Delfíni

Delfíni

Delfín je krásný a inteligentní tvor. Pro antické Řeky byl symbolem svobody, volnosti a štěstí. Často delfíny zobrazovali ve svých uměleckých dílech. V řecké mytologii je delfín zasvěcený bohyni lásky Afrodité a…

Delfín je krásný a inteligentní tvor. Pro antické Řeky byl symbolem svobody, volnosti a štěstí. Často delfíny zobrazovali ve svých uměleckých dílech. V řecké mytologii je delfín zasvěcený bohyni lásky Afrodité a bohu slunce Apollonovi.

Z dob antických se traduje, že delfín má souvislost s ,,pupkem světa“, řeckými Delfami, které byly pojmenovány podle delfína, tvora zasvěceného slunečnímu bohu Apollónovi – v této souvislosti si připomeňme, že právě delfín přivedl do Delf kněze z Kréty, aby zde založili chrám.

Pro svou vysoce vyvinutou mozkovou činnost jsou delfíni podle nejnovějších výzkumů řazeni svou inteligencí hned za člověka a jsou objektem soustavných vědeckých studií. Mozek delfínů je neobyčejně velký, byť to není nejdůležitější kriterium pro inteligenci. Delfíni skákaví mají mozek dokonce větší než člověk. Ale právě v těch kritériích, která jsou pro inteligenci určující, tedy co do členitosti mozku, množství závitů a poměru velikosti mozku k celkové velikosti tvora, se mozek delfínů nejvíce blíží mozku člověka (lidský mozek představuje přibližně 2,1 % jeho hmotnosti, u delfína je to 1,17 %, kdežto u primátů jen 0,7 %).

Delfín má mnoho společného s člověkem a je třeba přiznat, že v některých ohledech člověka i převyšuje, a to především určitou „morální převahou“. Delfíni nevedou vzájemné války, nezabíjejí bez příčiny, neničí své životní prostředí. Vztahy uvnitř jejich společenství jim mohou lidé jen závidět. Delfíni mezi sebou neustále komunikují, dotýkají se, hrají si společně a dovádějí jako děti. Ochotně přijímají do svého společenství každého cizího delfína, kterému bez zábran dopřávají možnost účasti na společném lovu. Poskytují si pomoc nejen při lovu, ale i při jakémkoliv nebezpečí nebo zranění. Na volání zraněného delfína o pomoc se dostaví nejdřív několik delfínů, pečují o něj a pomáhají mu, mimo jiné jej nadnášejí a posunují ke hladině, aby se mohl nadýchnout. V případě zranění se snaží poskytnout pomoc i úplně jinému živočichu mimo přirozenou pospolitost delfínů.

Člověku jsou delfíni vždy přítelem, ochotným mu pomoci v případě nebezpečí nebo ohrožení či zranění. Bohužel však lidé neoplácejí delfínům vždy dobrým. V některých oblastech lidé dokonce záměrně loví delfíny pro jejich chutné maso, nebo je zabíjejí jako konkurenty v rybolovu.

Podle Feng Shui, soška delfína přináší štěstí. Je také skvělým symbolem přátelství, pomoci, moudrosti, kreativity a harmonie, pár delfínů symbolizuje ideální partnerství a lásku – pomáhají partnerství posílit.

Nejvhodnější umístění – do oblasti Rodina (Východ), Kreativita (Západ), Pomocníků (Severozápad), pár delfínů – oblast Partnerství (Jihozápad).

Delfín, nošený u sebe jako talisman, napomáhá k pozitivnímu myšlení a harmonii ve vztazích.

(část textu převzata z: http://www.chorvatsko.cz/tema/delfini2.html)

separator01

separator01

Autor:27. května 2010 22:59