Číselné kombinace andělských vzkazů

Číselné kombinace > Číselné kombinace andělských vzkazů
číselné kombinace

Andělské vzkazy skrze poselství čísel

Andělé dělají, co mohou, aby upoutali naši pozornost a navázali s námi kontakt. My však často podceňujeme znamení, která nám dávají, a považujeme je za pouhé náhody nebo výplody vlastní fantazie.

Často nám svá poselství často sdělují prostřednictvím číselných řad. Dělají to dvěma způsoby. Buď vám jemně zašeptají do ucha, takže zvednete oči právě v čas, abyste zaznamenali čas na hodinách nebo telefonní číslo na bilboardu. Andělé doufají, že si uvědomíte, že stejnou číselnou řadu vidíte už poněkolikáté.

Andělské vzkazy často obsahují kombinace dvou nebo více čísel. Zde jsou základní významy trojmístných kombinací dvou čísel. Pokud se ve vašich vzkazech vyskytují tři nebo více čísel, spojte dohromady výklady příslušných číselných kombinací. Když například opakované zaznamenáte číselnou řadu 312, použijte výklad číselné kombinace 3 a 1 plus kombinace 1 a 2. Nebo, cítíte-li se k tomu naváděni, můžete čísla sečíst. Sčítejte všechna další čísla tak dlouho, až vám zůstane jen jedno jediné číslo. Poté si najděte jeho význam v předchozím seznamu číselných řad, které obsahují vždy tři stejná čísla.

_______________________________________________________

Zdroj: kniha Andělská čísla od Doreen Virtue. Vydalo nakladatelství Synergie.

Autor:11. března 2010 01:54