Andělské písmo

Andělská magie > Andělské písmo
pismo-titulek

Psaní peticí

Tradice nám praví, že andělé mají svůj jazyk, který je podobný hebrejštině, i když s ní není totožný. Existuje několik verzí abecedy používané pro tento jazyk, přičemž nejvýstižnější z nich je Thébské písmo.

thebske-pismoTradice nám praví, že andělé mají svůj jazyk, který je podobný hebrejštině, i když s ní není totožný. Existuje několik verzí abecedy používané pro tento jazyk, přičemž nejvýstižnější z nich je Thébské písmo. Je pro nás také nejsnadnější, neboť je podobné našemu.

I když se písmena píší docela jinak, můžeme jimi nahradit ta naše. Jistě si povšimnete, že zde tři písmena chybí. Jsou to J, U a W. Místo J píšeme thébské písmeno I, místo U thébské V a místo W napíšeme 2x thébské V. Písmena s čárkami a háčky se píší bez nich.

Psaní peticí

Petice je žádost nebo prosba psaná formou modlitby. Petice psané andělským písmem jsou účinnější, protože je andělé, které chceme oslovit, snáze chápou. Psaní petice vyžaduje zamořenější úsilí, a tudíž obsahuje více naší energie.

Když chceme napsat andělovi petici, měli bychom si nejprve určit, který anděl za tuto oblast zodpovídá. Pokud si například do života chceme přitáhnout lásku, měli bychom petici adresovat andělu Thelielovi. Ohledně zdravotních záležitostí bychom se měli řídit korespondencemi planetárních andělů. Překládám zde jednoduchý vzor napsání petice, který si může každý přizpůsobit jakékoli situaci.

Ve jménu Všemocného
(nebo jiného názvu pro Boha podle vlastního vkusu)

Tě žádám, velký anděli ………,
abys …………
(uveďte přání).
Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení mé modlitby,
jež je Tvojí svatou úlohou.

Ve jménu Všemocného
(respektive jménem Vašeho pojmenování Boha).

K petici připište číslovkami datum – například 11.01.2010 – a normálně se podepište. Zbytek by měl být psán andělským písmem.

Petice se podle tradice píší na listy čistého bílého papíru, nebo v případě planetárních andělů na papír odpovídající barvy. Petici vložte spolu s nějakým korespondujícím předmětem – například s fotografií, okvětním lístkem nebo špetkou vonné látky – , který andělům pomůže snáze se vyladit na vaši žádost. Pokud se vaše přání splní nebo přestane pro vás být důležité, petici s vděčností spalte, čímž její energii rozpustíte.

Autor:11. září 2009 11:58