Kombinace čísla 8

Číselné kombinace > Kombinace čísla 8
osm

Andělské vzkazy s číslem osm

Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším.

Čísla 8 8 8 – určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto znamení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že „úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji“. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.

Čísla 8 a 1, například 811 nebo 881 – Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.

Čísla 8 a 2, například 822 nebo 882 – Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zase zavírají. Je důležité, abyste této chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta vás povede ke krokům, které vám během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.

Čísla 8 a 3, například 883 nebo 833 – „Pokračujte,“ vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám a pocitům energii i směr. Přehodnoťte svůj postoj – dopomůže vám ktomu vědomí, že jste jedno s Bohem, skaždým stvořením a sveškerým životem.

Čísla 8 a 4, například 884 nebo 844 – Takto vám vši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí, abyste věděli, že až ktomu dojde, budou s vámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.

Čísla 8 a 5, například 885 nebo 855 – Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte v jedenácté hodině, přímo před velkou změnou. Nebojte se, neboť během tohoto přechodu, který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.

Čísla 8 a 6, například 886 nebo 866 – Zanedlouho se rozloučíte s čímsi z vašeho materiálního světa, třeba prodáte část majetku. Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci. Pokud ale máte vúmyslu prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte to za znamení, že se vaše přání brzy splní.

Čísla 8 a 7, například 887 nebo 877 – Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná, končí? Toto je potvrzení, že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně změní klepšímu, nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je tomu jakkoli, tato číselná frekvence přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde k vyřešení napjaté situace. Vytrvejte, váš život totiž brzy bude o dost jednodušší.

Čísla 8 a 9, například 889 nebo 899 – Důležitá fáze vašeho života se chýlí k závěru a v souvislosti s ní končí i další záležitosti. Jako vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví první vagón a po něm, s lehkým zpožděním, zastaví i ty zbývající. Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, v němž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte se, protože tyto změny jsou nezbytné k tomu, aby mohly nastat nové skutečnosti a okolnosti.

Čísla 8 a 0, například 800 nebo 808 – Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božského plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je vsouladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

Autor:10. března 2010 00:39