Strážní andělé

Andělská magie > Strážní andělé
strazni-title

Odhalení vašeho strážného anděla, patrona

Naši strážní andělé jsou nám vždy po boku a můžeme je požádat o pomoc kdykoliv se ocitneme v úzkých. Posláním našeho anděla strážného je doprovázet a inspirovat nás a poskytovat nám duchovní impulsy…

strazni_andele1

Představa, že lidé mají strážné anděly, nebo duchy, jež je ochraňují, je stará jako lidstvo samo. V dávné Mezopotámii, kolébce civilizace Středního východu, byly tyto bytosti pokádány za osobní božstva, známá jako „massar sulmi“. Tuto tradici přijaly i pozdější civilizace na tomto území, například Babyloňané a Chaldejci, kteří zase naopak ovlivnili judaismus a jeho prostřednictvím křesťanství a islám.

V Japonsku je strážný duch znám jako kami, v Barmě jako nat, v Řecku jako démon. V předkřesťanském Římě chlapce chránili bytosti zvané genius a dívky juno. Indiáni a všechny šamanské kultury věří v duchovní průvodce, kteří se mohou zjevit v jakémkoli tvaru, hlavně v podobě totemových zvířat nebo duchů předků.

V islámu má každá osoba dva páry bytostí s názvem hafaza, přičemž jeden ji stráží ve dne a druhý v noci. Tito strážní andělé ochraňují věrné před démonickým jilmem a do knihy předčítané soudného dne zaznamenávají všechny jejich činy. V koránu se píše: „On (Alláh) vysílá strážce, kteří vás budou ochraňovat a kteří v okamžiku smrti vaši duši odvedou na správné místo.

V židovské tradici má každý anděla strážného, který mu byl přidělen při narození. Talmud uvádí, že každý člověk má minimálně jedenáct tisíc strážných andělů, i když převažuje víra, že každý má osobní anděly jen dva. Jednoho dobrého a jednoho zlého. Tento názor sdílí i křesťanská církev, jejíž tradice pochází minimálně ze třetího století před Kristem.

Strážní andělé nejsou součástí oficiálního katolického dogmatu, i když Ježíš řekl: „Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (Matouš 18:10). Katolické děti se však nicméně učí modlitbičce ke svému andělíčku strážnému,o níž papež Jan XXIII. Na Svátku strážných andělů 2. října 1959 řekl: „Musíme být živě a hluboce oddáni svému andělu strážnému a často a procítěně opakovat tuto krásnou modlitbu, kterou jsme se naučili v dětství.“ V češtině tato modlitbička znístrazni_andele2:

„Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne v noci
od škody i od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj.

Podle názoru Rudolfa Steinera, rakouského filozofa dvacátého století, s námi náš anděl strážný byl po všechny inkarnace a zná celou historii naší duše. Je to náš vnitřní učitel, onen „tichý hlásek v nás“.

Ale jak ho rozeznáme? Jak s ním můžeme komunikovat? Nejprve je nutné přiznat mu existenci, a to nikoli jenom jako možnost, ale jako skutečnost, ačkoli rádi tuto realitu nazýváme psychickým jevem, případně duchem stvořeným Bohem. Na názvu zase tolik nezáleží; ve skutečnosti to může být dobrým začátkem k přiznání si své nevědomosti. Jako všechno stvořené je i toto velkým tajemstvím. Jenže tentokrát je to tajemství osobní, hluboce osobní. Anděl strážný je bytost, která nás zná lépe, než známe sami sebe. To může být poněkud zahanbující, možná i znepokojivé. Pokud jsme znepokojeni, je to znamením, že ještě nejsme smířeni se všemi svými skutky.

Jenže nic se nedá skrýt. Rekapitulace našich životů – všech našich činů i prožitků – je velmi dobrou průpravou pro setkání s andělem strážným. Tento proces může spustit kterákoli emoce, ale pokud jsme schopni všeho se vzdát, včetně sebelítosti, zlosti, bolesti a viny a přijmout zodpovědnost za vlastní příběh, pak dosáhneme velmi zvláštního, vzácného stavu, v němž sídlí naše skutečné Já a které se nazývá pokora. Zde se mnoho z nás prvně setká s touto nekonečně trpělivou, soucitnou přítomností, jež nás tak dobře zná, se svým andělem strážným.

Odhalení jména vašeho anděla strážného

Někteří lidé shledávají, že jim v komunikaci s jejich andělem strážným nebo při prvním spojením s ním pomáhá znát jeho jméno, neboť podle tradice mají všichni andělé jména. To se dá udělat různými způsoby, přičemž tomu vždy předchází nejméně čtyřiadvacetihodinová očista. V této době byste se měli vyhnout všem sexuálním aktivitám a příjmu povzbuzujících látek, včetně masa a kořeněných jídel. Důvodem je uklidnění nervového a energetického systému. Takto jsme nejotevřenější příjmu a intuici.

Nejpřímější cestou uhádnutí jména vašeho anděla strážného je napsat si všechny souhlásky abecedy na kartičky – pracovat se dá také s písmenky ze hry scrabble, vlastníte-li ji – a ty vložit do sáčku nebo taštičky. Zapalte bílou svíci a nějakou vonnou esenci, nejlépe kadidlo nebo kopál a myrhu. Po chvíli koncentrace vzneste své přání, třeba v podobě:

„Drahý Božský anděli,
co jsi vždy mým ochráncem, vůdcem a spojencem,
prosím veď moji ruku při vytahování písmen,
z nichž se skládá Tvoje jméno,
abych si ho mohl(a) vepsat do srdce
a uctívat Tě jako přítele, jímž mi jsi.
Když zavolám Tvé jméno,
buď prosím se mnou
a ukaž mi jasně cestu světla a lásky.“

Nyní z taštičky nebo sáčku vytáhněte písmeno a zapište si ho na čistý arch papíru. Písmeno pak vraťte k ostatním, zatřeste jimi a vytáhněte další. Tento proces opakujte tak dlouho, dokud nevytáhnete tři nebo čtyři písmena – ohledně počtu se nechte vést intuicí. Řekněme, že jste si vytáhli tři písmena M, D a R, které doplníte samohláskami a přidáte koncovku EL. Může vám vyjít například „aMaDRiEL“ nebo oMDiRiEL“. Zkoušejte různé kombinace, přičemž vždy dodržujte pořadí souhlásek tak, jak jste si je vytáhli. Musí vám vyjít jméno, s kterým budete rezonovat. To je jméno vašeho anděla strážného.

andelicekNedělejte si starosti s tím, že se jedná o iracionální nebo náhodnou metodu. Máte povolení vesmíru, respektive vašeho anděla strážného, který vám vede ruku nejpřímější cestou, takže procesu důvěřujte.

Andělé – patroni

Existuje mnoho andělů, kteří vládnou přírodním živlům, jako je déšť a vítr, nebo určitým vlastnostem, například síle nebo moudrosti. Tito andělé se nazývají patroni a nejznámější jsou uvedeni v následujícím seznamu:

Cesty – Rafael Příležitosti – Barakiel, Rubiel
Čistota – Tahariel Příroda – Orifiel
Ctižádost – Gabriel Ptáci – Arael, Anpiel
Denní světlo – Šamšiel Rostliny – Sachluf
Déšť – Riddia, Matariel, Zafiel Samota – Kassiel
Harmonie – Itqal Síla – Zaruch
Hrom – Ramiel, Uriel Smrt – Cafkiel, Gabriel
Léčení – Rafael Sňatek – Anael/Hagiel
Lesy – Zuflas Sníh – Šagiel
Léto – Gargatel Soumrak – Aftiel
Lůno – Armisael Sny – Gabriel
Milosrdenství – Vasiariah, Zadkiel Spravedlnost – Zadkiel, Vasiariah
Mír – Serafiel Stromy – Maktiel
Moře – Rahah Svoboda – Terathel
Naděje – Fanuel Těhotenství – Temeluch
Nadšení – Jelial Trpělivost – Achaiah
Noc – Lailah Úsvit – Rafael
Oheň – Michael Věda – Rafael
Ochrana – Lahabiel Vítr – Moriah
Osud – Oriel Voda – Gabriel
Paměť – Zachariel Výživa – Asda
Plodnost – Tezalel Vzduch – Rafael
Početí – Lailah Země – Uriel
Podzim – Guabarel Zemědělství – Risnuch, Habuhiah
Pochopení, soucit – Rahmiel Zdraví – Rehael
Porod – Armisael, Gabriel Znalosti – Rafael
Pravda – Amitiel Zpěv – Radueriel
Prosperita – Librabis Zrak – Mahzian
Proudy – Nahariel Ztráta – Rochel
Přátelství – Mihr Zvířata – Behemiel

Autor:11. září 2009 16:18