Tarot keltských draků – použití

Dračí tarot > Tarot keltských draků – použití
keltsti_draci_uvod

Tarot Keltských Draků lze používat jako každý jiný tarotový soubor, který je úzce spojen s tradičními metodami vyobrazení tarotových symbolů…
Draci jsou jedněmi z nejlepších pomocníků při magii. Mohou být dobrými přáteli, silnými ochránci i moudrými učiteli…

Dračí tarot – Jak s ním pracovat

draci_tarot

Sada tarotu Keltských Draků je číslována klasicky, pořadí je zcela totožné s tím, které příznivci jakéhokoli jiného tarotu znají. Jediný rozdíl je v tom, že Hole se spojují s elementem Vzduchu a Meče s elementem Ohně. Tato asociace dává větší smysl než opačná, neboť Hole jsou primárně rituální nástroj a Meče jsou nástrojem energie a činu. Tato myšlenka není nová. A jsou ještě jiné názvy dvou karet Velkých arkán, karta 5 je v Dračím tarotu pojmenována jako Velekněz (jinde Hierofant) a karta 15 Okovy (jinde Ďábel). Tarot Keltských draků může být použit při magii i meditačních cvičení.

Karty Malých arkán představují detaily ke každému kroku v každém životním cyklu. Mohou doplňovat význam sousedících karet Velkých arkán ve výkladu. Když se podíváme na karty Velkých arkán, jako na velká města na mapě, pak jsou karty Malých arkán jako cesty, které vedou z jednoho města do druhého.

DRAČÍ MAGIE

Během historie zaznamenala téměř každá kultura příběhy o dracích. Draci jsou známí, v té či oné formě, po celém světě. Mytologie, lidové kultury, zvyky a legendy jsou plné zkazek o těchto stvořeních a jejich spojení s lidmi. Bohužel se o těchto krásných astrálních bytostech v posledních fázích evropské kultury nemluvilo příliš pravdivě nebo vlídně.

dragon_bedtimetales

Draci jsou jedněmi z nejlepších pomocníků při magii, které by si člověk, provádějící čarodějnická sezení, mohl přát. Mohou být dobrými přáteli, silnými ochránci a moudrými učiteli, pokud je člověk ochotný jim dát čas a vynaložit úsilí, aby se s nimi mohl seznámit.

Jsou ale draci skuteční? Jelikož nežijí ve fyzickém rozměru, nemohou vědci tato stvoření chytit a prozkoumat. Proto nejsou pro mnoho lidí „skuteční“. Kouzelníci a milovníci draků nepociťují potřebu postavit svá přesvědčení na takzvaných vědeckých „faktech“, neboť se, stejně jako ostatní jasnozřiví lidé, zaměřují na jiné oblasti, než je magie. Vědí, jak dosáhnout, přivést a najít pomoc a informace z astrálních rovin, a vědí tedy z první ruky, že draci a další nezvyklá stvoření doopravdy existují.

Neexistuje jen jediný stručný popis draků, ale je tu několik společných rysů tohoto druhu: chrlí oheň a pohybují se vzduchem. Stará učení říkají, že draci mohou mít dvě nebo čtyři nohy nebo vůbec žádné. Mohou mít pár křídel nebo být bezkřídlí. Chrlí oheň a vydechují kouř a mají na těle šupiny. Draci se dožívají vysokého věku a jsou velice moudří.

I když lze o dracích mluvit jako o samostatném druhu, existuje v dračím společenství mnoho poddruhů a rodin. Dračí druh se dělí na mnoho rodin, které žijí v různých částech světa. Tyto rodiny jsou dále rozděleny do spousty poddruhů, jako jsou například: Draci hor, lesů, ohně, moří a vod, elementů, větru, bouřky, počasí, sopek, ohně, chaosu, světla a pouští. Každý druh draků je přitahován jistým typem barev a kamenů, kterými je můžeme přizvat na pomoc při kouzlení.

Jedna rodina s podobnými rysy byla objevena v Evropě, zejména v severním Německu, Skandinávii a na ostrovech Severního Atlantiku. Tito draci měli většinou silné tělo a velká křídla. Některé popisy zmiňují čtyři nohy, zatímco další o nohách vůbec 111nemluví. Tradice říkají, že Fafnir, lstivý drak, který střežil poklad a byl skolen skandinávským hrdinou Sigurdem, bylo stvoření podobající se hadu s kouzelnou krví.

Druhá, mírně odlišná rodina, žila ve Francii, Itálii a Španělsku. Tito draci byli menší, než draci ze severu. Podle lidových pověstí byli tito draci o něco větší, než kůň a vyhýbali se lidem.

Třetí rodina se skládala z klasických čtyřnohých draků, Wyvernů (dvounohých draků) a Wormů (beznohých draků). Osídlovali Irsko a Britské ostrovy. Do raného středověku se ve Skotsku a Anglii objevovaly zprávy o častých letech draků. Keltské příběhy vyprávějí o Konchobarovi a Finnovi MacCumhaillovi Irském, kteří se oba stýkali s různými druhy draků.

Čtvrtá rodina osídlila Řecko, Malou Asii, jižní Rusko a severní Afriku; v těchto oblastech byli běžní draci s mnoha hlavami. Řecké legendy mluví jak o Herkulovi a Jasonovi, kteří zabili sedmihlavou saň, zatímco Perseus ochránil Andromedu před velkým Mořským drakem.

Celý americký a australský kontinent byl řídce osídlen pátou skupinou, která byla malá, co do velikosti i do počtu. Američtí, mexičtí a australští draci neměli křídla, ale využívali pro let balancování na magnetickém poli Země a větry. Nejznámějším drakem byl Opeřený had, znázorňovaný na aztéckých a mayských chrámech.

Šestou rodinu tvoří Východní draci, kteří žili v Číně, Asii a Indonésii. Východní draci dštili oheň jen zřídka a na většině území byli k lidem benevolentnější, než draci Západní. Přestože neměli křídla, pohybovali se lehce vzduchem. Měli dlouhé, hadovité tělo, čtyři nohy a ocas podobající se hadímu. Císařští draci měli na nohou pět drápů, zatímco draci nižších kategorií pouze tři nebo čtyři.

dragon_ritualProč by někdo chtěl přijít do styku s draky? Draci mají kontrolu nad hlubšími toky elementární energie, kterou lidé obvykle nevnímají. Jsou vždy nějakým způsobem spojeni s různými formami čtyř Elementů. Draci jsou velmi mocní pomocníci při čarování a magii.

Kvůli své dávné moudrosti jsou draci oceňováni jako pomocníci u jakéhokoli druhu věštění, jako například u vykládání karet. Draky, jak se zdá, tarot a ostatní divinační pomůcky doslova fascinují.

Pokud chcete Dračí tarot brát jako pomůcku pro vykládání, pak je můžete jednoduše používat jen tímto způsobem. Avšak chcete-li hlouběji proniknout do dračí síly, pak vám tyto karty stejně dobře pomohou i na této cestě.

Podle starých tvůrců map bylo každé neznámé území popsáno „zde jsou draci“. Tarot i magie mají mnoho nezmapovaných míst. Nejenže tam uvidíte čekat draky, ale také zjistíte, jak vám tato neobyčejná stvoření mohou být nápomocná, pokud jim dáte příležitost.

Autor:3. dubna 2009 18:00