Mantry a pomoc

Mantry > Mantry a pomoc

Jak nám mohou mantry pomáhat? (video)

Chcete-li vyléčit nemoc, vytvořit si prostor, kde se vám bude vše dařit nebo splnit nějaké přání, pak se řiďte následujícími radami…

Chcete-li vyléčit nemoc, vytvořit si prostor, kde se vám bude vše dařit nebo splnit nějaké přání, pak se řiďte následujícími radami:

znackaVyberte si mantru pro požadovaný účel.

znackamantry_shiva-aumDejte si závazek, že budete mantru zpívat každý den. Pokud budete po dobu 40 dní zvolenou mantru každý den opakovat 108 krát bez přerušení, její vibrace naplní vaše fyzické tělo a budou na vás mít obrovský stabilizační vliv jak v dobrých, tak i ve špatných obdobích vašeho života. Nebojte se, nemůžete ztratit nic víc, než své vlastní starosti. Podle hindské tradice vede srdcem 108 energetických kanálků a 40 dní potřebuje tělo k vnitřní proměně, k protisknutí mantry do těla, neboť ona působí na dech, tep srdce a elektrickou aktivitu mozku. Velikou úlohu zde hraje sanskrtský jazyk založený na poznání primárních zvuků Kosmu. Konkrétní počet 108 nám může pomoci udržet růženec nebo východní růženec-mala.

Dosažení určitého cíle urychlují víra, touha a láska k tomuto cíli. Pokud nevěříme sobě a síle své mysli, těžko ji můžeme pozitivně používat.
Velmi dobře působí, když si vytvoříte malý obřad, který budete provádět vždy, než začnete zpívat. Zapalte svíčku a kadidlo, pomodlete se, poděkujte živlům (zemi, vodě, ohni, vzduchu), osprchujte se nebo si omyjte ruce a nohy.

znackaPři zpívání držte páteř ve vzpřímené poloze. Zaměřte vibrace do centra mezi obočím nebo je prociťujte v srdci. Dovolte, aby zvuky naplnily vaše břicho, hrudník i hlavu. Naprostá oddanost je klíčem, který vám přinese výsledky.

znackaZpívejte každý den ve stejnou dobu (zvláštní moc má doba před východem a před západem slunce). Zkuste zpívat na místech nabitých energií (u řeky, na vrcholku hory a pod.) Udržujte si jasné cíle.

Jak mantry léčí?

mantry_06Čisté zvuky vytvářejí čisté myšlenky, city a jednání. Stále ještě nevíme hodně věcí o tom, jak  zvuky pocházející z čistého stavu vědomí zjemňují naše běžné vědomí. Je zřejmé, že stimulováním nervových center na horním patře a v lebce způsobují mantry elektrochemické změny v celém těle. Vibrují své vzkazy přímo do nervového systému a ven do světa. Výsledný pocit míru a pohody je nepopiratelný.

Jednoznačně nejvýznamnějším léčivým prvkem je úmysl. Pomocí manter postupně zanikají takové vlastnosti jako lakota, sobectví, pomstychtivost, atd. Jestliže bude součástí vašich úmyslů nevyšší dobro ze všeho (samozřejmě včetně vás samých), pak si můžete být jisti podporou vesmíru.

Opakování mantry vám natolik pomůže ztotožnit s jejími zvukovými vibracemi, že se uvolníte a otevřete jejím léčivým účinkům. Navíc se tím zkoncentruje vaše mysl a k léčení dochází samovolně. Dostatečným opakováním začne mantra zpívat ve vašem srdci. Pak ve vás bude ve chvílích zoufalství i v obdobích naplněných mírem.

Účinek mantry není naprosto závislý na striktním splnění počtu opakování, ale na tom, jak soustředěně, oddaně a radostně mantru opakujeme. Uvědomujeme si také, co v mantře oslovujeme, držíme se významu a zpětně ji nasloucháme. Zapomeňme při tom na netrpělivost, vlažnost a nesoustředěnost, na pochybnosti a nedbalý přístup. Teprve po bdělém usilování se mohou dostavovat nové vnitřní prožitky a naplňování významu mantry…

separator01

The Goddess – Lakshmi, Durga and Saraswati

Om Aim Hreem Shreem
Kayeilahreem
Hasakalahreem
Sakalahreem Shreem Shreem
Swaha
Iccha Shakti
Uma Kumari
Kayeilahreem
Hasakalahreem
Sakalahreem Shreem Shreem
Swaha

separator01

Autor:22. května 2010 23:50