8 šťastných symbolů

Nový svět v nás i kolem > 8 šťastných symbolů

Osm významných symbolů (Buddhismus)

Nejznámějšími a nejpoužívanějšími symboly jsou tzv. šťastné symboly. Bývají zobrazovány zvlášť, nebo dohromady. Každý ze symbolů můžeme vidět v chrámech všech buddhistických tradic.

V tibetském buddhismu se objevuje mnoho symbolů. Buddhistické symboly a symbolika jsou ale velmi odlišné, než ty, se kterými jsme v naší západní kultuře obeznámeni.

Nejznámějšími a nejpoužívanějšími symboly jsou tzv. šťastné symboly. Bývají zobrazovány zvlášť, nebo i dohromady. Každý ze symbolů můžeme vidět v chrámech všech buddhistických tradic. Jsou zobrazeny na nástěnných malbách, v domácnostech, krásných špercích nebo tibetských mincích. Pokud se objeví jako celá skupina, jejich síla se násobí. Musí se ovšem dodržet přesné pořadí.

Symboly jsou původem z Indie. Praví se, že těchto 8 symbolů darovala božstva Shakyamuni Buddhovi, když dosáhl osvícení. Symboly se později dávaly jako posvátné dary v průběhu korunovace králů v Indii.

První symboldeštník nebo „Slunečník“.

Je to symbol pro ochranu, ale i pro spojení se, se silami z božských „výšin“. Plášť deštníku symbolizuje moudrost; lem na okraji zase soucit. Poskytuje nám mocnou ochranu nejen před horkem, žárem a sluncem, ale pomáhá překonat nesnesitelné utrpení, velké překážky a nemoci.

Druhý symbol – dvě „Zlaté ryby“.

Je to symbolika štěstí, plodnosti a hojnosti. Zastupují energii Slunce i Měsíce. Zobrazovány bývají hlavami směrem dolů, ale i nahoru. Většinou se zobrazují ve formě kapra. Po celé Asii je kapr považován za posvátnou rybu díky své elegantní kráse, velikosti a délce života. Symboliku ryb lze také vysledovat i k jiným kulturám, například rané křesťanství přijalo obraz ryby jako symbol spojený s Ježíšem Kristem. Ve starověkém Egyptě byly rovněž (v různých souvislostech) ryby uctívány jako posvátné.

Třetí symbol- nádoba s pokladem, neboli „Posvátná váza“.

Ta symbolizuje dlouhý život, zdraví a prosperitu. Je plná posvátných věcí. Nezáleží na tom, kolik se z ní vytáhne, nikdy z ní neubude. V tibetském buddhismu ji používají také pro tantrické obřady.

Čtvrtý symbol – „Lotosový květ“.

Tomu se přiřazuje mnoho významů. V tradici osmi šťastných symbolů je znakem čistoty těla, řeči i mysli. Napomáhá člověku probudit se do vyššího vědomí čisté duchovní energie. Plně rozkvetlý květ znamená blažené vysvobození a osvícení mysli.

Pátý symbol – „Lastura“.

Reprezentuje buddhistické učení, které se dostává do nejvzdálenějších koutů země, jako její nádherný zvuk. Pomáhá udržet nižší energetické síly na uzdě; žáky dharmy udržuje ostražité, aby se stále snažili dosáhnout osvícení. Věří se, že dokáže zahnat zlé duchy, vyhnat temné energie, a dokonce i zastavit přicházející přírodní katastrofy.

Buddhistické příběhy vyprávějí, že někteří mytičtí hrdinové, nesli lasturu do bitvy jako symbol své moci a božství.

Šestý symbol – „Nekonečný uzel“.

Nekonečný uzel představuje symbol nekonečna, který nemá žádný začátek, ani žádný konec. Vyjadřuje, jak dalekosáhlá je Buddhova moudrost a soucit. Nekonečný uzel můžeme najít i jinde – u Keltů, i ve starém Egyptě. Tento znak může být významným dárkem pro někoho, kdo je pro nás velmi důležitý.

Sedmý symbol – „Prapor vítězství“.

Je to symbol pro překonání a transformaci nižších energií, které se přemění na poznání, soucit, meditaci, moudrost a etiku. Symbolizuje tedy Buddhovo osvícení. Vítězství těla, mysli a řeči nad negativními vlivy pomocí vědomosti, moudrosti a soucitu.

Osmý symbol – „Kolo dharmy“.

Reprezentuje přírodní zákony vesmíru. Symbolizuje Buddhovo učení o jednotě všech věcí a jevů. Znázorňuje osmidílnou stezku, kde jednotlivé díly představují: pravé – pochopení, myšlení, řeč, jednání, život, usilování, záměry, meditace.

Kolo Buddhova učení se prý roztočilo, když Buddha poprvé předal svou moudrost žákům.

Autor:9. června 2010 20:17