Vyrovnání (cena)

Vyrovnání (cena)

Většinou jsme zvyklí hledat za nabízenými službami nějaký ceník. Slovo ceník, se mi ale v souvislosti s těmito službami moc nelíbí. Na druhou stranu vím, že než se pro něco rozhodneme, potřebujeme vědět, kolik to stojí. Určit ale platný ceník v této oblasti, pro všechny lidi stejný, je docela složitý úkol. Každý člověk totiž potřebuje jiný přístup i jinou dobu. Proto jsem Vaši odměnu za službu, kterou od nás dostanete, nazvala vyrovnání.

V tabulce jsou uvedeny služby, které jsou poskytovány přes telefon, nebo Skype plus orientační doba trvání a výše vyrovnání:

Služba
čas cena
Výklad z karet do 1/2 hodiny 370,- Kč
Výklad nebo podrobný rozbor 1 hodina až 1,5 h 600,- Kč
Terapie, odblokace, SRT (1. sezení) 1 hodina až 1,5 h 750,- Kč
Opakované léčebné terapie; SRT 1 hodina až 1,5 h 650,- Kč
Kontrola pokroků v léčbě do 20-ti minut zdarma

Vyrovnání mezi námi a Vámi se odvíjí od toho, kolik energie a času pro řešení, či odhalení Vašeho problému je třeba vynaložit. Částky, které jsou uvedeny v tabulce, jsou tedy víceméně orientační, i když ve většině případů výsledná cena bývá většinou taková, jakou zde uvádím.

Přesto bych Vás ráda upozornila i na tu skutečnost, že  se občas může stát, že výsledné vyrovnání se přeci jen, u některých z vás, bude mírně lišit. Ať již směrem vzhůru, tak i směrem dolů.  Záleží na složitosti případu, disfunkční zátěži, popřípadě Vašich sociálních poměrech.
Samozřejmostí je tedy i ta nabídka, pokud budete chtít, můžeme se spolu před službou, kterou si vyberete, domluvit, do jaké finanční částky se chcete vejít.

Energetické vyrovnání (ocenění) za výklad, či terapii určujeme na konci našeho společného hovoru tak, že se spojíme s duchovními průvodci a ti nám sdělí výši odměny v kontextu s tím, co jsme Vám pomohli odhalit, otevřít, či odstranit a tu Vám sdělíme.

Nedochází tedy k tomu, že byste za svůj výklad nebo terapii zaplatil/a nepřiměřenou cenu. Snažíme se tímto způsobem odměňování spravedlivě ošetřit, pro každého jednotlivce.

Abychom mohli uplatnit toto energetické vyrovnání, u nás platíte až po provedené službě, kterou si zvolíte, abyste věděl/a za co vydáváté své peníze.

Občas se také stává, že rozbor životní situace a pomoc, jsou tak „výživné“, že má dotyčný člověk pocit, že částka, kterou mu sdělím, je nízká. V těchto případech se řiďte svými pocity. Pokud zaslat vyšší částku udělá radost Vám, nám to radost udělá také velikou. Navíc, peníze můžeme použít třeba pro někoho, kdo potřebuje pomoci, ale finance v kondici zrovna nemá. 🙂 Děkujeme.

S láskou a úctou, Iwča.


29. prosince 2020 01:37
Autor: