Životní parnter/ka

Mantry > Životní parnter/ka
mantry

Mantra pro nalezení životního partnera; partnerky.

Když oba partneři sdílejí nesobeckou lásku k sobě navzájem a k nejlepším aspektům svých duší, jejich manželství se stane zázrakem a vztah samotný přinese osvobození od karmy.

Mantra pro nalezení životní partnerky

PATNEEM MANORAMAN DEHI
MANOVRITTANUSAARINEEM

Znamená: “Požehnej (obdař) mě nádhernou manželkou.”

separator01

Mantra pro nalezení životního partnera

SAT PATIM DEHI
PARAMESHWARA

(satpatím déhí paraméšvárá)

Znamená: “Požehnej (obdař) mě nádherným manželem.”

Použití: Tyto dvě mantry slouží k nalezení životního partnera/ky, nebo k prohloubení již existujícího vztahu.

separator01

separator01

Mytologie:

Savitri byla princezna, které její královský otec řekl, aby si vybrala vynikajícího muže. Vybrala si Satjavana, syna slepého, vyhnaného krále. Mimo to, že byl se svým otcem ve vyhnanství, zbýval mu již jenom jeden rok života. Navzdory těmto strašným okolnostem nedokázal otec Savitri přimět, aby změnila názor. Milovala svého muže. Dvojice žila v extatické lásce až do té doby, kdy měl Satjavan za tři dny zemřít. Savitri hledala způsob, jak svého manžela zachránit a tak začala úplný půst. V posledních hodinách posledního dne šel Satjavan do lesa. Savitri jej následovala po obtížné stezce. Hluboko v hustém lese pocítil Satjavan velkou únavu, ulehl a položil hlavu Savitri do klína.

Brzy vystoupil Savitrize stínu temný přízrak Jamy, pána smrti a chopil se Satjavana. Spoutal Satjavanovu duši smyčkou, nechal na zemi jeho bezduché tělo a odcházel. Savitri jej následovala a chválila dobré stránky manželského života jako nejvyšší cestu ke spravedlnosti. Jama byl tak dojat její moudrostí, že jí nabídl splnění jakéhokoliv přání s vyjímkou života jejího manžela. Savitri žádala, aby byl vrácen zrak jejímu tchánovi.

Jama souhlasil a řekl jí, aby se vrátila. Savitri jej však statečně následovala. Tentokrát mluvila o důležitosti společenství s vynikajícími lidmi. Jama byl znovu dojat a nabídl jí další přání opět s vyjímkou života jejího manžela. Savitri žádala zpět království pro svého tchána. “Staň se”, řekl Jama a upozornil ji, aby jej již nenásledovala. Neúnavná Savitri však kráčela dál. Pokračovalo to tak dlouho, dokud Jamovo srdce nebylo naplněno takovým respektem, že nabídl Savitri přání bez jakékoliv podmínky. Savitri si samozřejmě vybrala život pro svého manžela. Jama (který je též Pánem Práva) řekl: “Ctnostná paní, budeš mít mnoho dětí s tímto mužem. Dosáhne v životě splnění všech cílů a budete spolu žít po čtyřista let”. Zmizel a Satjavan procitl.

Savitri jej pevně objímala a podpírala, až pomalu došli domů. Tam zjistili, že Satjavanův otec opět vidí a brzy se navrátil na trůn. Savitri a Satjavan měli mnoho dětí a žili šťastně čtyři sta let.

Komentář:

Energie dobré ženy je neomezená. Když je oddaná svému muži, může jej zachránit od samotné smrti a změnit běh dějin. Když oba partneři sdílejí nesobeckou lásku k sobě navzájem a k nejlepším aspektům svých duší, jejich manželství se stane zázrakem a vztah samotný přinese osvobození od karmy.

Pravdivý příběh: (Henry Marshall)

Toužíce po emocionálnější intimnosti, sexuální síle a duchovním společenství, začal jsem hledat svoji životní partnerku. Cítil jsem, že je to můj osud, abych měl duchovní přítelkyni, se kterou bych sdílel tento život. Zdálo se však, že jsem byl stále přitahován k nesprávným ženám a ženy, které jsem přitahoval já, nebyly to, co jsem si představoval. gopalaMantra pro partnerství byla právě to, co jsem potřeboval, aby přišel sňatek s krásnou ženou, oddanou pravdě, která by mě mohla pomoci překonat oceán tohoto života. Bylo však pro mě složité soustředit se na dlouhý text, který mi byl dán a zdálo se, že jediný způsob jak zůstat bdělý je zpívat při běhání. Po několika měsících jsem začal cítit, že mantra vysílá signály ze všech úrovní mého bytí k mé duchovní přítelkyni… a já jsem věděl, že ji najdu. 

Po sedmi měsících mi přítel řekl o ženě, která také duchovně hledala, dělala jógu a stravovala se stejně podivně jako já. Jiný přítel mě pozval, abych dělal rozhovor pro rozhlas s ním a s touto ženou. Když mě třetí přítel domluvil schůzku s touto ženou, věděl jsem, že mantra účinkuje a bez přestání jsem zpíval. Když jsme se potkali, bylo okamžitě jasné, že moje prosby byly vyslyšeny. I po létech mi každý den přináší nové zjevení Bohyně, se kterou žiji. Její láska, moudrost a oddanost, podobně jako Savitriina mě chrání před zkázou a vede mě k naplnění smyslu života.

(zdroj: Mantry – Henry Marshall)

Když oba partneři sdílejí nesobeckou lásku k sobě navzájem a k nejlepším aspektům svých duší, jejich manželství se stane zázrakem a vztah samotný přinese osvobození od karmy.

Autor:



23. května 2010 20:18