

Pokud chcete uvolnit všechnu frustraci a napětí, pocházející z netrpělivosti, volejte si na pomoc anděla Achaiaha. Nemusíte mu psát petici nebo provádět invokaci, stačí, když se naučíte sami sebe pozorovat a vždy, když se přistihnete, že podléháte netrpělivosti, zpomalte, na pár vteřin zavřete oči a začněte vdechovat jméno Achaiah. Představujte si ho, jak se na vás moudře a věci znale usmívá, pak otevřete oči, nadechněte se a vklouzněte do proudu života. Brzy vás netrpělivost přejde.

Andělé milosrdenství

Velkým andělem milosrdenství je archanděl Gabriel, kterého lze vyvolávat vždy, pokud ho my nebo druzí potřebují. Existují i další andělé, kteří vládnou příslušným jevům, jakými jsou například přírodní katastrofy. Tito andělé se mohou vzývat ke zmírnění následků způsobených katastrofou, a chránit ty, kteří jsou v ohrožení. Navíc i další andělé mohou v těchto případech poskytnout úlevu. Někteří lidé s určitými schopnostmi a vlastnostmi dokáží prý ve svých astrálních tělech andělům pomáhat. Kéž by více z nás inklinovalo k těmto magickým dobrovolným činnostem.

Ochrana před zlem

Lahabiel

ochrana

Ve všech tradičních kulturách je rozšířená víra ve zlé duchy. Jejich škodolibá pozornost může způsobit neštěstí, šílenství i nemoci, a jako ochrana před nimi slouží všelijaká kouzla a amulety. Prý jim úkoly zadávají čarodějové a zlomyslníci, ale i bez nich je síla jimi vysílaných myšlenek dostatečně mocná, aby dokázala způsobit škodu.

V rozvinutých zemích nejsme tolik pověrčiví a raději věříme, že se nepříjemné situace dají nějak racionálně zdůvodnit. Nikdo však nemůže s jistotou vysvětlit, jaká pravda za těmito nepříjemnými záležitostmi leží. Jako jedinci máme vlastní názory, založené na zkušenostech, víru nebo intuici.n Pokud se cítíte „uřknuti“, nebo pokud vás něco „žere“, obraťte se k nějaké formě magické nebo duchovní ochrany, může se to vyplatit. Jedním z andělů, který se zpravidla volá k odvrácení zlých duchů, je Lahabiel, anděl Prvního dne, neděle, pracující pod archandělem Michaelem. Lahabiel vládne boji proti smůle a může se stát mocným spojencem. Nejlepší den k napsání petice nebo k vzývání je neděle. Nejúčinnějším rituálem k vyvolání Lahabielovy ochrany je rituál pentagramu. Nebo můžete napsat Lahabielovo jméno Thébským písmem na kus kůže a nosit ji při sobě jako ochranný amulet.

Sucho

Riddia

sucho

Déšť je voda života, bez níž by žádná rostlina ani živý tvor na Zemi nemohli přežít. Nepřekvapuje proto, že všechny kultury a tradice mají svaté nebo duchy vládnoucí dešti, jež mohou být evokovány – často složitými – rituály k ochraně před suchem.

Existují různí andělé, kteří podle tradice vládnou dešti. Asi nejznámějším je Riddia, který bývá v hebrejském učení nazýván princem deště a vládcem vody. V obdobích sucha se může Riddia vyvolávat, aby přinesl déšť. Pokud chcete vyvolat déšť v jiné oblasti, než v které žijete, musíte v následující invokaci upravit místo působení. Také můžete nakreslit jednoduchý plánek oblasti, doprostřed napsat jeho jméno a pokropit ho několika kapkami vody, chcete-li vyvolat déšť, anebo na vysušení posypat několika zrnky soli.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, dárce všeho, co nese život, Tě vyvolávám, Raddio, princi deště, abys přinesl vláhu této vyschlé zemi, aby rostliny a obilí mohly růst a nasytit všechna zvířata, která zde žijí.

Ctím Tě a děkuji Ti z celého srdce za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Andělé léčení

Velký archanděl Rafael, „Zářící léčitel“, vládne všem záležitostem ohledně zdraví. Může být vyvolán k překonání jakýchkoli zdravotních problémů, ale má také mnoho andělských pomocníků, kteří s ním spolupracují a specializují se na konkrétní problémy. Pokud jste zaměřeni astrologicky, můžete pracovat s planetárními anděly podle planet, jež vládnou různým částem těla a jeho funkcím, případně můžete pracovat s oběma kategoriemi – čím více andělů, tím lépe!

Srdce

Och

Och je v okultní angelologii andělem velmi oblíbeným. Jako anděl alchymie poskytuje znalost a pochopení, jež potřebují ti, kdo se účastní Velkého díla. Jako strážce elixíru života může prodloužit život těm, kdo ho úspěšně vyvolávají. Je princem Slunce, pracuje pod archandělem Michaelem a vládne prý 36 536 legiím slunečních duchů.

Slunce ovládá srdce a anděl Och se vyvolává k tomu, aby zůstalo dlouho zdravé. Srdce není jenom vitálním orgánem, který pumpuje krev a rozvádí ji do celého těla, ale také sídlem duše. Náš duchovní růst závisí na tom, nakolik dokážeme pečovat a milovat – prostě na tom, jak velké srdce máme. Och rozumí mystériím srdce a může pomoci při všech kardiovaskulárních potížích, a to i v případě nejméně zjevných srdečních poruch.

Och by se měl vyvolávat v neděli, přednostně v poledne, kdy je slunce v zenitu. Zapalte šest bílých, žlutých nebo zlatých svící a zapalte trochu kadidla, myrhy nebo kopálu. Následující nebo podobná modlitba by měla být směrována do všech směrů, přičemž se začíná na východě a pokračuje ve směru hodinových ručiček.

„Velký anděli Ochu, který milostí Jediného, Stvořitele veškerenstva, znáš všechny tajemství srdce, Tě vzývám, abys naplnil toto srdce léčením, žádám Tě, abys naplnil toto srdce láskou, aby tlouklo tak silně tak dlouho, jak má.

Jak nahoře, tak dole, ve jménu Všemocného.“

Všeobecné léčení

Ariel

Arielovo jméno znamená „Boží lev“ a ve vizích se často objevuje se lví hlavou. Přestože ho některé autority nazývají padlým andělem, v židovské tradici bývá přijímán jako Rafaelův nejdůležitější pomocník při úkolech léčení nemocí v říši lidí. Lev je symbolem Slunce – protože astrologické znamení Lva je ovládáno právě Sluncem. Slunce představuje vitalitu a životní pohodu. Ariel je tudíž andělem léčení, který se vyvolává při potřebě zvýšení energie nebo v případě všeobecného zeslábnutí. Arielovu pomoc můžete vyvolat modlitbou:

„Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, Arieli, velký anděli léčení, který obnovuješ zdraví smrtelníků, abys mi dal vitalitu a životní pohodu a já mohl(a) snáze putovat po své cestě v pravdě a lásce.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení této mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

K posílení této invokace můžete zapálit kopál („lví slzy“) a šest svící: bílé, žluté, nebo z včelího vosku.

Vyléčení nemocí

Sabrael

Ve většině tradičních kultur jsou nemoci spojovány se zlými duchy, kteří se usídlí v těle. Ve vědě narůstají důkazy o tom, že většina chorob je způsobena viry nebo parazity, kteří se dostanou do těla. Tato analogie je zjevná, ne-li alarmující. Je docela dobře možné, že padlí andělé ovládají parazitické organizmy, jež doslova ze svých hostitelů vysávají život. V okultní angelologii existuje pouze jediný anděl, který dokáže porazit démona nemocí Sfendonaela. Tímto andělem je Sabrael, jeden ze „Zářících“ z kůru ctností. V případě onemocnění se anděl Sabrael může vyvolávat, aby odstranil všechny démonické impulsy nebo zamoření.

Protože Sabrael musí bojovat, je nejlepším dnem k jeho vyvolávání úterý, kdy může využít martických energií, které má v rukou Kamael jako vládce Marsu. Měli byste pálit silně očistné vůně, jako je například pelyněk nebo hřebíček. Zapalte pět červených svící a při invokaci buďte otočení tváří na východ.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele všeho, co jest, Tě vyvolávám, velký zářivý anděli Sabraeli, abys ze mne/……(doplňte jméno) vyhnal démony nemoci. Nechť Tvůj ohnivý meč přinese očistné světlo do každé buňky mého/…… těla

a nezůstane v něm jediné místečko, kde by se mohla skrývat choroba. Posil prosím moji/…… odolnost vůči všem útokům a udržuj moje/jeho/její tělo jako chrám..

Ctím Tě a děkuji za plnění Tvých úkolů, a to ve jménu Všemocného.“

Paměť

Zachariel

Zachariel je vládnoucím princem Druhého nebe a kůru panstev. Tradičně bývá vzýván k zabezpečení daru dobré paměti. Gabriel jako planetární vládce Luny vládne mechanismu mozku včetně schopnosti pamatovat si a Kassiel ovládá dlouhodobou paměť. Zachariel může zlepšit kvalitu vzpomínek. Paměť má klíčové funkce, a to nejenom jako prostředek k organizování a zapamatování toho, kde co je, ale také jako svědek všech našich prožitků. S pamětí přímo spolupracuje srdce, které si pamatuje, jací jsme kdy byli a co jsme udělali, abychom si dokázali uvědomit svoje chyby a změnit se k lepšímu.

Dosažení širšího vědomí je cílem všech, kteří hledají. Pak je naše vědomí plně informováno o našich poznatcích, které srdce dokáže přeměnit v moudrost. To je kvalita paměti, kterou nám anděl Zachariel zprostředkovává.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává vědomí všemu živém, Tě prosím, velký anděli Zacharieli, který z pověření Jediného vládneš kvalitě paměti, abys mi odevzdal hloubku a jasnost vzpomínek a já se stal(a) svědkem všech svých prožitků pro dobro všech a k ničí škodě.

Ctím Tě a děkuji Ti za zabezpečení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

Tuto invokaci posiluje zapálení bílých svící a rozmarýnu – buď bylinky, nebo esenciálního oleje – , neboť tato rostlina obnovuje paměť a je zasvěcena právě Zacharielovi.“

Světští andělé

Tito andělé ovládají záležitosti běžného dne, které ve velkém systému všech věcí nejsou o nic menší, než je narození a smrt. I ve zdánlivých maličkostech lze najít velké pravdy. Touha dělat všechno dobře, ať již to je cokoli, je to co nám dává šarm. Dokážeme-li milovat tam, kde jsme, toho, s kým jsme, a milovat to, co děláme, pak jsme požehnaní, stejně jako všechno okolo nás.

Podnikání

Teoael

Když začínáme s podnikáním, potřebujeme mít trochu štěstí, pilně pracovat a sestavit dobrý podnikatelský plán. Faktory, kterým nevěnujeme pozornost, mohou podrýt i ten nejjistější obchodní nápad. Lidé často začínají podnikat tak, že do projektu investují spousty peněz – svých vlastních, anebo druhých lidí – a vloží do něj mnoho svých nadějí, času a energie. Cíle bývají vysoké a pád o to horší, protože může zničit mnohé vztahy i finanční stabilitu.

V tradičních židovských komunitách se k zajištění bezpečného dopravení cenného nákladu často vyvolával anděl Teoael. V dobách, kdy existovala pouze námořní doprava, mohl být obchodník zruinován tím, že jeho zboží skončilo na mořském dně nebo v rukou pirátů. Teoael je princem kůru trůnů a petice k němu žehnají novým podnikatelským aktivitám a zajišťují jejich úspěšnost. Petici napište (návod) na hlavičkový papír své společnosti nebo k ní přidejte svoji obchodní vizitku nebo něco jiného, co mu pomůže k vyladění se na vaše podnikání. Mějte na paměti, že povaha vašeho podnikání a jeho záměr nebudou Teoaelovi lhostejné. Jako anděl světla a lásky může podpořit pouze pozitivní aktivity.

Zkoušky

Rafael

Písemné nebo ústní zkoušky mohou často být zdrojem velkých úzkostí a napětí. Mnoho týdnů, měsíců, nebo dokonce i let studia bývá posuzováno podle schopnosti prezentovat se v průběhu několika klíčových hodin určitého dne. To vyžaduje sebedůvěru, klid a velkou sílu rozpomenutí se.

Nervové vypětí může všechno ohrozit. Někteří lidé bývají zborcení potem, mysl se jim zatemní a těžko ze sebe dokáží vypravit slovo nebo udržet v ruce pero. To jsou sice extrémní případy, ale pokud je v sázce celá vaše budoucnost, vyplatí se zajistit si, aby všechno fungovalo ve váš prospěch.

Velký archanděl Rafael ve své roli planetárního vládce Merkuru je patrně nejlepším andělem k invokaci nebo k napsání petice před podstoupením zkoušky. Rafael vládne mentálním procesům – schopnosti myslet jasně, dobře komunikovat a vyvolat sílu potřebnou k vybavení si informací uložených v mysli. Rafael reaguje rychle jako rtuť, a to je právě to, co při zkouškách nezbytně potřebujeme.

K napsání petice Rafaelovi postupujte podle pokynů (psaní peticí). Invokace a napsání petice by měly být prováděny ve středu. Rafael odpovídá velice rychle, takže petici můžete po týdnu spálit. Pokud chcete Rafaela vyvolávat, postupujte podle vodítek (invokace planetárních andělů).

Sport

Kamael

Všechny sporty a soutěživé hry ovládá Kamael, regent Marsu, planety soutěživosti. Kamael chápe, že soutěživost podněcuje výkon. Bez ní bychom postrádali zápal snažení být nejlepší. Soutěživost zvedá laťku dovedností, které se vyžadují od vítěze. Nutí nás běžet rychleji, házet dále, hrát lépe. Mars ovládá krev, jež napájí kyslíkem svaly, dává atletovi sílu, pružnost a výdrž.

Kamael přeměňuje agresivní energii Marsu ve zdravé fyzické vyjádření. V týmových a kontaktních sportech je dobře přetransformovaná soutěživost a agresivita ctností. Kamael pomáhá podpořit odvahu a sebedůvěru, kterou atleti k dokonalému výkonu potřebují. Mezi atributy, které se často šampiónům připisují, patří schopnost vydržet, odolat tlaku a napětí a předvést dokonalý výkon právě ve chvíli, v níž o něco jde.

Mars je planeta železa a Kamael nám pomáhá rozvinout železnou vůli nezbytnou k tomu, abychom ze sebe v důležitých situacích dostali to nejlepší, co v nás dřímá, a trumfovali tehdy, když druzí klopýtají. Už jenom přemítání o Kamaelových vlastnostech může náš výkon zlepšit, i když v důležitých případech nebo při snaze někde prorazit se vyplatí jeho pomoc vyvolat přímo. Použijte Kamaelovy korespondence a invokační rituál.

Autor:21. února 2009 19:27