Andělské afirmace

Léčení s anděly > Andělské afirmace

Andělské afirmace

Abychom si pozvedli své sebevědomí a svou sebelásku, můžeme si každý den opakovat některé andělské afirmace…

Afirmace

Abychom si pozvedli své sebevědomí a svou sebelásku, můžeme si každý den opakovat tyto afirmace. Můžeme si je také namluvit na kazetu a každý den si je pouštět, nebo napsat na lísteček a nalepit si je někam, kde je budeme mít stále na očích.

separator01

Právě teď mě obklopují andělé.
Andělé mě zahřívají a prosvěcují Božskou láskou.
Přijímám tuto lásku od Boha a andělů.
Zasloužím si lásku.
Zasloužím si štěstí.
Zasloužím si zdraví.
Zasloužím si pomoc od nebes a tímto ji přijímám.
Přivolávám Boha a anděly, aby mi pomáhali a vedli mě.
Naslouchám svému vnitřnímu hlasu i pocitům.
Můj vnitřní hlas a pocity jsou vedením od Boha a andělů.
Nic jiného než toto vedení nepotřebuji.
Následuji své vedení a naprosto mu věřím.
Vím, že Bůh a andělé mě milují a právě teď mě vedou.
Přijímám andělskou lásku.
Přijímám lásku.
Miluji.
Jsem láska.
Rozdávám lásku.
Jsem velmi milován/a.
Všichni mě milují.
Miluji všechny.
Odpouštím všem.
Odpouštím sám sobě.
Posílám Božskou lásku všem, které potkávám.
Pečlivě hlídám své myšlenky a toleruji jen ty pozitivní a láskyplné.
Ve světě je spousta lásky.
Je jí dost pro všechny.
Mám hojnost všeho.
Přitahuji do svého života nádherné, milující lidi.
Spolu s anděly vítáme nové příležitosti, jak sloužit světu.
Neustále jsem odměňován/a.
Můj život je harmonický a poklidný.
Jsem klidný/á.
Zářím.
Jsem plný/á radosti.

separator01

_______________________________________________________

Zdroj: kniha Léčení s Anděly od Doreen Virtue. Vydalo nakladatelství Synergie.
ISBN: 978-80-86099-98-9 EAN: 9788086099989

Autor:25. května 2010 13:01