Vtělení andělé, elementálové, nové duše a hvězdní lidé

Léčení s anděly > Vtělení andělé, elementálové, nové duše a hvězdní lidé
nové duše

Vtělení andělé, elementálové, hvězdní lidé

Pro mě je andělem kdokoli, kdo se jako anděl chová. Z tohoto hlediska je čas o času vtěleným andělem každý. S přelomem tisíciletí přicházeli na Zemi lidé ze všech koutů vesmíru…

nové dušeČasto se mně lidé ptají, zda se andělé někdy inkarnují do lidské podoby. Odpověď je bezesporu ano. O této skutečnosti je zmínka i v Izraelitech 13:2: „Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly.“ Jinými slovy, možná jste se už setkali s anděly, kteří vypadali jako lidé, a vůbec jste netušili, že se jedná o nebeská stvoření. Vy sami jste možná vtělenými anděly a nevíte o tom.

Pro mě je andělem kdokoli, kdo se jako anděl chová. Z tohoto hlediska je čas o času vtěleným andělem každý. S přelomem tisíciletí přicházeli na Zemi lidé ze všech koutů vesmíru.

Ve své soukromé praxi duchovní poradkyně jsem poznala spoustu lidí, kteří nepocházeli ze Země. Zjistila jsem, že na této planetě žije v současné době mnoho vtělených vesmírných bytostí, andělů, elementálů a nových duší.

V konečném účtování jsme všichni jedním – jsem jedním s Bohem, s ostatními lidmi, s anděly, nanebevzatými mistry. Každý z nás si uvnitř nese stejný Božský paprsek Božího světla. Jako listy vyrůstající z jednoho stromu jsme i my napojeni na stejný zdroj a navzájem se ovlivňujeme.

V tomto iluzorním světě se ale zdáme být oddělenými bytostmi a svými vnějšími rysy se od sebe odlišujeme. Například ti, kdo se narodili jako muži, mají energii odlišnou ve srovnání s osobami ženského pohlaví.

Existují rovněž odlišné vlnové délky energií závisející na stylu vašeho života. Například ti, kdo se narodili jako muži, mají energii odlišnou ve srovnání s osobami ženského pohlaví.

Existují rovněž odlišné vlnové délky energií závisející na stylu vašeho života. Například člověk, který tráví většinu času po barech a popíjí alkohol, bude mít jiný výraz a energii než ten, který tráví život převážně modlitbou a meditací. Vaše energie je ovlivněna místy, v nichž se pohybujete, lidmi, se kterými se stýkáte a myšlenkami, kterými se nejčastěji zaobíráte.angel

Stejně tak existují duše, které se ve většině svých životů „ protloukaly“ v různých typech inkarnací a bydlišť. Ne každé dítko Boží se na Zemi inkarnuje do podoby člověka. Některé bytosti si vybírají život na jiných planetách a v jiných dimenzích. Pokud na těchto místech prožily několik životů, promítnou se tato prostředí a zkušenosti i do jejich výrazu a energie. Když se potom rozhodnou pro život na Zemi, nesou si s sebou energii svých minulých životů v odlišných místech a dimenzích.

Mnozí „služebníci světla“ (lidé, kteří cítí nutkání pomáhat ostatním, hlavně po duchovní stránce) žili v předchozích inkarnacích v odlišných dimenzích či na jiných planetách. Nyní si zvolili život na Zemi v lidské podobě, aby zde na přelomu tisíciletí sehráli roli pozemských andělů.

Aby se přizpůsobili životu na Zemi, „půjčují si“ vzpomínky na minulé životy z Akašských kronik (posmrtná knihovna obsahující záznamy o všem, co kdo kdy prožil). Tyto půjčené vzpomínky na minulé životy slouží jako nárazníky nebo tlumiče a duše díky nim získá představu o tom, co ji na této planetě čeká.

Země je konec konců považována za jedno z méně bezpečných míst i inkarnaci. Zdejší míra agresivity, násilí a pesimismu je v porovnání s ostatními galaxiemi považována za poměrně vysokou. Na téma vypůjčených vzpomínek na minulé životy existuje nádherná kniha od Doloros Cannonové nazvaná Keepers of the Garden (Strážci zahrady).

Ne každý vtělený anděl, hvězdný člověk, elementál nebo nová duše je tady poprvé. Ti, kdo vystupují jako pozemští andělé, se mohou rozhodnout žít zde víckrát po sobě. Zachovávají si energii říše, z níž pocházejí, takže kupříkladu vtělený anděl si tuto formu uchovává po mnoho životů.

Hvězdní lidé

hvězdní lidéKdyž jsem poprvé pracovala s vtělenou vesmírnou bytostí – nazývám je hvězdní lidé – byla jsem v šoku. Ta žena totiž popírala všechny mé představy o tom, jak by měli mimozemšťané vypadat. Vyhlížela úplně normálně (i když ve fyziognomii hvězdných lidí existují jisté jemné, ale důležité rozdíly – uvádím je dole). Dokud jsem ale svým duševním zrakem nezaznamenala , že používá vesmírnou loď, netušila jsem, že nepochází ze Země.

Když jsem své klientce oznámila, že ji vidím pracovat a cestovat v obrovské vesmírné lodi, souhlasně přikývla. Na rozdíl od mých dalších hvězdných klientů si svůj původ jasně uvědomovala. Od chvíle, kdy jsem se poprvé setkala e svou první hvězdnou osobou, měla jsem příležitost pracovat s desítkou dalších a zaznamenala u nich několik zajímavých charakteristických rysů:

Zvláštní oči – Hvězdní lidé mají oči ve tvaru mandlí nebo půlměsíce, s koutky směřujícími dolů jako u písmene n. Představte si oči Bette Millerové a budete přesně vědět, co mám na mysli.

Drobná postava – Většina inkarnovaných hvězdných lidí má krátké kosti, jsou štíhlí a nepříliš vysocí.

Nenápadné vzezření – Jejich tváře se zdají být nevýrazné, většina z nich si libuje v ležérním oblečení. Jakoby chtěli splynout s okolím a nepřitahovat pozornost ostatních.

Neobvyklé aury – Hvězdní lidé mívají duhově zbarvené aury, jejichž pruhy míří mimo tělo. Lidé a bytosti z pozemských dimenzí mívají aury obepínající tělo jako vaječné skořápky. Tyto charakteristické znaky je možné spatřit na Kirlianových fotografiích a fotografiích aury.

Neurčité životní poslání – Jejich životním úkolem je „pomáhat, kde je potřeba“. Hvězdní lidé drží dveře cizím lidem a pouštějí je před sebe v dlouhých frontách, aniž by za to očekávali poděkování. Jsou tu proto, aby rozdávali dobro a společně očišťovali planetu od stresu a násilí. Kvůli tomuto nekonkrétnímu poslání mívají hvězdní lidé málokdy specifický životní úkol. Namísto toho se zavázali pomáhat všem, kteří to potřebují. Často tedy mívají obyčejná zaměstnání, v nichž svými povzbuzujícími slovy a nakažlivě dobrou náladou ovlivňují spousty lidí.

Láska k míru a upřímnosti – Velmi málo tolerují neupřímnost a násilí. Pocházejí z planet, kde tyto neřesti neexistují, takže nevědí, jak se vypořádat s lháři, podvodníky nebo násilníky. Kvůli této neschopnosti vyrovnat se s běžnými pozemskými problémy jsou u inkarnovaných mimozemšťanů často omylem diagnostikovány psychické poruchy, například porucha pozornosti (ADHD) nebo schizofrenie.

Neobvyklé vztahy a rodinné vazby – Protože na jejich původních planetách panují odlišné zvyky ohledně rodinného života, rození dětí, rozmnožování a sexu, mnoho hvězdných lidí neuzavírá pozemská manželství a nezakládá rodiny. Nechápou romantické představy západní společnosti, protože ty nezapadají do jejich stylu. Navíc je jim jasné, že by jim rodinný život bránil v práci služebníků světla, ke které se v tomto životě zavázali. Velmi často se stává, že se hvězdná žena zamiluje do výrazně mladšího muže, který je duchovním přítelem z její hvězdné skupiny.

Pocit, že jsou jiní – Hvězdní lidé kdesi hluboko uvnitř vědí, že nepocházejí ze země. Často prožijí celý svůj život s vědomím, že sem nezapadají. Jeden hvězdný člověk mi řekl:“Vždycky jsem měl pocit, že mě na této planetě vysadili, a pořád jsem čekal, až se pro mě někdo vrátí a odveze mě zpátky domů.“ Cítí, že jejich biologická rodina není jejich „skutečnou“ rodinou, a přemýšlejí, jestli nebyli adoptování.

Vtělení andělé

Další skupinou lidí, se kterou jsem se ve své soukromé praxi setkala, jsou vtělení andělé. I oni mají některé charakteristické rysy:

Vypadají jako andělé – Mužští i ženští inkarnovaní andělé mají jemné rysy, jejich tváře jsou většinou srdcovitého tvaru a připomínají obličeje dětí. Vysoké procento ženských inkarnovaných andělů si barví nebo zesvětluje vlasy.

anděléSložité vztahy – Díky své potřebě dávat, rozmazlovat a zachraňovat ostatní mívají za sebou vtělení andělé celou řadu vztahů postavených na vzájemné závislosti. Mají také tendenci vidět v ostatních to nejlepší, takže často snášejí svého agresivního partnera déle, než by to vydrželi ostatní lidé. Mnoho inkarnovaných andělů absolvovalo několik sňatků a rozvodů.

Nutkavé chování a problémy s váhou – Vtělení andělé často trpí nutkáním k nějaké sebezničující činnosti, zejména přejídání. Často také mívají nadváhu. Ve snaže vyrovnat se s emocionálními problémy se často utěšují jídlem nebo jinými látkami, zvláště tehdy, nejsou-li ve spojení se svou spiritualitou.

Profesionální pomocníci – Jsou rozenými léčiteli a pomocníky a často jsou zaměstnání ve zdravotnictví nebo ve službách, například jako ošetřovatelé, masážní terapeuti, sociální pracovníci, letušky, piloti nebo učitelé. Cizí lidé jim vylévají svá srdce a často říkají:“Vážně nevím,proč vám o sobě vyprávím tak intimní věci. Mám zkrátka pocit, že vám můžu věřit.“

Jsou těmi, co dávají a neberou – Inkarnovaní andělé jsou velmi velkorysí lidé, pro které je často obtížné přijímat. Proto si mohou ve svých životech zjevit nedostatek tím, že zablokují přísun peněz, lásky, energie a dalších přirozených zdrojů. Jsou velmi citliví na pocity ostatních lidí, často do té míry, že ignorují své vlastní potřeby. To může u těchto andělů vyvolat frustraci nebo zlobu, že jejich potřeby nejsou uspokojovány.

Vtělení elementálové

elementálovéVtělení elementálové jsou další skupinou „Pozemských andělů“, kteří jsou tu proto, aby pomáhali. Jsou to licé pocházející z říše elementálů, kam patří leprikóni, víly, skřítci a elfové. Vyznačují se těmito charakteristickými znaky:

Keltský vzhled – Často mívají zrzavé vlasy, bílou pleť a světlé oči. Jejich předkové žili v Irsku, Skotsku, Walesu nebo Anglii.

Vypadají jako elementálové – Vtělení skřítci vypadají jako skřítci z dětských knížek, mají podobná těla i obličeje. To samé platí i o inkarnovaných elfech a leprikónech. Vtělené víly jsou většinou štíhlé ženy s pružnými těly, bývají středního až vysokého vzrůstu. Je vzácné vidět obézní nebo malou inkarnovanou vílu.

Typické oblečení – Inkarnovaní elementálové často nosí šaty, které můžete považovat za charakteristické pro jejich druh. Například inkarnovaní leprikóni se oblékají do šatů zelené barvy a dávají přednost pohodlným botám. Vtělené víly volí splývavé a průsvitné róby. A inkarnované skřítky často uvidíte v prostých, hrubě tkaných svrchnících podobných těm, jaké nosí mniši nebo řeholníci.

Zlomyslné povahy – Mají slabost pro kanadské žertíky, někdy jsou ve svém vtipkování až agresivní. Bývá těžké odhadnout, zda vtělený elementál jen žertuje nebo to myslí vážně. V jejich povaze se odráží nedůvěra nebo dokonce odpor elementálů k lidem.

Souznění s přírodou – Životním úkolem elementálů je ochraňovat Matku zemi a její zvířectvo před lidmi. Nejlépe se teda hodí k práci, která se nějakým způsobem týká rostlin nebo zvířat a je spojená s pobytem ve volné přírodě, mohou také vykonávat ekologické služby. Jsou velmi šťastní, když mohou zadarmo učit lidi, zejména děti, respektu ke zvířatům a planetě Zemi. Inkarnovaný elementál by nikdy neměl pracovat v kanceláři nevo v jakémkoli jiném uzavřeném prostoru. Většina inkarnovaných elementálů rozumí mnohem lépe zvířatům a rostlinám než lidem. Výsledkem je, že mnozí z nich jsou samotářští nebo stydliví.

Schopnost zhmotňování – Inkarnovaní elementálové se dokáží skvěle soustředit a rychle tuto schopnost zúročit i v reálném životě. Mohou si zhmotnit obrovské bohatství, pokud na něj upnou svou mysl. Ale ti inkarnovaní elementálové, kteří se oddávají pesimismu, si rovněž mohou velmi rychle zhmotnit problémy nebo chudobu.

Nové duše

angelČtvrtému typu pozemských andělů se říká nové duše nebo také náhradníci. Jsou to bytosti, které se inkarnovaly díky vzájemné dohodě s původní duší, s člověkem, který během nějaké nehody , nemoci nebo spánku opustil své tělo.

Nové duše jsou vysoce duchovní bytosti, jejichž životním posláním je sloužit světlu. Kvůli svému úkolu se náhradník potřeboval inkarnovat co nejrychleji a rozhodl se proto obejít obvyklý postup vývoje plodu, zrození a dalšího růstu. Namísto toho si náhradní duše vybrala člověka, kterému jeho život nepřinášel radost. Mohl to být třeba člověk depresivní, někdo se sebevražednými sklony nebo obtížně přizpůsobivé dítě.

Nová duše pak prostřednictvím snů nebo přenosu myšlenek kontaktovala nešťastného člověka a navrhla mu: „Převezmu za tebe tvé povinnosti, a ty se budeš moci vrátit domů do nebe bez jakýchkoli negativních následků spojovaných se sebevraždou.“ Byla-li původní duše ochotna opustit své tělo a umožnit nové duši, aby se do něj nastěhovala, začala dvojice se zkušebními výměnami a několikrát si vyzkoušela co ji čeká.

Pokud šlo všechno hladce, přivodila si původní duše nějakou kritickou situaci, například vážnou chorobu nebo nehodu. Občas se stává, že výměna proběhne během spánku namísto krizové situace, ale jde spíše o výjimku. V předem dohodnutém čase pak původní duše opustila své tělo a nová duše se v něm natrvalo zabydlela.

Na rozdíl od majetku nebo vztahů dokáže tělo přechovávat jen jedinou duši, novou duši. Vše se děje s plným souhlasem a ve spolupráci s původní duší, takže proces neovlivňují žádné negativní nebo temné energie.

Nová duše přebírá paměť původní duše a možná si ani neuvědomuje, že je náhradníkem. Nové duše nemají žádné charakteristické fyzické rysy, protože se jimi stávají bytosti všech možných druhů. Zde je ale několik charakteristických znaků, podle kterých novou duši poznáte:

Drastická změna osobnosti – Jakmile během nemoci nebo nehody zaujala nová duše své místo, začnou přátelé a příbuzní komentovat jeho nebo její chování slovy : „Jsi tak jiný – mám skoro pocit, že už tě vůbec neznám!“

Změna životního stylu – Čerstvě vtělené nové duše často zjišťují, že jim životní styl původní duše nevyhovuje, a hned po příchodu do jejího těla jej začnou měnit. Možná se rozvedou se stávajícím partnerem, odejdou ze zaměstnání nebo se přestěhují jinam. Součástí jejich dohody s původní duší však bylo, že musí plnit všechny její závazky. Veškeré změny tedy probíhají co možná nejzodpovědněji.

Změna jména – Je možné, že nové duši nebude jméno původní duše vyhovovat. Proto se může rozhodnout změnit své křestní jméno, zvolit novou duchovní přezdívku nebo i příjmení.

Jestliže jste pozemským andělem

Příslušníci všech čtyř skupin pozemských andělů jsou vysoce intuitivní, ale často je pro ně těžké své intuici věřit. Částečně za to mohou léta strávená snahou přizpůsobit se životu na zemi. Zdejší zvyky jsou totiž natolik odlišné od jejich přirozených sklonů, že se hvězdní lidé a vtělení andělé nakonec naučí potlačovat své vnitřní pocity.

Pokud váháte, zda patříte do některé z těchto skupin, můžete se obrátit na své vnitřní vedení. Než půjdete spát, řekněte svému vyššímu já a své duchovní skupině následující afirmaci:

Pošlete mi prosím sen s jasným poselstvím o mém původu, který si dokážu po probuzení snadno vybavit.

Také můžete napsat tuto větu na papír, a ten si vložit pod polštář. Až bude vaše podvědomí emocionálně připraveno, bude se vám zdát intenzivní a jasný sen, který vám pomůže lépe porozumět sám sobě.

Země může světu nabídnout mnoho darů, včetně lásky, světla a poučení. Modlím se za to, abyste – pokud patříte do jedné z výše uvedených skupin – otevřeli svá srdce a dovolili si prožít svůj čas na této nádherné planetě co nejradostněji.

_______________________________________________________

Zdroj: kniha Léčení s Anděly od Doreen Virtue. Vydalo nakladatelství Synergie.
ISBN: 978-80-86099-98-9 EAN: 9788086099989

Autor:25. srpna 2009 20:39