Meditace s draky

Dračí tarot > Meditace s draky
meditace-crop

Meditace je cenným nástrojem jak v magii, tak při uvolnění napětí či astrálním cestování.Toto duchovní cvičení přestává být složité, jakmile dokážete chvilku nehnutě sedět.

Dračí tarot – meditace, relaxační techniky

MEDITACE

meditace

Meditace je cenným nástrojem jak v magii, tak při uvolnění napětí či astrálním cestování. Toto duchovní cvičení přestává být složité, jakmile dokážete chvil- ku nehnutě sedět.

V následujícím textu najdete jednoduché pokyny, jak se z relaxace dostat do meditace, a také krátké, vedené meditace, které vám pomohou objevovat síly dračí energie a setkat se s těmito úžasnými bytostmi.

Nadšeným kouzelníkům a hledajícím je cesta do jiných úrovní existence důvěrně známá; vždy cítí, že se tam ještě nedozvěděli vše. Kouzelník se na cestu do Jiného světa vydává s vědomím, že není první ani poslední, kdo po ní kráčí. Je motivován vnitřní touhou po růstu na všech úrovních svého bytí.

Zkušenosti nabyté během meditace vám mohou pomoci změnit život, zlepšit náladu a poskytnout vám nové názory a cíle. Stává se jen málokdy, že se meditující člověk vrátí z tohoto stavu bez jediného zážitku. Čím více energie, disciplíny a času meditaci věnujete, tím více budete odměněni.

Pokud s meditací začínáte, nebo si myslíte, že přemýšlení o tom, kam se chcete dostat vám bude na překážku, namluvte si meditaci na kazetu. Mluvte pomalu; na vhodných místech se odmlčte, abyste měli dostatek času sami prozkoumat, co se kolem vás děje. Je také užitečné si na začátek kazety nahrát i předchozí relaxační techniky a poté pokračovat řízenou meditací. Nezapomeňte na část, kde se zbavujete všeho, co vás ruší a obtěžuje. Není dobré vnášet do meditace negativní vibrace.

K meditaci se posaďte do pohodlného křesla v místě, kde nebudete rušeni. Vypněte telefon, protože může v hluboké meditaci způsobit značný šok. Tichá meditační hudba může pomoci překrýt rušivý hluk.

Před meditací je také vhodné si vytáhnout jednu kartu a soustředit se na ní. Příklady používaných karet najdete u každé meditace. Prohlédněte si tyto karty a přemýšlejte o jejich symbolice. Pomohou vašemu podvědomí, aby vneslo do meditace to, co vám pomůže.

RELAXAČNÍ TECHNIKY

Každou meditaci začínejte uvolněním těla. Začněte u nohou a skončete u hlavy. Každé části těla mentálně přikažte, aby se uvolnila. Nezabývejte se tím, jestli je daná část skutečně uvolněná, předpokládejte, že se uvolnila, a posuňte se dále. Při uvolňování těla zjistíte, že se vaše vědomí posouvá spolu s relaxací směrem nahoru. Více času věnujte ramenům, krku a hrdlu, protože tyto budou nejvíce napjaté. Až budete uvolňovat temeno, vaše vědomí se automaticky posune do oblasti nad vaší hlavou. V tomto bodě jste připraveni na astrální cestování. Kdykoli budete chtít ukončit meditaci, stačí pomyslet na své fyzické tělo a okamžitě se do něj vrátíte. V meditaci nemůžete nikdy uvíznout.

Nejdříve se vizualizujte nebo „ciťte“ obklopeni zářným světlem. Pomalu jej vdechujte. Toto světlo se během meditace bude pohybovat s vámi a bude vám sloužit jako ochranná duchovní vrstva. Pak si představte, jak stojíte na mostu, klenoucím se přes jezero nebo řeku. Vezměte všechny negativní zážitky a lidi, kteří vám způsobují starosti, a shoďte je do vody. Tento akt zabezpečí, že se „nezanesete“ negativními emocemi.

Tyto kroky jsou nezbytné k tomu, abyste zažili pozitivní a přínosnou meditaci, tak je nezapomeňte stále používat.

SETKÁNÍ S OSOBNÍM DRAKEM

Karty k prostudování:Eso Holí, Eso Mečů, Eso Pohárů a Eso Pentaklů.

dragon-lakeZačněte relaxačními technikami. Až skončíte, představte si, jak jste obklopeni světlem. Pak upusťte všechny své problémy do jezera nebo řeky.

Ocitnete se na vrcholku hory. V dálce na druhé straně vidíte vulkán, chrlící z kráteru lávu a oheň. Otočíte se a díváte se dolů před sebe. Obrovské lesy se třpytí světle modrými jezery a klikatícími se řekami. Na obzoru se vlní oceán. Vzhlédnete k obloze a vidíte, jak sluneční světlo protíná bouřkové mraky valící se přes pohoří, a osvětluje hory a lesy.

Najednou si v okolní krajině uvědomíte přítomnost různých druhů draků. Tmaví draci Chaosu se vlní a vnikají do bouřkových mraků, bílí draci Světla létají nahoru a dolů po slunečních paprscích. Zemští draci se plazí pod tlustým kobercem korun stromů. Ohňoví draci všech velikostí si hrají v páře a žáru sopky. Každé jezero nebo řeka jsou domovem Vodních draků, stejně tak, jako vzdálený oceán. Draci pouště a suchých oblastí zase vyhledávají horké duny. Dokážete pocítit rozdílnou energii a moc každého z draků, který vás osloví.

Roztáhněte ruce a v duchu zavolejte draka, který vás přitahuje. Během okamžiku sedíte vedle něj. Bezpečně a beze strachu procházejte jeho domovem. Drak k vám promlouvá a říká vám rady, jak zlepšit váš život na všech úrovních. Když skončíte, můžete se vrátit do těla nebo na vrcholek hory navštívit dalšího draka. Kdykoli by vám s nějakým drakem nebylo dobře, můžete návštěvu ukončit. Až budete chtít meditaci ukončit, pomyslete na své fyzické tělo.

Když se vrátíte do svého fyzického těla, několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uzemnili. Otevřete oči. Jste úplně zpět ve fyzické rovině všemi částmi své bytosti.

DRAK ZMĚN

Karty k prostudování:Kolo, Mág a Císařovna.

dragon-s-dreamZačněte relaxačními technikami. Až skončíte, představte si sami sebe obklopené světlem. Pak odhoďte všechny své problémy do jezera nebo do řeky.

Stojíte na břehu velkého jezera. Slunce zapadá a zbarvuje oblohu do červena, žluta a purpurova. Voda vám lehce omývá nohy. Celý břeh je porostlý rákosím. Ve stromech nad vámi zpívají ptáci. Nad hladinou poletují vážky a jejich křídla se nádherně třpytí všemi barvami. Všímáte si, že voda je daleko temnější uprostřed jezera, kde je větší hloubka.

Zatímco stojíte a pozorujete okolí, v jezeře začne něco bublat a blíží se to ke břehu, směrem k vám. Z jezera se vynoří obrovský drak. Jeho šupiny září stříbrně modrým leskem. Jeho veliké zlaté oči jsou plné moudrosti. Kolem krku má stříbrný řetěz.

„Hledáš mou pomoc k uskutečnění změn?“ zeptá se drak. Když odpovíte „ano“, drak vám pomůže dostat se na jeho záda. „Ochráním tě svým kouzlem,“ řekne. „Pod vodou budeš dýchat stejně snadno, jako dýcháš vzduch.“

Když se drak noří do hlubin jezera, držíte se jeho stříbrného řetězu. Nemáte strach. Skrze vodní rostliny, pohupující se ve vodní brázdě za drakem, pozorujete kolem plovoucí ryby. Zanedlouho před sebou uvidíte velký podvodní hrad.

Drak vpluje do hradu a vy zjistíte, že voda končí u jeho velkých dveří. Sestoupíte dolů a následujete draka do široké, dlouhé chodby. Za chvilku dojdete k velkému zrcadlu, zavěšenému na kamenné stěně.

„Ukaž mi jednu věc, kterou chceš změnit,“ řekne drak. Podíváte se do zrcadla a uvidíte v něm něco ze svého života, co si přejete změnit. Uvidíte tu událost, či problémy tak, jaké nyní ve skutečnosti jsou.

„Teď ty a já použijeme kouzelnou sílu a provedeme změny.“ Drak vás vezme za ruku a společně přetvoříte událost nebo problém do pozitivnější podoby. Pokud se událost nebo problém zcela nezmění, zeptejte se draka, co musíte udělat, aby se ještě více změnil. Pozorně poslouchejte, co vám drak říká.

Chcete-li vykonat ještě další změny, jděte dále chodbou k dalšímu zrcadlu a zopakujte znovu magický rituál. Až skončíte, můžete si ještě s drakem popovídat.

Kdykoli se nebudete cítit dobře, můžete návštěvu ukončit. Když budete chtít ukončit meditaci, pomyslete na své fyzické tělo. Až budete znovu ve svém fyzickém těle, několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uzemnili. Otevřete oči. Jste zpět ve fyzické rovině.

LET NA DRAKOVI

Karty k prostudování: Král Holí, Král Mečů, Král Pohárů, Král Pentaklů.

dragon_cesta Začněte relaxačními technikami. Až skončíte, představte si, že jste obklopeni světlem. Pak upusťte všechny své problémy do jezera nebo do řeky.

Zavřete oči a představte si, jak sedíte obkročmo na zádech velkého tmavého draka. Drak rychle letí nocí a vydechuje dým a oheň. Cítíte, jak kolem vás sviští vítr, ale vy se ničeho nebojíte. Drak nikdy nedopustí, aby se vám něco stalo.

Drak vás požádá, abyste vyjmenovali své problémy a události, které vás stresují nebo bolí. Všechno s ním proberte. Pamatujte, že nesmíte nikomu chtít ublížit. Odstranění nebo zmírnění negativních událostí se samo postará o lidi, kteří vám působí potíže, aniž byste je jmenovali.

Drak se vás zeptá, jestli chcete tyto problémy odstranit. Odpovíte-li ne, drak vás vrátí do fyzického těla nebo vás sveze překrásnými místy. Řeknete-li ano, drak se ponoří do problémů, rozptýlí je a spálí na prach. S uvědoměním, že jste nyní volní, můžete zažít velké vzrušení a radost. Až bude drak hotov, můžete s ním dále rozmlouvat nebo se vrátit do fyzického těla a ukončit meditaci.

Až budete znovu ve svém fyzickém těle, několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se uzemnili. Otevřete oči. Jste zpět ve fyzické rovině. Pocítíte v sobě moc draka. Pomyslete si, že dokážete překonat všechny překážky.

Autor:2. dubna 2009 18:17