Velká arkána

Magie & Tarot > Velká arkána
tarot-title

Cenný pomocník na naší cestě sebepoznávání

Historie tarotových karet je nejasná. Někteří badatelé hledají jejich původ v Egyptě, další v Indii, Číně či Korei… V Evropě se dají doložit ve 14. století našeho letopočtu. Jejich kořeny však sahají mnohem hlouběji.

TarotTarotový balíček představuje soubor 78 karet.
Z toho je 22 karet Velkých Arkán, číslovaných od 0 – Blázna do 21 – Svět a 56 karet Malých Arkán.

Malá Arkána jsou rozdělena do čtyř barev – Mince (Pentakl), Poháry, Meče a Hole – od Es po Desítky a k tomu ještě patří 16 dvorních karet – Rytíři, Královny, Králové, Princové a Princezny (v některých Tarotech se jim říká Pážata). Nejsilnější jsou Velká Arkána, protože představují archetypy osobnosti a životní principy.

Historie tarotových karet je nejasná. Někteří badatelé hledají jejich původ v Egyptě, další v Indii, Číně či Korei… V Evropě se dají doložit ve 14. století našeho letopočtu. Jejich kořeny však sahají mnohem hlouběji.

Existuje mnoho druhů tarotových karet, které mají různou symboliku a různý způsob vyobrazení – od středověkého, až po naprosto moderní. Pokud si chcete karty pořídit, dejte při jejich pořizování především na svoje pocity, protože karty musí souznít s vaší duší a musí se vám líbit.

Tarotové karty se používají jednak k běžným výkladům na vztahy, práci, vývoj situace, zdravotní stav a jednak je můžete použít k práci na svém duchovním růstu. Ptát se můžete na současný stav i na vývoj v budoucnosti. V některých výkladech se ukáže i minulost, dokonce i minulý život. Můžete se zeptat například i na to, co můžete udělat pro zlepšení své situace nebo co se stane, když se rozhodnete něco udělat. Nejtěžší je položit správně otázku. Ta by měla být co nejkonkrétnější a nemá vyžadovat odpověď „ano“ nebo „ne“.

Výklad karet, se vždy musí řídit určitými etickými pravidly. Proto nepátrejte potom, kdy zemřete nebo co vás hrozivého čeká. Uvědomte si, že síla myšlenky je veliká a může ve vás nastartovat proces, při kterém si přivoláte spoustu obtíží. Také pamatujte na to, že máte možnost svobodné volby a ne vše je bezpodmínečně předurčeno. Některé události můžete pozměnit svým rozhodnutím. Vždy je vhodnější hledat pomocí karet možnosti řešení problému a pochopení toho, co se vám právě děje, než podléhat panice a pocitu bezvýchodnosti.

Velká arkána

0 – Blázen

54
Blázen

Blázen představuje duši, která právě vstupuje do života. Je to čistý, nepopsaný list. Blázen přichází s úsměvem na rtech a těší se na vše, co je před ním, co ho čeká. O budoucnosti nepřemýšlí, a proto nevidí nebezpečí, která mu na jeho cestě hrozí. V Tarotech bývá většinou vyobrazen jako mladý muž, který hledí ke hvězdám a nevidí propast, kterou má před sebou a do které se s dalším krokem nejspíše zřítí.

Blázen je až dětsky otevřený, upřímný, přímý, naivní a bláhový. Spíše než bláznivost symbolizuje moudrost blázna, který říká, to co si myslí. Je to karta počátku nového cyklu, změny, která přichází a my ji vítáme, bez přemítání nad důsledky našich dalších kroků. Proto může někdy varovat před unáhlenými činy, nedospělostí a idealizací celé situace.

Tato karta je však potřebná pro další vývoj, protože bez Bláznovy touhy po vzdálených cílech, po něčem novém, bychom ustrnuli. Blázen nás pohání vpřed a dává nám naději.

Astrologické přiřazení je k planetě Uran. Je to planeta prudkých a nečekaných změn, směřování do budoucnosti, objevů, vynálezů, technického pokroku. Planeta, která je spojena se svobodou a nezávislostí, s buřičstvím a revolucemi.Uran ničí staré, aby mohl postavit něco úplně nového.

Všeobecně – touha po ztraceném ráji – spontaneita – bezstarostnost a nespolehlivost – nový začátek – vstup do nových oblastí života s údivem a bez pevného záměru – žízeň po dobrodružsví.
Následovat volání srdce, kvantový skok do věší svobody, riskovat odvážné kroky do neznáma, naslouchat vnitřní pravdě, překonat strach, otevřenost, důvěra, nezávislost, tvořivost.

Vztahy – nekomplikovaný, živý a srdečný vztah bez norem a omezení – vnímat druhého člověka bez předsudků a objevovat na něm stále něco nového – nechat se řídit hlasem vlastního srdce, ale též zbrklost a povrchnost.

Povolání – nové, oživující zkušenosti, které někdy vypadají chaoticky, avšak neznamenají žádné skutečné nebezpečí – velká připravenost učit se – radost z nových úkolů – ale též nezodpovědnost a nevypočitatelná náladovost.

Krátké poselství
Otevři se skoku do neznáma. Nedej se ničím zmást – následuj odvážně a jasně volání svého srdce. Osvoboď se od pochybovačných názorů ostatních. Neposlouchej zbabělá našeptávání vlastních obav, důvěřuj plně a pouze svému vnitřnímu vedení. Můžeš je vnímat jako pocit nebo jako vnitřní znalost.


1 – Mág

56
Mág

Duše, která vstoupila na tento svět v podobě Blázna se nyní vtělila do Mága a učí se používat své tělo, rozum, slova.

Mág má číslo 1 – to poukazuje na ego a vědomou složku osobnosti. V tradiční podobě je zobrazován jako mladý muž, který má před sebou symboly čtyř tarotových barev – živlů – minci, pohár, meč a hůl. Jedna ruka je vztažena k nebesům a druhá ukazuje k zemi – Mág zprostředkovává informace a předává je dál.

Při výkladu symbolizuje nejčastěji inteligenci, komunikativnost, obratnost a pohyblivost, obchodnické nadání. Je to člověk, který snadno navazuje vztahy, je bystrý a skvěle ovládá řeč. V tom je i jeho slabost, dokáže slova i zneužít a pak může lhát, podvádět, případně i krást. Další slabina se skrývá v citové oblasti – příliš velký důraz klade na rozum, a proto se projevuje necitlivě, chladně a manipuluje se svým okolím.

Astrologické přiřazení Mága je k planetě Merkur, která představuje rozum, komunikaci, zručnost, schopnost navazovat vztahy, vynalézavost, zvědavost, proměnlivost a nestálost.

Tuto planetu pochopíme nejlépe ve spojení s řeckou mytologií. Merkur je Hermés – božský šibal, který hned po narození vynalezl lyru a ukradl Apollónovi stádo krav. Byl zobrazován s křidélky na patách a na přilbici a byl poslem mezi bohy a lidmi. Vládl pastevcům, pocestným, obchodníkům i zlodějům. Jeho hůl se stala symbolem lékařů. Byl průvodcem duší zemřelých k branám podsvětí. Jak je vidět, byl opravdu všestranný a s tím musíme počítat i u výkladu karty Mág.

Všeobecně – seberealizace – touha po moci – nápady a vědění – komunikace s ostatními plná humoru – silou vůle a činorodostí mistrně zvládat úkoly a prožívat nové zkušenosti – ale též šarlatán, podvodník, namyšlenost a podvod.
Mnohotvárná komunikace, hrát si se všemi možnostmi, intuice, lehkost, otevřenost, vnitřní svoboda, hravě zvládat život, spontánnost.

Vztahy – magicky přitahujete lidi – zvládnutí těžkostí a problémů, tudíž je možný otevřený a upřímný vztah – hravá výměna a víra ve vlastní sílu.

Povolání – zvládání úkolů a problémů – přebírání iniciativy a ovlivňování průběhu událostí, např. při jednání, při uzavírání obchodu, při pochvale nebo pokárání spolupracovníků – radost a uspokojení z všedního dne.

Krátké poselství
Přistupuj k druhým lidem a buď k nim otevřený a upřímný. Nic nezadržuj. Ukaž svůj veškerý talent a schopnosti, ale také svoje názory a svoje porozumění. Tím, že se otevřeš a vyjádříš, můžeš dát druhým něco cenného. Důvěřuj svým spontánním, vnitřním podnětům. Chování druhých si neber příliš osobně a sebe sama zase neber tak vážně. Dá ti to vnitřní svobodu a budeš lehce a hravě zvládat svůj život.


2 – Velekněžka

57
Velekněžka

Po Mágovi přichází Velekněžka (Papežka), která rozvíjí citovou složku osobnosti. Je ochrannou kartou a představuje duchovní, „panenskou“ ženskou energii. Tvoří dvojici se svým mužským protějškem – Veleknězem.

Velekněžka má číslo 2, které v numerologii poukazuje na citlivost, intuici a potřebu partnerství. S tímto číslem člověk již nehledí jen sám na sebe, jako je tomu u 1, ale uvědomuje si druhé a snaží se o kontakt na citové úrovni.

Velekněžka přináší intuici, trpělivost, harmonii, soucit, zodpovědnost, péči a starostlivost o rodinu. Je spojena s minulostí a připomíná nám nutnost poučit se ze získaných zkušeností. Má léčitelské schopnosti, ale nejdříve musí uzdravit sama sebe, než může začít pomáhat druhým.

Negativní význam této karty nás upozorňuje například na neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, na chlad a necitlivost vůči druhým i sobě, na sebezničující stereotypy.

Astrologicky této kartě odpovídá Luna, která ovládá cykly, proměny nálad, city, vnímavost, instinkty, empatii. V horoskopu symbolizuje paměť, minulost, matku, rodinu, duši, psychiku, plodnost, ženskou energii.

Všeobecně – jednat podle intuice a vnímat srdcem – s porozuměním a trpělivostí působit jako pomocnice, vizionářka a léčitelka – sloužit společnosti – ale též snový stav, bláznovství, strach ze života, náladovost a nerozhodnost.
Léčivé síly, moudrost, nezávislost, nebe na zemi, harmonické spojení mužských a ženských prvků.

Vztahy – hluboký pocit spojení ( též při sporech) – citlivost – osvobození se od závislostí a vášní – poslouchat svůj vnitřní hlas a nenechat se nikam tlačit.

Povolání – vykonávat práci pomocnice, léčitelky – při rozhodování poslouchat svůj vnitřní hlas – instinktivně, s trpělivostí a vytrvalostí se blížit k cíli.

Krátké poselství
Skrze tebe chce proudit a vyjadřovat se něco velice cenného. Jsi spojen s energiemi a silami, které působí na tvoje okolí léčivým, harmonizujícím a blahodárným způsobem. Důvěřuj své intuici, tichému vnitřnímu hlasu, něžným vjemům, hlubokému vnitřnímu vědění. Věnuj čas sám sobě a osvoboď se od mínění druhých. Velekněžku mnohdy potkáš jako moudrou ženu s intuitivními silami, které se můžeš svěřit.


3 – Císařovna

Císařovna
Císařovna

Po Velekněžce přichází další ženská karta – Císařovna. Symbolizuje životadárnou ženskou energii. Tvoří dvojici s Císařem a představuje překrásnou pozemskou vládkyni, toužící po lásce.

Císařovna má číslo 3 a spojuje ducha a hmotu. Trojka je číslo Svaté trojice – Otce, Syna a Ducha svatého. Může symbolizovat spojení božských rodičů – Otce a Matky a narození jejich dítěte. V numerologii 3 přináší energii fyzickou (včetně sexuality), psychickou i duchovní. Je číslem aktivním, komunikativním, snadno navazuje vztahy. Má v sobě i agresivitu, pýchu, sobectví.

Císařovna bývá vyobrazena jako krásná žena, která je těhotná a u nohou mívá zralé obilné klasy. Je spojena s hmotným světem. Její těhotenství však poukazuje nejen na fyzickou plodnost, ale i na plodnost intelektuální a uměleckou, na uzavření výhodného obchodu a dobré materiální podmínky. Císařovna má v sobě krásu, půvab, lásku, moudrost, jemnost, optimismus, zralé ženství a mateřství.

Negativně poukazuje na lenost, pohodlnost, požitkářství, žárlivost, sobectví, lakotu, zištnost, ztráty na všech úrovních.

Astrologicky je Císařovně přiřazena Venuše – planeta lásky, tvůrčí imaginace, umění, vztahu k přírodě, finančních záležitostí. Představuje schopnost radovat se ze života, dávat i přijímat lásku. Venuše spojovaná s Císařovnou je Venuše vládnoucí zemskému znamení Býk. Je plná smyslnosti, vášně, požitků, touží po bohatství. Má však i temné stránky ve chvíli, kdy se láska obrátí do negace a člověk myslí pouze na sebe a svůj vlastní prospěch.

V mytologii Venuši odpovídá Afrodite – věčně mladá a krásná bohyně lásky, zrozená z mořské pěny. Měla mnoho milenců, byla nevěrná svému manželovi Héfaistovi a žárlila na pozemské dívky, kterým se často i mstila.

Všeobecně – prasíla přírody, která způsobuje vývoj a rozklad – opětovná zrození nového, překonání bolestí tohoto narození – žití jako neustálá změna – nárůst poznání – bohatost myšlenek – harmonie – senzitivita – vstoupit na úrodnou půdu. Venuše, krása, harmonie, požitek, ženská síla a vyzařování, vyživující plnost, srdečnost, láska, zvláštní žena.

Vztahy – přírůstek do rodiny nebo pozitivní změna ve vztahu, které mohla předcházet i bolestná zkušenost – schopnost odevzdat se a být něžná – mateřská láska a schopnost empatie.

Povolání – být aktivní a tvůrčí s množstvím energie – s vůlí ke změně svižně realizovat nové myšlenky – cítit se jako žena uznávaná a silná – možné též těhotenství.

Krátké poselství
Otevři se příjemným a oblažujícím stránkám života. Raduj se z krásy, nech se milovat a hýčkat. Věnuj svoji vnitřní plnost a harmonii lidem a životu. Sdílej, co můžeš dávat, a přijímej bez falešné zdrženlivosti. Život to s tebou myslí dobře a čeká na každičkou možnost obdarovat tě.


4 – Císař

Císař
Císař

Po Císařovně přichází Císař a tvoří s ní dvojici – pár pozemských vládců. Císař přináší dynamickou energii silného muže, který má autoritu a chuť vládnout.

Tato karta má číslo 4, které v numerologii symbolizuje praktický rozum, fyzickou energii, zručnost, obchodnické nadání, řád, stabilitu a kázeň.

Císař představuje muže v plné síle. Je obrazem otce, který je moudrý, přísný i laskavý. Dokáže se však i pěkně rozohnit a bojovat za spravedlivou věc. Navenek vidíme obraz bojovníka, uvnitř však objevíme dítě, které objevuje svět. Proto je Císař i průkopník, vynálezce a iniciátor.

Z negativních vlastností u něj nalezneme egoismus, pýchu, ješitnost, agresivitu, hašteřivost, unáhlenost, touhu za každou cenu prosadit svůj názor a vládnout druhým.

Astrologicky odpovídá Císaři znamení Berana – znamení, které symbolizuje slovo „Já“ a proslulé beraní rohy, kterými vráží do překážek, stojících mu v cestě. Beran chce být první, nejlepší a je velmi zaměřený na své já. Je tvrdohlavý, bojovný a výbušný, často mu však chybí vytrvalost. Nikdy nejedná záludně a uhýbavě. Je to dítě zvěrokruhu, které se na svět dívá, jako na něco úžasného, co ještě nikdy nevidělo. I když je Beran navenek rváč, má velmi citlivé nitro a dokáže odpustit a zapomenout.

Všeobecně – síla, která přináší řád, upevňuje struktury a stabilitu – realistické myšlení a činorodá vůle – myšlení a sebeovládání určované rozumem – ale též vyžadovat železnou disciplínu – ztrnulost – neschopnost nebo neochota vzít v úvahu pocity. Mužství, dynamická síla, autorita, pevnost, silná vůle, průkopník, velké vůdčí schopnosti, dobrodružnost, skutečná velikost, zvláštní muž.

Vztahy – dávat přátelskému vztahu jistý rámec, kde panují jasnost a pořádek – uskutečňovat sny a přání – ale též rigidní struktury ve vztazích – lpět na důležitosti zavedených rolí, aby byla zamaskována citlivost, slabosti a potřeba podpory.

Povolání – s rozhodností a zodpovědností navrhovat jasné koncepce pro plány a projekty, které mohou být realizovány při dodržování disciplíny- ale též perfekcionismus, nepružné názory a fixní myšlenky.

Krátké poselství
Dovol si být silný a vědět, co chceš. Neschovávej se, nýbrž projev svoji sílu bez falešné zdrženlivosti. Prosaď se, pokud víš, že jsi v právu. Rozhoduj se pomocí autority svého vnitřního vědomí. Jednáš-li s druhými jednoznačně, přímočaře a láskyplně, budou ti důvěřovat a něco od tebe přijímat. Vymez si svoje území a dbej na to, aby je nikdo nepřekročil bez tvého pozvání.


5 – Velekněz

Velekněz
Velekněz

Z hmotného světa Císaře vyrůstají stromy poznání Velekněze. Přichází duchovní vládce a otec, partner Velekněžky. Je stejně jako ona ochrannou kartou.

Velekněz má číslo 5, které v numerologii představuje víru, radost, společenskost, touhu po vzdálených krajích, dobrodružství a po poznání. Přináší štěstí a optimismus.

Velekněz je moudrý muž, učitel, rádce, duchovní mistr. Symbolizuje čistou mužskou energii, která nepotřebuje ke svému prosazení boj. Učí nás trpělivosti, vytrvalosti, klidu, laskavosti. Nabádá nás ke studiu, sebepoznání, ztišení a k tomu, abychom naslouchali vnitřnímu hlasu. Někdy se musíme poohlédnout po moudrém učiteli, který nám poskytne útěchu a pomoc. Jen si musíme dát pozor, abychom ho nepřehlédli, protože se může skrývat v úplně obyčejném človíčkovi.

Negativní projevy – fanatismus, dogmatismus, nepraktičnost. Velekněz varuje před přeceňováním hmotného světa a před ztrátou víry a smyslu našeho bytí. Pak se může dotyčnému snadno stát, že začne tloustnout, protože jsou pro něj peníze a majetek to nejdůležitější.

Astrologicky odpovídá této kartě zemské znamení Býk. Je praktické, se smyslem pro obchod, prosperitu, má cit pro krásu, umění, miluje přírodu. Býci jsou vytrvalí, pracovití, klidní a citliví. Intuitivní schopnosti Býka však mohou zazářit jen v případě, že se nezaměří pouze na hmotný svět. Pokud k tomu dojde, tak se z něj stává strnulý, konzervativní materialista, který je zabořený po kolena v zemi a nevidí hvězdy nad hlavou.

Všeobecně – hledání smyslu a pravdy – „To přece nemůže být všechno!“- nacházet radost a poznání (v knihách, filmech, rozhovorech) – důvěra – přezkoušení názorů – ale též troufalost a netolerance – pokrytectví a netolerance.
Duchovní učitel nebo vůdce, vnitřní moudrost a vedení, učit se porozumět tajemství života, naslouchat vnitřnímu hlasu.

Vztahy – nárůst důvěry a duševní spřízněnosti – za zamilovaností a vášnivostí zažívat hlubší smysl lásky – ale též rigidní názory na morálku a přehnaně zbožné ideály.

Povolání – hledání toho pravého povolání a hlubšího smyslu vlastní činnosti – s čistým svědomím zůstat věrný vlastním předsevzetím – reputace a loajalita.

Krátké poselství
Následuj volání své duše. Nech se vést svou vnitřní moudrostí. Všímej si vnitřních podnětů a znamení života. Uč se trpělivě ze svých zkušeností. Jakmile k tomu dozraješ, potkáš moudrého člověka, který významně podnítí tvoji životní cestu. Moudrého člověka poznáš podle toho, že se ti nesnaží vnucovat svoje myšlenky a názory, ale podporuje tě v tom, abys odhalil svoji vnitřní pravdu a rozvinul vlastní vnitřní moudrost.


6 – Milenci

Milenci
Milenci

Po Veleknězi přicházejí Milenci, kteří nás otevírají partnerským vztahům a nabádají nás k životním rozhodnutím.

Mají číslo 6, které je v numerologii spojeno s láskou, erotikou, požitkářstvím, penězi, vztahem k přírodě a umění.

Karta Milenci poukazuje na období zamilování se, sbližování, na milostný vztah, na uvědomění se prostřednictvím vztahů.

Její název v některých tarotech je podle mého názoru daleko přesnější – Rozhodnutí. Milenci totiž mají velmi často tendenci váhat, čekají na lepší příležitost, neumějí se rozhodnout a stále si nechávají otevřená zadní vrátka – co kdyby se objevila ještě krásnější dívka, zajímavější či lépe placená práce… Pak se jim však může stát, že nebudou mít nic. Jejich chování někdy působí dětsky, lehkovážně, povrchně.

Když se pozorně zadíváte na kartu, uvidíte muže, který drží za ruku krásnou dívku. Přestože ona k němu vzhlíží, on se otáčí za svým snem. Meč, symbolizující rozhodnutí, drží zapíchnutý do země. Obraz za ním s opuštěným starcem ukazuje nebezpečí, které mu hrozí. Muž se musí rozhodnout, co skutečně chce, co je pro něj v životě důležité a co ne. To první si ponechá a to druhé musí opustit. Jde o vědomou volbu a přijetí jejích důsledků.

Astrologicky této kartě odpovídá znamení Blíženců. To jsou lidé komunikativní, společenští, rádi flirtují, jsou přizpůsobiví, inteligentní a mají široký záběr zájmů a poznatků. I když snadno navazují vztahy, velmi často je také rychle opouštějí, protože se bojí, že ztratí svou svobodu. Mívají také problém s vyjadřováním hlubších citů. Jejich slabým místem je i nerozhodnost. Neustále přemýšlí a když už dojdou k nějakému rozhodnutí, můžete se spolehnout na jediné, během několika hodin či dní ho změní.

Všeobecně – láska jako původní síla života, růstu a reprodukce – vymanění se ze závislosti – převzetí zodpovědnosti vůči sama sobě – přehodnocení a případné opuštění starých norem (rodiče, škola) a stanovisek – v hloubi srdce přijmout rozhodnutí, které povede k hlubší spokojenosti a obšťastňující zkušenosti lásky – přitahování protikladů a tím překonání polarity. Setkání se s láskou, přitažlivost, erotika, sexualita, zamilovat se, navázat vztah, důvěřovat lásce a blízkosti, spojení protikladů skrze lásku, láskyplně se zajímat o lidi.

Vztahy – velká a hluboká láska – rovnost partnerů bez vlastnických nároků – pravá vnitřní připravenost vstoupit do svazku a schopnost vytvořit vztah – svatba – ale též podléhání vlastním vytouženým představám a iluzím – žárlivost – sebepopření.

Povolání – srdcem a rozumem přijmout jasné rozhodnutí, které vychází zevnitř – rozloučit se s megalomantickými fantaziemi – s láskou se věnovat vyvstávajícím úkolům – dobré, čestné mezilidské vztahy.

Krátké poselství
Buď otevřený milostným setkáním! Svěř se lidem, kteří jsou pro tebe důležití. Následuj volání přitažlivosti a dovol si zamilovat se úplně nově. Upřímně a svobodně projevuj svoje city. Buď připraven jít s partnerem, který se ti otevře hlouběji. Nic nezadržuj a nech se vést silou lásky. Buď zamilovaný – do sebe, života a všech lidí, které potkáš.


7 – Vůz

Zde se duše radostně vydává na cestu. Na rozdíl od Blázna si však uvědomuje svůj cíl i cestu.

Vůz
Vůz

Vůz má číslo 7, které je v numerologii spojeno s vytrvalostí, vůlí, cílevědomostí. Také poukazuje na uzavřenost, odtažitost, chlad, velkou vnitřní citlivost, která však bývá pečlivě skryta před vnějším světem.

Na této kartě vidíte muže, který se řítí na voze kupředu. V rukou drží opratě, ale pokud si nedá pozor, koně se splaší a on skončí v příkopě. To je první možnost výkladu této karty. Naznačuje, že je před námi cíl, kterého chceme dosáhnout. Musíme si však dát pozor, abychom nebyli zbrklí, nerozvážní, bezohlední či nepřeceňovali své schopnosti a síly. Zároveň tato karta poukazuje na vitalitu, vůli, odhodlání, začátek, změnu. Někdy může naznačovat nutnost změny, které se ale bojíme.

Druhá možnost výkladu Vozu, dle mého názoru častější a významnější, je naznačena přilbou, kterou má vozataj na hlavě a my mu díky tomu nevidíme do tváře. Tím jak je uzavřen ve voze a je těžké se k němu přiblížit. On nám to ani svou prudkou jízdou nedovolí. Je to jeho obrana před vnějším světem, tento člověk si staví kolem sebe hradby, aby bránil své citlivé nitro před krutým světem. Přitom však je na voze vyobrazen pohár, jako symbol citů a lásky. Úkol proto zní: zbořit zdi a přiblížit se lidem. Přestat se uzavírat do svého nitra a naučit se, dávat své city najevo.

Astrologicky je Vůz spojen se znamením Raka. Pro Raka je velmi důležitá rodina, minulost a s ní spojené emocionální vazby. Rak musí přijmout skutečnost, že se vše mění, pak se bude cítit méně ohrožen a bude změny snáze přijímat. Má velmi citlivou duši, ale často ji schovává pod tvrdým krunýřem, protože se bojí zranění. Je to znamení až přecitlivělé na sebe sama a ve chvíli, kdy mu lehounce šlápnete na palec, začne ronit potoky slz a stáhne se na velmi dlouhou dobu do svého krunýře.

Všeobecně – osvobození se od myšlenek a názorů přejatých od jiných, např. od rodičů nebo učitelů – jít po vlastní cestě s plnou důvěrou – poznání a důvěra v sebe sama rostou s překonáváním těžkostí, strachů a vnitřních protikladů – ale též přeceňování vlastních sil, chvástání se, lehkovážnost a netrpělivost. Nový začátek, připravenost na něco nového, sebezkoumání, nová síla a jasnost, změna k lepšímu, meditace, duchovní síla.

Vztahy – blíží se nový vztah nebo oživující fáze již existujícího vztahu – hledání vnitřního souznění se sebou a s partnerem – ale též lehkovážný, na sebe orientovaný postoj ve vztahu.

Povolání – snaha o úspěch – síla prosadit se – radost z rizika – nový začátek, který znamená krok blíž k vnitřní spokojenosti (např. samostatnost, studium, nové pracovní místo) – ale též nebezpečí bezohlednosti.

Krátké poselství
Jsi připraven na nový začátek. Všechna znamení ukazují na změnu k lepšímu ve tvém životě. Pohlédni do sebe a naslouchej moudrosti svého vnitřního vedení. Chce ti něco sdělit a připravit tě na průlom do nové fáze tvého života. Využij všech zkušeností, které na tebe čekají, k rozvinutí svých nejvyšších schopností.


8 – Síla

Síla
Síla

Tak a tím je řečeno vše. Zde se člověk potkává se zvířetem v sobě, se svojí stínovou složkou, se svými strachy a pudy. Je tu ale i cesta k jejich přijetí a zpracování.

Síla má číslo 8 (podle některých autorů 11). V numerologii dává 8 energii především na psychické úrovni, aktivitu, neklid, touhu ovládat druhé a prosadit svůj názor.

Tato karta nás nabádá, abychom se stali celistvou bytostí. Toho můžeme dosáhnout pouze tehdy, když přijmeme všechny složky své osobnosti a budeme je rozvíjet. Jedině tak můžeme dosáhnout harmonie. Naše intelektuální já se musí smířit s animálními silami, skrytými v nitru, přestat se jich bát a přestat je potlačovat. Musí je přivést do vědomí. Stejně tak se to týká našeho stínu – jakmile se tváříme, že ho nemáme, náš stín nabírá na síle a tím si připravujeme do budoucnosti velký problém – šelma nás může časem ovládnout.

Síla varuje před potlačováním sexuality, strachem ze sebe i druhých, zastrašováním ostatních silou, manipulací, neživotností, pýchou, vztekem a egoismem.

Astrologicky Síle odpovídá Lev. Toto znamení dokáže být velkorysé, odvážné, soucitné a laskavé. Je nadáno kreativitou, hravostí, organizačními schopnostmi, uměním vést druhé. Je to král s velkým srdcem, který potřebuje obdiv a lásku svých blízkých. Budeme-li se k němu chovat s láskou a úctou, je schopen pro nás mnohé vykonat. Avšak ve chvíli, kdy zkusíme použít hrubou sílu, nás pravděpodobně sežere.

Všeobecně – obrat k temným hlubinám a skrytým tužbám, jejich přijetí a tím překonání starých strachů, omezujících představ a všeho, co bylo potlačeno – zažít „zvíře“ v sobě a ochočit si ho – přijetí vnitřních protikladů – radost ze života – vitalita – vášnivost – upřímnost sama k sobě. Chtíč, živost, osvobození, vyslovit „ano“ životní síle, tvořivost, sexualita, radost, láska, extáze všeobjímající jednoty.

Vztahy – smyslnost, sexualita a vášnivost – vitální vztah s množstvím tamperamentu, který je prožíván se silou a odvahou – ale též zklamání, ničivý střet názorů a nenávist vůči druhému člověku(Když člověk řekne: „Ty potvoro!“, myslí tím vlastně sám sebe).

Povolání – s radostí, silou a odvahou se vypořádat s úkoly a vášnivě se zasadit za zdárný konec – s velkou schopností empatie poznávat těžkosti a rozdílnosti a šikovně a s nasazením je překonávat.

Krátké poselství
Největší rozkoš spočívá ve svobodě být sám sebou, se vším, čím jsi. Přitakej životní síle, která se vyjadřuje tvým tělem, tvými pocity a myšlenkami. Pokud miluješ a přijímáš síly v sobě, poznáš, že nic špatného neexistuje. Raduj se ze své divoké, nespoutané vitality.


9 – Poustevník

Poustevník
Poustevník

Poustevník uzavírá určitou etapu bytí a vývoje a ve své samotě nachází správnou cestu.

Poustevník má číslo 9, spojené s meditací, duchovním světem, myšlením a hledáním ve vlastním nitru. Musíme si jen dát pozor, abychom neztratili půdu pod nohama a tiše se nerozplynuli.

Na obrázku vidíte osamělého, starého muže, který vychází z hlubin temného lesa. Jednou rukou se opírá o hůl a v druhé drží lucernu, která ozařuje cestu a rozpouští stíny. Možná, že má za sebou něco nebezpečného, ale on se nebojí a jde stále vpřed a na své cestě může posvítit i dalším poutníkům.

Poustevník je silnou ochrannou kartou. Pokud si ho vytáhneme, upozorňuje nás, abychom více naslouchali vlastnímu nitru. Toho však lze dosáhnout pouze když se ztišíme a nenecháme se rušit vnějším světem. Někdy nás může nabádat, abychom se pozorně rozhlédli po pomocné ruce, která nás vyvede z tíživé situace.

Samota, kterou představuje, je většinou dobrovolná a jedinec ji vyhledává sám, protože cítí nutnost zastavit se a potřebu přemýšlet o dalším vývoji. Ten může být celkový, ale může se také týkat jen práce, vztahu nebo zdraví. Trváme-li tvrdohlavě na svém a nechceme opustit báječnou společnost a veškerý ruch, pak se může stát, že budeme do samoty uvrženi nemocí, či jinou událostí. Ve své osamělosti pak musíme přemýšlet o dosavadním životě, vybrat si z něj to podstatné a tomu se dále věnovat.

Poustevník nás může varovat před izolací, uzavřeností, násilným prosazováním pravdy, před vnucováním rad lidem, kteří o to nestojí, přehnanou skromností a neschopností přijmout přicházející zkoušky a změny.

Tato karta je astrologicky spojena se znamením Panny, pro které je typická analýza, inteligence, služba, trpělivost, skromnost. Také však pesimismus, nadměrná kritičnost, puntičkářství, nespokojenost a úzkostlivost. Má dokonale vyvinutý smysl pro detail a díky tomu nalezne sebemenší chybičku. Panna je posledním znamením první poloviny zvěrokruhu a musí pečlivě roztřídit vše, co vytvořila znamení předcházející. To dobré ponechá pro další vývoj a toho ostatního se zbaví.

Všeobecně – soustředění se na podstatné životní cíle, poznat pomíjivost – stáhnutí se, překonání strachu ze samoty a prožití cenné, osvobozující zkušenosti, kdy je člověk sám se sebou – nárůst zralosti, životní moudrosti, lehkosti, spokojenosti, odvahy a síly. Hledat a najít vnitřní světlo, osamělost, připravenost setkat se s vnitřními stíny, čas žně.

Vztahy – při hledání pravdy dojde ke sporům sama se sebou a s partnerem. Buď se tento vztah dostane do mnohem větší hloubky, nebo se zjistí, že už neodpovídá požadavkům, a rozpadne se – klidně být sám – ale též strach z osamělosti – velká nejistota.

Povolání – na cestě do sebe poznat skutečné vlastní potřeby – nalezení vlastního pravého povolání – změna pracovního místa – přehodnocení významu úspěchu, využití času, peněz, prestiže a uznání.

Krátké poselství
Ve své současné situaci je zvlášť důležité spojení se sebou samým. Už se dál nevyhýbej tomu, co se v tobě pohybuje. Využij čas samoty, aby ses hluboce vcítil a zaposlouchal do sebe. Nemáš-li ze sebe strach a všechno v sobě přijímáš a miluješ, tvůj strach ze života se rozpustí. Potom dokážeš být s druhými, aniž bys ztratil spojení se sebou.


10 – Kolo štěstí

Kolo štěstí přináší změnu, ale nedá se jednoznačně říci, že to bude změna dobrá, vše závisí na předchozím jednání.

Kolo štěstí
Kolo štěstí

Na kartě vidíte kolo, které je na jedné straně roztáčené a na druhé bržděné okřídleným démonem. Dole na kole visí dívka a druhá postava sedí na hoře. Měli bychom se rozhodně snažit, pokud se nás tato karta týká, dostat do pozice sedící postavy, ta totiž pochopila jak a proč se kolo otáčí a dokázala se z tohoto běhu vymanit. Ne nadarmo se Kolo štěstí také nazývá Kolo osudu či Karma.

Ve výkladu může tato karta naznačovat nový začátek, expanzi, nadcházející změnu, která je již rozeběhnutá a nedá se zastavit. Musíme vždy počítat s následky svých činů a štěstí si skutečně musíme zasloužit a také ho musíme umět včas rozpoznat a chytit za pačesy.

Někdy Kolo štěstí naznačuje, že jsme se dostali do situace, ve které nemůžeme nic dělat, protože již bylo rozhodnuto za nás a my jsme ve vleku událostí – vždy záleží na kartách ležících vedle. Další možností výkladu je například varování před přílišnou pasivitou, kdy dotyčný jen čeká, co přijde a nesnaží se nic ve svém životě změnit.

Negativním významem je nejen zmíněná pasivita, ale také nerozhodnost a pocity křivdy ve chvíli, kdy nechápeme smysl veškerého dění.

Astrologicky odpovídá Kolu štěstí Jupiter – planeta, které staří astrologové říkali Velké štěstí. Je spojen s expanzí, ideály, vírou, studiem a cestováním. V horoskopu poukazuje na místo, kde člověk hledá své štěstí, ale nemá zaručeno, že ho najde. Jupiter může také představovat pýchu, ješitnost a sklon k přehánění.

V mytologii je Jupiter spojen s olympským vládcem bohů i lidí – Diem. Zeus je popisován dost rozporuplně – na jedné straně má spoustu chyb, je hrubý, záludný a nevěrný a na druhé straně je moudrý, bdí nad řádem světa, zákony, smlouvami, pomáhá potřebným a dává dary.

Všeobecně – neočekávaná šťastná událost – pocit, že se věci nedají ovlivnit – doba pulzujícího života, která s sebou přináší změny – nový začátek, důležitý průlom – další rozvoj na základě vědomého přijetí osudu – „Každý svého štěstí strůjcem!“ – ale též neštěstí a rezignace – cítit se bezmocně a vlečen událostmi.

Vztahy – šťastný obrat v již existujícím vztahu – nalezení nového, velkého štěstí v lásce – vhled do vrtkavosti štěstí vede k moudrosti a klidu – ale též rána osudu – být zdrcen vahou nezadržitelných událostí – setkání s životním druhem.

Povolání – otevřené oči umožní objevit vhodné pracovní možnosti, které vedou k potěšitelným změnám – najít svůj životníúkol – ale též nezdary (kolo točící se opačně) jako příležitost poznat své vlastní skutečné schopnosti a pustit se novým směrem.

Krátké poselství
Ve tvém životě nastává šťastný obrat. Přišel čas pro velké rozšíření. Můžeš a musíš nechat být všechno, co tě dosud omezovalo nebo stísňovalo. Připrav se na nový začátek, slibující štěstí.

Pages: 1 2

Autor:11. září 2009 09:46