Čakry a přitažlivost

Léčení s anděly > Čakry a přitažlivost

Čakry a zákon přitažlivosti

Andělé vysvětlují, že čakry vysílají energetické vlny, jež se odrážejí nazpět podobně, jako je tomu u sonaru. Potkáme-li někoho s podobným energetickým vzorcem, budeme se díky odrazu energie jeho čaker cítit dobře.

Čakry a zákon přitažlivosti

Skutečné Božské vedení nikdy nesoudí a neobviňuje ani nehodnotí, jestli má někdo pravdu nebo ne, jestli je dobrý nebo špatný. Andělé tedy vždy hledají takové řešení, které vyhoví oběma stranám konfliktu. Někdy vás ale také mohou vyvést ze stávajících vztahů nebo vám pomohou ukončit přátelství, jejichž účel byl již naplněn.

Představa o ukončení nějakého vztahu často může působit hrozivě na kohokoliv. Ovšem v těch, kteří se vydali po duchovní cestě, může tento proces vyvolat pocity viny. „Mám přeci lidem pomáhat a milovat je,“ říkáte si možná. „Opouštím snad svou kamarádku, když jsem se rozhodla trávit s ní méně času?“

Skutečně se můžete rozhodnout trávit méně času se svými starými přáteli a věnovat ho více novým lidem přicházejícím do vašeho života. To ještě neznamená, že byste někoho soudili, kritizovali nebo opouštěli. Nejste díky tomu větší snobové ani se nestraníte ostatních. Jen jste se rozhodli jednat podle zásad duchovního zákona přitažlivosti.

Přitahují nás lidé, jejichž postoje odrážejí ty naše. Přátelství je totiž tvořeno společnými zájmy. A s tím, jak se mění váš životní styl, přirozeně se poohlížíte po lidech, s nimiž máte cosi společného. Na ještě hlubší, metafyzické rovině jde o to, že vaše duševní postoje ovlivňují energetická centra ve vašem těle, jež se nazývají čakry. Každá z čaker odpovídá jiné oblasti života. To, o jakých životních otázkách přemýšlíme nejvíc určuje, které čakry jsou stimulovány. Podobně jako kdybychom měli radar, přitahujeme a sami jsme přitahováni lidmi s podobnými postoji.

Andělé vysvětlují, že čakry vysílají energetické vlny, jež se odrážejí nazpět podobně, jako je tomu u sonaru. Potkáme-li někoho s podobným energetickým vzorcem, budeme se díky odrazu energie jeho čaker cítit dobře. Takoví lidé nás přitahují a příjemně překvapují stejnými zájmy.

Když tedy například většinu času přemýšlíte o penězích a vlastním zabezpečení, ovlivní to vaši první čakru. Nazývá se kořenová čakra a naleznete ji dole, u kořene páteře. Jako magnet budete do svého okruhu přátel přitahovat lidi, kteří si také dělají starosti s financemi a majetkovým zajištěním.

Druhá čakra se nazývá sakrální a je spojená s otázkami těla. Nachází se na půli cesty mezi pupkem a kostrčí. Lidé s fyzickými problémy, lidé posedlí svou váhou, tělesnými potřebami, zdravím nebo lidé se závislostí mívají nevyrovnanou sakrální čakru a přitahují sobě podobné partnery.

Třetí čakru, neboli solar plexus, ovlivňuje strach z moci nebo naopak posedlost nadvládou. Tato čakra má své místo uprostřed našeho těla poblíž pasu za pupkem. Pokud se často zabýváme otázkami moci, přitahujeme lidi s podobným smýšlením.

Tyto tři nižší čakry mají spojitost s pozemskými záležitostmi. Čtvrtá, neboli srdeční čakra, je první ze skupiny čaker souvisejících s otázkami odkazujícími nás do vyšších sfér. Není náhodou, že duchovně zaměřené čakry se nacházejí v horních partiích těla. Srdeční čakra, která sídlí v hrudi, je spojená s láskou. Ti, kdo řeší srdeční záležitosti, jako je odpuštění, soucit a milostné vztahy, bývají označováni za lidi se zlatým srdcem. Ti mají tendenci přitahovat do svých životů další laskavé lidi.

Pátá čakra, jež má své místo poblíž ohryzku a je nazývána krční čarou, nás odkazuje na tvořivost a komunikaci. Ti, kdo se zabývají uměním nebo výukou, zejména pak v oblasti duchovna, uplatňují energii vycházející právě z krční čakry. Tuto čakru stimuluje především důraz na poctivý život, kdy usilujete o to, aby všechny vaše slova a činy byly v souladu s vaším vnitřním přesvědčením. Tím k sobě přivábíte podobně naladěné duše.

Třetí oko je šestou čarou, zaměřenou na duchovní zrak a vize. Pokud už máte zkušenosti s vizualizací a meditací nebo jste přirozeně jasnozřiví, máte tuto čakru otevřenou. Budete do svého života přitahovat lidi s podobnými duchovními zájmy a schopnostmi.

Ušní čakry, které naleznete přímo nad obočím nalevo a napravo od něj, souvisejí se schopností naslouchat hlasu Ducha. Ti , kdo tiše meditují a dokáží zachytit vzkazy z nebe, otevřeli své ušní čakry a přitahují k sobě další naslouchače.

Uvnitř na samém vršku hlavy je korunní čakra, jež se aktivuje, kdykoli si člověk uvědomí, že jsme jedno s Bohem i všemi ostatními. Takto zaměřený jedinec přirozeně přitahuje podobně smýšlející duše sdílející stejnou duchovní cestu.

Řekněme tedy, že v minulosti se většina vašich myšlenek točila kolem pozemských záležitostí, jako jsou finanční starosti nebo sexuální touhy. Okruh vašich přátel sdílel podobná přesvědčení. Poté jste ovšem prožili duchovní procitnutí, jež vás přinutilo číst a meditovat o Božských otázkách. Tím se primární energie vašich čaker posunula. Namísto toho, abyste tedy jednali pod vlivem své první (s penězi související) nebo druhé (se sexem související) čakry, bude váš život ovlivňován čarou čtvrtou (spojenou s láskou) nebo pátou (spojenou s pravdou).

Jakmile dojde k tomuto posunu, zcela přirozeně ztratíte zájem o lidi, kteří žijí pod vlivem té čakry, která dříve ovlivňovala i vás. Začnete toužit po lidech sdílejících vaše nové přesvědčení nebo je budete sami přitahovat. Podle zákona přitažlivosti – pokud si udržíte pozitivní přístup – přijdou do vašeho života noví, podobně smýšlející přátelé.

_______________________________________________________

Zdroj: kniha Léčení s Anděly od Doreen Virtue. Vydalo nakladatelství Synergie.
ISBN: 978-80-86099-98-9 EAN: 9788086099989

Autor:25. května 2010 12:12