Pomoc andělů v materiálním světě

Andělská magie, Léčení s anděly > Pomoc andělů v materiálním světě

Pomoc andělů v materiálním světě

Pokud něco potřebujete, prosím neváhejte zavolat nás na pomoc. Odevzdejte nám jakoukoli situaci, která vás trápí a my vám pomůžeme…

materiální svět

Často dostávám otázku, zda je v pořádku žádat anděly o pomoc s materiálními záležitostmi. „Můžu je požádat o parkovací místo?“ Plýtvám jejich časem, když je žádám o pomoc s něčím, co bych mohl klidně udělat sám?“ a „Co když se Bůh urazí, když ho požádám o nějaké hmotné statky nebo podobné podružnosti?“ Tyto věty, které běžně slýchám, vyjadřují obavy, jež nám pak brání žádat o pomoc. Andělé mě opakovaně ujišťují, že „je jedno, o co se jedná“. Bůh a andělé „netřídí“ lidi jako doktoři, kteří musí rozhodnout, koho ošetřit nejdříve. Pro Boha ani anděly neplatí žádná časová a prostorová omezení, takže mohou všem pomáhat zároveň.

Boží vůlí rovněž je, aby nám andělé pomohli naplnit poslání našeho vyššího já. Bůh a andělé vědí, že pokud jsou naše mysl a program přeplněny starostmi, obavami a strachem z materiálního nedostatku, nezbývá nám času ani energie naplňovat naše poslání.

Neznamená to, že andělé jsou tu od toho, aby nám pomohli dosáhnout životního stylu bohatých a slavných, chtějí jen odlehčit naší mysli, a tím nás osvobodit. Vědí také, že občas používáme hmotné věci k marnění času. Já tomu říkám taktika odkladu. Myslím tím jakoukoli činnost, která odvádí pozornost od naplňování našeho poslání.

Andělé se tedy snášejí na zemi, aby utišili naše přehnané starosti s materiálními záležitostmi a předměty. Prosím nevykládejte si to špatně. Nezachraňují nás před naší vlastní nezodpovědností. Kdyby tomu tak bylo, nikdy bychom nevyrostli a nepoučili se. Bůh a andělé chtějí, abychom věděli toto:

„Pokud něco potřebujete, prosím neváhejte zavolat nás na pomoc. Odevzdejte nám jakoukoli situaci, která vás trápí a narušuje váš duševní klid. Slibujeme, že vám poskytneme útěchu a ovlivníme materiální svět tak, aby vás ve vaší současné situaci podpořil. Dovolte nám, abychom vás zavedli domů.“

Domovem přitom myslí nebe na zemi – náš přirozený stav, v němž jsou všechny naše materiální potřeby uspokojovány v Božském řádu, zatímco my se soustředíme pouze na to, abychom svými přirozenými vlohami a zájmy prospívali světu.

Usnadnit si život

Když pracujete s anděly, může se stát, že vám jako jeden z prvních „úkolů“ zadají úklid vašeho domu, kanceláře nebo auta. Andělé říkají, že nás majetek zatěžuje a že se příliš upínáme na to, abychom ho získávali a schraňovali.

Pokud máte poslední dobou pocit, že je načase darovat nebo odložit nepotřebné věci, považujte tento odstavec za další potvrzení. Z energetického hlediska bude prostředí, ve kterém bydlíte a pracujete, působit bez nadbytečných předmětů mnohem čistěji a efektivněji.

Jednoduchá zásada zní vyhodit všechny věci, které jste v uplynulých dvou letech nepoužili. Většina azylových domů a center pro bezdomovce ráda přijme vaše odložené věci. Věnujete-li sobotní odpoledne pořádnému úklidu, budete se cítit báječně.

Tím, že se zbavujete přebytečných předmětů, automaticky vyvoláváte Duchovní zákon dávání a přijímání. Znamená to, že k vám budou přicházet nové předměty, a bude záležet jen na vás, zda pouze nahradíte staré harampádí novým. Skvělé je udržovat koloběh tím, že se každý den něčeho vzdáme.

Energie vašeho majetku

Až se zbavíte věcmateriální světí, které nepoužíváte, budete se cítit lehčí a výkonnější. Poté vám andělé pomohou očistit energii v místnostech či domech.

Kirlianovy fotografie dokazují, že hmotné věci jsou ovlivňovány myšlenkami lidí, kteří se pohybují v jejich blízkosti. Jedna sada pozoruhodných Kirlianových fotografií zachycovala minci dotýkanou člověkem, který schválně prožíval různé emoce.

Mince byla vyfotografována poté, kdy ji svíral a myslel na něco zlého. Stejná mince pak byla vyfotografována ve chvíli, kdy myšlenky pokusné osoby prostupovala láska.

Další fotografie zachytila minci poté, co byly myšlenky člověka, který ji držel, plné strachu. Každá z fotografií ukazuje podstatnou změnu ve velikosti, tvaru a barvě „aury“ neboíli energetického pole obklopujícího minci.

Kirlianova fotografie je kontroverzní obor a vědci se nemohou přesně shodnout na tom, „co“ vlastně zachycuje. Tyto snímky nicméně dokumentují významný posun, který nastane v důsledku působení myšlenek člověka, jenž objekt držel.

Předměty skutečně mají tendenci uchovávat otisky dominantních myšlenek a pocitů svých majitelů. Z tohoto důvodu nikdy nenakupuji ve výprodejích zabaveného zboží. Vím totiž, že si předměty uchovávají energii emocionální bolesti, kterou majitel obchodu cítil, i jeho pohled na peníze. Raději zaplatím plnou cenu za věc, na které ulpěl optimismus majitele prosperujícího obchodu.

Psychometrie

Když učím své klienty, jak provádět andělská sezení, často začínám tím, že je vybídnu, aby vytvořili dvojice a posadili se proti sobě. Poté požádám partnery, aby si navzájem vyměnili nějaký kovový předmět, například prsten nebo hodinky. Držíte-li totiž kovovou věc patřící určitému člověku, budete snadněji přijímat dojmy a vzkazy od jeho strážných andělů. Této metodě se říká psychometrie.

Můžete si to vyzkoušet sami – vezměte něčí klíče, hodinky nebo prsten do té ruky, kterou obvykle nepíšete. To je vaše přijímající ruka, neboť vstřebává energii. Ruka, kterou píšete, je vaší vysílající rukou, která energii vydává.

Držte tedy předmět ve své přijímající ruce, zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte. Soustřeďte se na svůj záměr mluvit se svými strážnými anděly a se strážnými anděly vašeho partnera. Pokládejte těmto andělům jakékoli otázky, například: „Co byste chtěli, abych věděl o (doplňte křestní jméno dotyčného?“) nebo „Jaký vzkaz mu mám doručit?“ Případně další konkrétní otázky.

Poté se zhluboka nadechněte a zaměřte se na veškeré dojmy, které k vám přicházejí: pocity, duševní obrazy, myšlenky nebo slova. Pokud je druhá osoba s vámi, začněte jí o svých dojmech vyprávět. Zatímco budete mluvit, obdržíte další vzkazy. Toto je základní metoda k poskytování andělského sezení, se kterou většina lidí uspěje hned napoprvé nebo podruhé.

Čištění vašeho prostoru

angelsTak jako k nám promlouvají předměty, mluví k nám i prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme nebo řídíme. Zdi, podlahy a nábytek si uchovávají energii postojů, které zastáváme nejčastěji. Pokud jsme tedy my nebo členové naší rodiny obvykle mírumilovně naladěni, bude náš dům odrážet tuto pohodu. Bude připomínat svatostánek, což zaznamená a ocení každý, kdo k vám vstoupí.

Pokud jste ale vy nebo lidé, kteří s vámi žijí, propadli hádkám či obavám, bude energie vašeho domova odrážet ozvěnu těchto problémů. Tak jako nábytek, zdi a koberce absorbují zápach kouře, ulpívá na nich i psychický stres.

Váš domov, kancelář nebo auto tedy může uchovávat energetické otisky všech lidí, kteří se v nich kdy ocitli. Váš dům tak mohl například absorbovat negativní energii lidí, kteří v něm bydleli před vámi. Naštěstí můžete svůj domov i auto očistit a andělé vám v tom rádi pomohou.

Zde je několik způsobů, jak očistit jakékoli místo, ať už je to váš domov, auto, obchod nebo kancelář:

  1. Vymalujte
  2. Vyměňte koberce
  3. Vyčistěte koberce
  4. Provoňte prostor šalvějí (je k dostání též v podobě vonných tyčinek nebo esencí) Zapalte tyčinku a procházejte s ní po místnosti, aby se kouř rozšířil po celém prostoru.
  5. Umístěte mělkou misku se slanou vodou nebo francovkou doprostřed každého pokoje, který chcete očistit.
  6. Do středu každého pokoje umístěte křišťál. Nezapomeňte kámen nejprve zbavit staré energie tím, že jej nejméně na čtyři hodiny položíte na sluneční nebo měsíční světlo.
  7. Požádejte archanděla Michaela a jeho pomocníky, známé jako „skupina milosti,“ aby daný prostor zaštítili. Michael spolu s anděly zbaví váš dům, kancelář, obchod nebo vůz jakékoli negativní energie.

_______________________________________________________

Zdroj: kniha Léčení s Anděly od Doreen Virtue. Vydalo nakladatelství Synergie.
ISBN: 978-80-86099-98-9 EAN: 9788086099989

Autor:25. května 2010 11:47